จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ธนาคาร

1-20 จาก 245 ผลการ

บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ โทรหาลูกค้าตามรายชื่อของทางธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Application ใหม่ของธนาคาร TMB คุณสมบั...
3 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงาน2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 15000 บาท
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของธนาคาร - รับสาย inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.อาร์.สมาร์ทคาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
1.ประสานงานขนส่งทางบก 2.ประสานงานสถาบันไฟแนนซ์ 3.อำนวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงาน สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.กอ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14000 - 15000 บาท
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของธนาคาร - รับสาย Inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัท ป่าล้านไร่ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านการจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิเช่น น้ำยาล้างจาน กาแฟ...
15 วันที่ผ่านมา

Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
 ...้ที่ชื่นชอบการขาย5. หากมีประสบการณ์ขายประกันภัย,สินเชื่อ,ธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ... 
16 วันที่ผ่านมา

Dhakul Chan Travel Service (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บัญชีทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ป...
29 วันที่ผ่านมา

โนเบิล เรสเตอท์รองต์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงงานตามสาขาของบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ... วิเคราห์งบการเงิน- ติดต่อประสานงานกับบุคคภายนอก(Auditor,ธนาคาร,สรรพากร) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไ... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...กที่เกี่ยวข้องกับองค์กร- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวลทรอน รอยัล เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านสินเชื่อ,ธนาคาร- ทำเช็คจ่าย,ทะเบียนควบคุมเช็คจ่าย- ดูแลการเบิกเงินสดย่อย,เงินทดรองจ่าย- ร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 20000 บาท
 ...ียมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใ... 
2 วันที่ผ่านมา

meko clinic  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ต่อประสานงานแผนกต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น ธนาคาร supplier8. และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ค... 
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน (รับ-จ่าย) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ2. จัดการด้านเอกสารการเงินข...
5 วันที่ผ่านมา

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ปีขึ้นไป- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป- มีประสบการณ์ด้านประกันภัย/ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี- มีภาวะการเป็นผู้นำสูง- มีทักษะด้านการส... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยรถเข็นหรือเปลนอน ดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย จัดท่าผู้ป่วยในห้องตรวจ ตรวจเช็คความถูกต้องของฟิล์ม ...
2 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

8500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ประจำสำนักงาน (ธนาคาร)ในพื้นที่ ถนนพหลโยธิน ไป อ.วังน้อย ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทในเครือ เอ็น จี จี กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

28000 บาท
 ...ระกันสังคม และศาลฟื้นฟู• ติดต่อประสานกับบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย• วางแผนบัญ... 
10 วันที่ผ่านมา