จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ธนาคาร

1-20 จาก 75 ผลการ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงาน2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตรวจสอบการแต่งกายของพนักงา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ลานจอดรถ ที่ได้รับมอบหมายทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ ทำงานเป็นกะ คุณสมบั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่งเอกสารต่างๆระหว่างสาขา ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือตามที่ธนาคารมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บผิดชอบ -ให้ข้อมูล รับแจ้งปัญหา ข้อมูลราชการ,สาธารณูปโภค,ธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ(อบรมงานก่อนเริ่มงาน)-ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่ง... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากที่บ้าน - ไปที่ทำงาน - ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับส่งนายจากบ้าน - ไปที่ทำงาน- ดูแลรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  หลังสวน
รับสาย ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ของธนาคารแก่ลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานติดตามการแก้ไขปัญหา **ถ้าสื่อสารภาษาอังก...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กที่เกี่ยวข้องกับองค์กร- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บและจ่ายเงิน สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธนาคาร ลูกค้า ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ ~ สิทธิการเบิกค่าทันตก... 
3 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิจบริการชั้นนำต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน,หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร,ยานยนต์, พลังงาน, ค้าปลีก, ไอที, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สถา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ียมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน รวมทั้งรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใ... 
2 วันที่ผ่านมา
TANGNAMGLASS CO.,LTD  -  ภูเก็ต
 ...ายุ 22 ปี ขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ , การเงิน-ธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ขึ้นไป -มีที่... 
25 วันที่ผ่านมา
Johnson Health Tech (Thailand) Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
 ...งินค่าสินค้าจากลูกค้า พร้อมทั้งนำเงินเข้าเครื่อง ( ATM , ธนาคาร )4.รักษา และรับผิดชอบสินค้าที่นำส่ง (เครื่องออกกำลังกาย)... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทำแทนแมเนจเม้นท์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...วยงาน-จดรายงานการประชุม-ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร,ปะปา,ไฟฟ้า-อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในด้านต่างๆ คุณสมบัติ ... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระกันสังคม และศาลฟื้นฟู• ติดต่อประสานกับบุคคลภายนอก เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย• วางแผนบัญ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ักงานที่ถูกส่งไปทำงานประจำกับลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร, บริษัท หรือหน่วยงานราชการ ต้องสามารถสรรหาพนักงานทดแทนที... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บธนาคาร L/C , T/R- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร , ชิปปิ้ง , สายเรือ- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่... 
2 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิจบริการชั้นนำต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน,หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร,ยานยนต์, พลังงาน, ค้าปลีก, ไอที, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สถา... 
2 วันที่ผ่านมา
Outsource Management Co.,Ltd. Advanced Outsource Management ...  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สานงานกับลูกค้า(ต่างชาคิ / คนไทย) กรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคาร และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สื่อสารภาษาอังกฤษทาง email ได้จ... 
14 วันที่ผ่านมา
รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดประกอบงบการเงิน10.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ธนาคาร กรมสรรพากร11.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ... 
27 วันที่ผ่านมา