จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน การเงิน

1-20 จาก 906 ผลการ

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและดูแลในส่วนบัญชีลูกหนี้ของบริษัท คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศหญิง / ชาย อายุ 25- 35 ปี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำบัญชีตั้งหนี้ / บันทึกรายการ GL / บันทึกรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป เจ้าหนี้ ลูกหนี้...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด  -  สามพราน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เปิดบิลต่าง ๆ กรอกข้อมูลด้วยโปรแกรม 2. จัดทำเอกสารงานบัญชี 3. จัดทำเอกสารบัญชีรายรับ - รา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานบัญชีและการเงินของบริษัท - บัญชีรายรับ-รายจ่าย - บัญชีสต๊อค คุณสมบัติเพิ่มเติม - ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในการบริหารหมู่บ้านฯ 2.มีความรู้ทางบัญชี 3.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็กม่า อี แอนด์ ซี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 1.บัญชีด้านรับ-จ่าย 2.ภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 คุณสมบัติเพิ่มเติม ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย 2 ปิดงบการเงินได้ 3 ยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,53 4 งานอื่นที...
2 วันที่ผ่านมา
วงศ์วานิชเรียลเอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แอ็คซิส คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องบัญชี/การเงิน คุณสมบัติเพิ่มเติม พนักงานบัญชี/การเงิน - เพศชาย/หญิง อายุ 20-... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฟรโด อินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกบัญชี เอกสารการรับเงิน Due date ลูกค้า และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน คุณสมบั...
6 วันที่ผ่านมา
รีช ไบโอเทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเงินสดย่อย /เงินทดรองจ่าย 2.จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 และสรุปผลนำส่งกรมสรรพากร ...
5 วันที่ผ่านมา
ซัคเซส สแควร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่าย เงินสดย่อย เงินมัดจำต่างๆ 2. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเดียคอร์เปอร์เรชั่น (2006) จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ดูแลเงินสดย่อย 2 บันทึกบัญชีจ่าย 3 จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4 ทำใบฝาก- ถอนเงิน...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคส ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ทำรายงานจ่ายค่าคอมมิชชั่น 3. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี 4. หน้าที่...
9 วันที่ผ่านมา
เรือเจ้าพระยาครุยส์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม - ต้องจบสาขาบัญชี/การเงิน เท่านั้น -ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิกา... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชี - จัดทำแบบแสดงรายการภาษี - จัดทำเอกสารการจ่ายชำระต่างๆ - จัดเ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  สามพราน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบเงินสดย่อย - วางบิล ตัดชำระหนี้ - คิดค่าคอมมิชชั่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 จัดทำสัญญาซื้อขายให้กับลูกค้าเครื่อง 2 ติดตามลูกหนี้คงค้าง 3 จัดทำบัญชีรายจ่าย ประจำเดือนภ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟรอนท์เคนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยงานเอกสารบัญชี - รับวางบิล , จ่ายเช็ค - ทำรายรับ - รายจ่าย - เงินสดย่อย **สามารถใช้...
11 วันที่ผ่านมา
ไวส์ บิวเดอร์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแต่ตกลง คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ประกันสุ...
13 วันที่ผ่านมา