Search Results: 18,141 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ขับรถ รับ ส่ง ผู้บริหาร และ ครอบครัว - งานส่วนใหญ่ อยู่ในกรุงเทพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อ...

villa phra sumen

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เสนองานขาย, รักษาฐานลูกค้า , สรุปยอดขาย , วิ่งตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย (มีลูกค้าประจำให้ ฐานลูกค้...

หจก.ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... ประสานงานหน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ มัธยมต้น-ปลาย ปวช.ปวส.ป.ตรี ในสาขาวิชา... 

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิปวส ขึ้นไป # มีประสบการณ์ 2-3 ปี สถานที่ปฏิบัติง... 

บริษัท ลีโก้โคเงียว จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
 ...ละเอียดงาน ตามความถนัด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. ป.ตรี # มีความขยัน ... 

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...อและรอยร้าว ประเภทบิทูเมน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 21 -45 (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) # ขับรถยนต์เกียร... 

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

ศรีสะเกษ
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยต่อและรอยร้าว ประเภทบิทูเมน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง # อายุ 21 - 45 ปี # ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ #... 

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เมืองร้อยเอ็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถออกงานตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ- หน...

โรงพยาบาลพญาไท 2

เมืองสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถในเขตชลบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใบขับรถขี่ประเภท2 สวัสดิการ เง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ รุ่งเรือง 2002

ศรีราชา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถให้ผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี # มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์อ...

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขับรถส่งน้ำเชื้อให้เกษตกรสุกรพันธุ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

ท่ายาง, ภาคตะวันตก
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถขนส่งพนักงานไปประจำไซต์ก่อสร้าง และซื้อของ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย ...

บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถส่งสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใบขับขี่ # ขยันและซื่อสัตย์ # ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ #...

บริษัท ริช ทูลส์ เฮาส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถรับส่งเครื่องมือ วางบิล รับเช็ค คุณสมบัติผู้สมัคร # ผู้ชาย # อายุ22-45 # มีความละเอียดรอ...

บริษัท เอ.พี.พรีซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ธัญบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. รับ/ส่งเอกสารรับเช็ควางบิล ส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ขับรถซื้อของ, รับของ และส่งของ ตามที่ไ...

บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถรับ-ส่ง สินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป # มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ ...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถให้หน้าไซต์งานก่อสร้าง รับ-ส่งของ หรือตามหัวหน้าสั่งงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # ขับรถได้ # มีใ...

บริษัท เพาเวอร์ ฟาสท์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบบริษัท เรียนรู้พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง รายงานสถ...

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. รับงานจากผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. ดูแลทรัพย์สินที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถรับ - ส่งสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ 20 ปีขึ้นไป # ขับรถกะบะได้ มีใบขับขี่...

บริษัท วินวิน แพคเกจจิ้ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา