จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Marketing

1-20 จาก 5055 ผลการ

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ดูและรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยในงานด้านการตลาดของผู้จัดการฝ่ายการตลาด รับผิดชอบการจัดทำเอกสารที...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบด้านการแนะนำสินค้า-ประสานงานด้านการตลาด-วางแผนการตลาด-สรุปรายงานและวิเคราะห์ผล คุณสมบัติ ...
3 วันที่ผ่านมา
Aesthetics by Ampex  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดและวางแผนการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร บน social network เช่น websit facebook - ดู...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาดโปรโมทและดูแลสื่อออนไลน์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีข...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งนี้สังกัดและประจำบริษัทรักชัยห้องเย็นจำกัด เป็นบริษัทในเครือรักชัยกรุ๊ป ทำธุรกิจห้องเย็นรับฝ...
2 วันที่ผ่านมา
DAPAD CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท เช่น facebook,Websit,Line2. มีความสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท หวั้นหาว (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านการตลาด ดูข้อมูลด้านการตลาด• จัดทำโปรโมชั่นในช่องทางการขายโมเดิร์นเทรด• วิเคราะห์ข้อมู...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการวางแผน/ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ผ่านสินค้า 6 กลุ่มหลักที่ทางบริษัทเป็นตั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบ ประสานงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์ MKT Online ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนงานขาย-เช่าโครงการแล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์ คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุค lg ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลชเชส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาด และการขาย- กำหนดแผนการตลาด, กลยุทธ์ด้านการตลาด ให้ตรงกับกลุ...
2 วันที่ผ่านมา
V Residence Hotel and Serviced Apartment  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำการตลาดโรงแรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและเขียน content (English) ให้น่าสนใจผ่านช่องทาง Social Media (Facebook, Line, IG )2.นำเสนอ...
2 วันที่ผ่านมา
Kid Adventure Park  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดนโยบาย แผนการตลาด และยุทธ์ศาสตร์ทางด้านการตลาดของธุรกิจประเภทเครื่องเล่น- ประสานงานกับฝ่ายปฏ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตลาด และคิดโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขาย2.สนับสนุน และร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) วางแผนกำหนดกลุยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย2.) จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ขยายฐานลูกค้า3.) ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน ภายในองค์กร และนอกองค์กร- ศึกษาวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งเพือ่เปรียบเทียบข้อม...
2 วันที่ผ่านมา
PENEAK QUALITY OIL CO.,LTD.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนกลยุทธ์ และแผนงานการตลาดออนไลน์2. สร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัท (Facebook, IG...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการตลาด คิดกำหนดกลยุทธ์ คิดโปรโมชั่น สำรวจวิเคราะห์การตลาด กระตุ้นยอดขาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
4 วันที่ผ่านมา
Phar Trillion Co., Ltd. , บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในส่วน content สำหรับ ออนไลน์ ดูแลและออกแบบเนื้อหา สำหรับเว็บไซต์,Facebook และ Social Me...
4 วันที่ผ่านมา