จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน การเงิน

1-20 จาก 1006 ผลการ

บริษัท ไทยเมทัล ออโต้พาร์ท จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

 ...1. อายุ 30 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน 3.เคยมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.มีความรู้ความสามา... 
6 วันที่ผ่านมา

บี เอ็ม เฮ้าท์ 14  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
ทำบัญชี-การเงิน บัญชีรับ-บัญชีจ่าย 1.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในด้านการทำงานบ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮัล จำกัด  -  สัตหีบ

-บันทึกซื้อ-ขาย สินค้า ตามโปรแกรมของบริษัท -บันทึก และส่งภาษี -และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิมเมจ การ์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

การเงินรับ 1.รับเงินสด ทำรายงานการปิดบัญชีจากลูกหนี้และรับเงินอื่นๆ 2.จัดทำใบ Pay in เข้าเช็ครับ /นำฝากเงินสด 3.บั...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
บัญชีรับจ่าย ตามระบบมาตรฐานงานบัญชี หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ปริญญาตรี ขึ้นไป
24 วันที่ผ่านมา

เวิลด์ แทรเวิล ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี3. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลงา...
2 วันที่ผ่านมา

SINSIMON ENTERPRISE CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเอกสารลูกหนี้-เจ้าหนี้-จัดทำภาษี ภงด.3, 53 -ปิดเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ,จัดเปลี่ยนใบเสร็จ คุณสมบัติ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 13000 บาท
รับสัมคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้า... 
2 วันที่ผ่านมา

THAI MED - TECH CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน 2. ทำรายงานการขาย/รับเงินสด รับ-จ่ายเช็ค ส่งให้แผนกบัญชี ทุกวัน 3. เช็คยอดเงินกับ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทรูลี่ โนเลน กรีน เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
1.เพศ ชาย - หญิง 2.จบบัญชี 3.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป 4.มีความขยัน อดทน ในการทำงาน 5.ซื่่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงต่อเวล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเอกสาร GL และจัดเก็บเอกสาร-ตรวจเอกสารเจ้าหนี้(ก่อนจ่ายเงิน)-ติดตามประมาณการจ่ายเงินเจ้าหนี้ ภ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและติดตามการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม2.รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.พี.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (1992) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

9000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ปรับปรุงบัญชีได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบการบัญชี- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญ...
1 วันที่ผ่านมา

ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ุ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี - ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป - สามารถใช้โป... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกข้อมูลทางบัญชีรายรับ - รายจ่าย2. จัดทำเอกสารภาษีซื้อ - ขาย3. จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชี - ก...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีคอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับวางบิลจากร้านค้าพร้อมออกใบรับวางบิลเพื่อนัดวันชำระเงินให้กับร้านค้า2. รับวางบิลผู้รับเหมาพร้อ...
6 วันที่ผ่านมา

นิวกลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บัญชีรับ-จ่าย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ร...
2 วันที่ผ่านมา

อัสสกาญจน์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพ...
6 วันที่ผ่านมา

รถเช่าอีโคคาร์  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบเสร็จรับเงินและสัญญาเช่ารถยนต์2.ทำบัญชีเงินสดย่อย รายรับ-รายจ่าย3.ทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย4.รวบร...
4 วันที่ผ่านมา