Search Results: 1,173 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี, การเงิน, ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงาน • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่... 

บริษัท อณิช พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -บันทีกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -ทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ...

บริษัท มายแก๊ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
 ...หน้าที่และรายละเอียดของงาน ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ลงรายการบัญ... 

บริษัท อณิช พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชีบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร # ถนัดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ # มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี # ...

บริษัท เอ แอนด์ ซี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด

บางบัวทอง
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - ออกเอกสารทาง การเงิน รับ-จ่าย(ใบแจ้งหนี้(เตรียมเอกสารวางบิล) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(รับเช็ค)... 

บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ( 9.00-18.00 น.) - ใช้โปรแกรม FlowAccount ได้ - ออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ แ...

บริษัท รุ่งเรืองวงศ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดวางระบบบัญชี ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯแลพมาตรฐานการบัญชี - วา...

CHOKDEE DIMSUM CORPORATION CO., LTD.

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ทำเอกสารเเจ้งใบหนี้/วางบิล เตรียมทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ติดต่าง ทวงถามการชำระเงินจากลูกหนี้ ทำรา...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คีย์ข้อมูล 2. จัดเก็บ บันทึก ข้อมูลด้านการเงิน 3. ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับองค์กร และตรวจสอบคว...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจจ่าย Supplier ,รายรับ -ลงขอมูล รับจ่าย -ทำสรุป กำไรขาดทุน แต่ละเดือน -ตรวจแบบที่นำส่งสรรพา...

บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานกับลูกค้า/ปิดงบ/บัญชีรับ/บัญชีจ่าย/ควบคุมงบประมาณ/สรุปรายงานต่างๆ ทำงานจันทร์-เสาร์ เข้างาน...

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

บางบัวทอง
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office , Excel , Google sheet และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี (สา...

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี คุณ...

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ุณสมบัติผู้สมัคร #1.มีผลการเรียนดี ปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน #2.มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 7 ปี #3.เพศ ชาย-ห... 

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group

วารินชำราบ
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดการเงินสดย่อย เบิก/จ่าย -ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย รายวัน -ออกใบกำกับภาษี/ใบลดหนี้/ใบหัก ณ ที่จ่าย...

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ 2.ตรวจสอบความถูกต้อ...

บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารPAYMENT VORCHER 3.บันทึกจ่ายชำระหนี้ ค่าสินค้า และผ่านเช็คจ...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

คลองหลวง
3 วันที่ผ่านมา
เงินเดือน 15,000 ถึง 18,000 บาท เพศ หญิง และชาย ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี ความรับ...

บริษัท แชโบล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...าะห์ วางแผน แก้ไข ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระบบบัญชี/การเงิน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท - งานอื่น ๆ ที่เก... 

Toyo Millennium Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามและเรียกเก็บ (ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จ - ติดตามการเรียกเก็บ,ตัดชำระหนี้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา