จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ธนาคาร

1-20 จาก 102 ผลการ

บริษัท เอส.อาร์. สมาร์ทคาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานขนส่งทางบก2.ประสานงานสถาบันไฟแนนซ์(ธนาคาาร)3.อำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงาน คุณสมบัติ เพศ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงาน2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานกับ User และบริษัท ดูแลเอกสาร ควบคุมพนักงาน ทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และงานอื่นๆตามที่ได้รั...
4 วันที่ผ่านมา
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส.อาร์.สมาร์ทคาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ประสานงานขนส่งทางบก 2.ประสานงานสถาบันไฟแนนซ์ 3.อำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงาน สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.กอ...
21 วันที่ผ่านมา
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับโทรศัพท์ลูกค้าในช่วงเวลาทำการ (ไม่มีการขาย)-ให้ข้อมูล/ ตอบคำถาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้า-บันทึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากบ้าน - ไปส่งที่ทำงาน - ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -อยู่ที่ธนาคาร แนะนำให้ลูกค้า Download Application -ช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน Applica...
3 วันที่ผ่านมา
ธนาคารธนชาต  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานเอกสาร คีย์ข้อมูล ตรวจเอกสาร ประสานงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากบ้าน - ไปที่ทำงาน- ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ :...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
-ประสานงานกับ User สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบริษัท ดูแลเอกสาร ควบคุมพนักงาน ทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และงา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
-ประสานงานกับ User และบริษัท ดูแลเอกสาร ควบคุมพนักงาน ทดแทนงานกรณีพนักงานขาด และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -รวมถึงร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับ-ส่ง เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี ปฏิบัติงาน ทำงาน : จันทร์-ศุก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซี.อาร์. ลอว์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ามรับผิดชอบ ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ให้กับไฟแนนซ์ ธนาคาร และสถาบันการเงิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20... 
3 วันที่ผ่านมา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปีขึ้นไป- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป- มีประสบการณ์ด้านประกันภัย/ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี- มีภาวะการเป็นผู้นำสูง- มีทักษะด้านการส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร, หน่วยงานราชการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา- ดู... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นตามกำหนดเวลาส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (shipping/กรมศุล/ขนส่ง/ธนาคาร)Vendor ในการเสนอราคา/ต่อรองราคางานประเมินราคาสินค้า5. ทำ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บและจ่ายเงิน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกร... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโมรี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...การแก้ไข เพื่อทำการรับมองห้อง4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ธนาคาร และเจ้าของโครงการเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และนัดหมายเพ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ส่งเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ติดต่องานด้วย เช่น ธนาคาร ไปษณีย์ ฯลฯ พร้อมทั้งสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง... 
10 วันที่ผ่านมา