จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Marketing

1-20 จาก 4240 ผลการ

บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งนี้สังกัดและประจำบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัด เป็นบริษัทในเครือรักชัยกรุ๊ป ทำธุรกิจห้องเย็นรับฝ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดหาวิธี ประชาสัมพันธ์ คิดโปรโมชั่น หาลูกค้าทางออนไลน์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบด้านการแนะนำสินค้า-ประสานงานด้านการตลาด-วางแผนการตลาด-สรุปรายงานและวิเคราะห์ผล คุณสมบัติ ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Social ...
2 วันที่ผ่านมา
Topica Native Thailand  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสนใจเรื่องการตลาดออนไลน์ใช่ไหม?คุณยังชอบความท้าทาย ชอบการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ด้วยใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบ Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย• ดูแลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งในและนอกสถานที่ได้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง- วิเคราะห์และวางแผนงานด้านออนไลน์ให้สอด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนซิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูเเลงานด้านการตลาด2. จัดทำเเผนการตลาด (Business Plan) คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 35 - 35 ...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานตามแผน การตลาดออนไลน์ Update ข้อมูลบน Online Chanel ทุกเพลตฟอร์ม ติดตามกระแสข่าวสังคมบนสื่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาเขียว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ดูแลงบประมาณของการตลาดและการจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด- วางแผนการใช้สื่อโฆษณา / ประชาสัมพั...
2 วันที่ผ่านมา
OD PARTNER Company  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, Google Ad...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางอินเตอร์เน็ต- พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของบริษัท ส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage digital marketing strategy and plan including a social media strategy, SEM - including SE... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Marketing บริษัทฯในเครือแทรนดาร์ กรุ๊ปวัสดุตกแต่งภายใน ระบบฝ้า ผนัง อะคูสติก และ ด้าน SAP Consultan...
3 วันที่ผ่านมา
Haco Electric (Thailand) Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนสื่อการตลาดของบริษัทฯ ทั้ง Online และ Offline เพื่อส่งเสริมการขาย2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการข...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการวางแผนการตลาดในประเทศ ด้านการสร้างBranding กำหนด Concept วางแผนการทำPromotion และงานEvent ติด...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์ยอดขาย วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า- จัดทำแผนประ...
8 วันที่ผ่านมา
DAPAD CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจบริษัทฯ- ดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ และวางแผนงบประมาณการตลา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทาเล้นท์ ครีเอชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการเพิ่มยอดขายของสินค้าทำสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหวปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมั...
2 วันที่ผ่านมา