1,260 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อ...

บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพ...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ) ...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสิ่งตรวจทางห้...

บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจ 3. กำหนดแผนงานวิเคราะห...

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตรไทย จำกัด

จังหวัดปทุมธานี
26 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - เตรียมน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ประจำวัน - ควบคุมดูแลการดูแลคุณภาพภายในและภายนอก - ดูแลร...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ประจำห้อง Lab มีประสบการณ์ด้านจุลชีว จะพิจาาณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ป.ตรี สาขาเท...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/ เพศหญิง # ...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานในห้องปฎิบัติการ ตรวจแลปทั่วไป Hematology ,biochemistry ,immunology และเก็บตัวอย่าง เจาะเลือด ใน...

บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และควบคุมคุณภาพ และความถูกต้อง 2. ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใ...

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานว...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และทางธนาคารเลือด 2. ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสนับสน...

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องห้องปฏิบัติการ - กำหนดแผนงาน...

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ธัญบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ - งานบริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ทำความสะอาดทั่วไปภายในสำนักงาน -เป็นสแปร์ประจำที่สำนักงานคอยแทนงานภายนอกของบริษัท (เดินทา...

บริษัท คลีนเวฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ - สามารถทำงา...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป # วุ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพ รวมถึงการรายงานผลการตรวจให้แพทย์และผู้รับบริการทราบ - เจาะเลือด แจ้งผู้รับบ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...กศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา -สำเร็จการศึกษา ปริญญาตร... 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา