จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Marketing

1-20 จาก 2871 ผลการ

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

18000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งนี้สังกัดและประจำบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัด เป็นบริษัทในเครือรักชัยกรุ๊ป ทำธุรกิจห้องเย็นรับฝ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารนำเสนองาน สัญญาบริการ- ประมาณราคา จัดทำเอกสารเสนอราคา- ดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนกลยุท...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบด้านการแนะนำสินค้า-ประสานงานด้านการตลาด-วางแผนการตลาด-สรุปรายงานและวิเคราะห์ผล คุณสมบัติ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาดขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ-นำเสนอขายสื่อออนไลน์ เช่น Banner, Advertising , แมกกาซีนออนไลน์ ,Digital Media , O...
2 วันที่ผ่านมา

smart print fabric  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์คีย์เวิร์ด จัดทำ SEO ดูแลเว็บไซต์ adword จัดกิจกรรมบน facebook ดูแลโซเชี่ยลมีเดีย อัพเดตข้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อลูมิเนชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลสื่อ online ( FACEBOOK , Line@)งาน Graphic ( สื่อสิ่งพิมพ์ )ดูแล webงาน marketing คุณสมบัติ เพ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตลาดออนไลน์ (,Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินง...
3 วันที่ผ่านมา

CHEWATHAI PLC  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทาง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการ อัพเดทข้อมูล/โปรโมท/ให้ข้อมูลความรู้ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instag...
2 วันที่ผ่านมา

เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีประสบการณ์ด้าน Social Marketing2. ประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์3. ทำ SEO ได้ เขียน Content ได้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - โทรหาลูกค้าตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานและช่วยติดตามงานจนจบงาน- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานการตลาด/ขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประส...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภค คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 3...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ * วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด คู่แข่ง เก็บและสร้างฐา่นข้อมูลลูกค้า* วางแผน กลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผน การตลาดออนไลน์ Update ข้อมูลบน Online Chanel ทุกเพลตฟอร์ม ติดตามกระแสข่าวสังคมบนสื่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ- ติดตามตรวจสอบข้อมูลฝ่ายขาย เพื่อปฎิบัติการ- จัดทำสื่อปร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไลฟ์เวย์อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่วมกำหนดและพัฒนาแผนการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทและงานด้านการสื่อสารองค์กร2.ดูแลรับผิดชอบง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอดีดีลิงค์ จำกัด  -  อุบลราชธานี

10000 - 12500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถวางแผน ตือต่อประสานงานในส่วนการตลาด-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-มีทักษะในการสื่อ...
2 วันที่ผ่านมา