จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ธนาคาร

1-20 จาก 99 ผลการ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงาน2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเอกสารต่างๆระหว่างสาขา ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือตามที่ธนาคารมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บผิดชอบ -ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา ข้อมูลราชการ,สาธารณูปโภค,ธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ(อบรมงานก่อนเริ่มงาน)-ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่ง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากที่บ้าน - ไปที่ทำงาน- ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ- อิ่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากบ้าน - ไปส่งที่ทำงาน - ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากที่บ้าน - ไปที่ทำงาน- ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของธนาคาร - รับสาย inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบริกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้า และบริการของธนาคาร - รับสาย inbound และให้บริการข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับการบริกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับ-ส่ง เอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี ปฏิบัติงาน ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : วันเสาร์-วันอาทิตย์  วันหยุดประเพณี : ตามประกาศหยุด ธนาคาร SME BANK ประกันสังคม -ตรวจสุขภาพประจำปี -เครื่องแบบ -... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00 - 16:00 น. ณ ธนาคาร ยูโอบี สำนักงานใหญ่ (สาทร) ชั้น 1 แผนที่การเดินทาง คลิก... 
7 วันที่ผ่านมา
ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00 - 15:00 น. ณ ธนาคาร ยูโอบี สำนักงานใหญ่ (สาทร) ชั้น 1 RESPONSIBILITIES ... 
26 วันที่ผ่านมา
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปีขึ้นไป- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป- มีประสบการณ์ด้านประกันภัย/ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี- มีภาวะการเป็นผู้นำสูง- มีทักษะด้านการส... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บและจ่ายเงิน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ ~ สิทธิการเบิกค่าทันตก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
 ...นค้าส่งออกและในประเทศ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ธนาคาร/ลูกค้า- บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน- รายงานทางการ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระกันสังคม และศาลฟื้นฟู• ติดต่อประสานกับบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย• วางแผนบัญ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ส่งเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ติดต่องานด้วย เช่น ธนาคาร ไปษณีย์ ฯลฯ พร้อมทั้งสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...โดยภาพรวม งานด้านเอกสาร แบบฟอร์ม การติดต่อหน่วยงานราชการ ธนาคาร และงานส่งพัสดุไปรษณีย์- สรุปสถิติการทำงานของพนักงาน จัดก... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท รุ่งโรจน์วัฒนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ที่ความรับผิดชอบ -งาน รับ-ส่ง เอกสาร ตามหน่วยงานต่าง ๆ / ธนาคาร / บริษัทลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กที่เกี่ยวข้องกับองค์กร- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช... 
2 วันที่ผ่านมา