รายละเอียดงาน 1 สามารถเขียนโปรแกรม CAD CAM ทำ 2D. และ 3D ได้ ป้อนเครื่อง CNC Machining center หรือเขียน G-code - S... 

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รองรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบโดยเครื่อง RP / Matrix ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผ...

บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ews projects and model with CAM machine for CNC - update ...  ...program # Able to use 3D, CAD-CAM software, siemens (form... 

SP Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 55 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ...

บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบ AUTO CAD วิศวกรควบคุมการผลิต ดูแลระบบเอกสารตามระบบ ISO คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / ... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
 ...# วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป # สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD (2D) ได้อย่างดี # สามารถอ่านวงจรไฟฟ้า แบบไฟฟ้าได้ ... 

บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบในงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง # อายุ 24-35 ปี # ...

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนโปรแกรม CAD/CAM ป้อนเครื่อง CNC Machining Center เขียน G -Code อ่านแบบ Drawing พื้นฐานการเข... 

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
23 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Matrix, Rhino ------------------------------- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ... - Create the 3D drawing for new projects and model with CAM machine for CNC- Update the profile of existing models- C... 

SP Consulting Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบงานระบบด้วยโปรแกรม BIM (ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย...

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย เท่านั้น ...

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
 ... IT products, Software Product or Mold & Die making CAD/CAM and NC operation. • 1-3-year experience in sales/marke... 

PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
 ... the program which is programmed by CAM - Setting เครื่องจักร CNC โดยใช้โปรแกรม CAD/CAM คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อา... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

จังหวัดชลบุรี
18 วันที่ผ่านมา
 ...ง โดยรับรูปแบบภายนอกจาก Designer และนำมาออกแบบจัดทำแบบ 3D CAD Model และ ทำงานร่วมกับ Designer / Modeler Specialist / Te... 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)

จังหวัดสระบุรี
21 วันที่ผ่านมา
 ...l the program which is programmed by CAM -Setting เครื่องจักร CNC โดยใช้โปรแกรม CAD/CAM คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี)... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดชลบุรี
18 วันที่ผ่านมา
 ...will provide technical drawings, renderings, 3D input and CAM-related solutions such as rapid prototyping. • Create 3D ... 

บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เขียนแบบเครื่องกล 2D, 3D ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุไม่เกิน 30 ปี # ทำงานประจำ # อ...

บริษัท พี แอนด์ เอส สตีลเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด

พระประแดง
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม ระบบ 3 D และสามารถคุมเครื่องปริ๊นระบบ 3 D ได้ และนำเสนอแบบใหม่ๆให้ก...

Finkel Jewelry

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ะบบ คอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรม Matrix และ Rhino ได้ - ขึ้น CAD ตามรูปแบบที่กำหนด - ดัดแปลงรูปแบบงานจาก CAD เดิม - สามารถ... 

K.H.CREATION CO.,LTD

กรุงเทพมหานคร
23 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - CAD/CAM jewelry Designer (Matrix or JewelCAD) - ควบคุมดูแลทีมงาน ติดตามและสนับสนุนทีมงาน ให้งาน... 

Advance Manufacturers Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร
27 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ CAD/CAM jewelry Designer (Matrix or JewelCAD) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ... 

Advance Manufacturers Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร
27 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขึ้นโมเดลตัวเรือนเครื่องประดับ และชิ้นส่วนงานตามแบบ ด้วยโปรเเกรม Gemvision Matrix - ประสานงานกั...

บริษัทในเครือ เอ็น จี จี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา
 ...น 4. ตรวจสอบชิ้นงาน Cut Piece 5. มีประสบการณ์เขียนแบบ cad จากโปรแกรม 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ... 

บริษัท ไดยู ซีท (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดสระบุรี
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงโปรแกรมเครื่องจักร CNC คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 ...

บริษัท ทองเครือ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
23 วันที่ผ่านมา
 ...ชอบงาน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 3 D, Sketch up, Auto CAD, Photoshop หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้อย่างคล่... 

บริษัท เฟอร์เนีย จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 ขึ้นไ...

บริษัท แอ็คคอนซัลแท้นส์ จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...รถใช้โปรแกรม Matrix และ Rhino ได้เป็นอย่างดี · สามารถขึ้น CAD และเขียนแบบตามที่กำหนดได้ · มีความคิดสร้างสรรค์ · สามารถเ... 

MANEEKANSIAM CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา
 ...pose of the role:  วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน To utilize CAD software for designing and rendering intricate testing pr... 

Pandora

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...บ - เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto CAD หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และ... 

บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
26 วันที่ผ่านมา