จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน การเงิน

1-20 จาก 1136 ผลการ

บริษัท ไทเกอร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคทอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานเกี่ยวข้องกับบัญชี การเงิน รับวางบิล ทำรายงาน ปิดยอดประจำวัน รายเดือน ตามที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารในการติดต่... 
1 วันที่ผ่านมา
เอ็นอาร์ที เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  -  คลองหลวง
- จัดทำเช็คจ่าย - ลงบันทึกบัญชี - รับเช็คและนำเงินเข้าบัญชี - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป -...
9 วันที่ผ่านมา
ซีนิท เซ็นทรัล  -  กรุงเทพมหานคร 15000 บาท
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการรับเงิน - จ่ายเงิน 2. จัดทำภาษีซื้อ - ภาษีขาย 3. จัดทำภาษีหัก ณ ที่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกข้อมูลรายงานการขายประจำวัน- บันทึกการทำรายการเข้าระบบบัญชี- ตรวจสอบยอดขายของสาขา- จัดเตรียม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l,word,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน- มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ- มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ และพร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : 1 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี2 ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3 สามารถใช้คอมพิว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของสาขา- ตรวจสอบเอกสารบัตรเครดิตกับรายงานสรุปประจำวัน- ตรวจสอบเอกสารการผ่อ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี - รักงานบริการ - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความละเอียด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและติดตามการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม2.รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเอกสาร GL และจัดเก็บเอกสาร-ตรวจเอกสารเจ้าหนี้(ก่อนจ่ายเงิน)-ติดตามประมาณการจ่ายเงินเจ้าหนี้ ภ...
4 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ควอลลิตี้ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บันทึกใบสำคัญรับ/จ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย เขียนเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆ2.วางบิล รับเช็คและนำฝากธนาคาร3.จั...
4 วันที่ผ่านมา
Phoenix Manufacturing Co.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำ...
3 วันที่ผ่านมา
NATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. - การออกใบแจ้งหนี้ และการรับเงิน รวมถึงกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และงานทางด้านธุรการของแผนกการเงินทั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุญประภากรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์บิลรับและจ่ายเงิน- ติดตามการโอนเงินของลูกค้า- จัดทำ Voucher จ่าย- สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานในฝ่าย โดยแบ่งเป็นแผนกบัญชี - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ,ปิดงบส่งผู้บริหารแผนกการเงิน-ดูแลตรวจ...
19 วันที่ผ่านมา
ยูเซอร์วิสเซส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : ไม่...
18 วันที่ผ่านมา
อัสสกาญจน์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย- คำนวณต้นทุนสินค้า- ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้่บังคับบัญชา คุณสมบ...
3 วันที่ผ่านมา
ดี เพาเวอร์ ไอที เทคโนโลยี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากลูกหนี้ให้ถูก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชียบิวท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงบัญชีในโปรแกรม ออกใบเสนอราคา (บางรายการ)ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จัดทำภ...
4 วันที่ผ่านมา