จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน การเงิน

1-20 จาก 1619 ผลการ

บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- คุณสมบัติ - 1.เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี 2.จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การบัญชี 3.มีความรู้พื้...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอกวิทย์ ดีคอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  นครปฐม
คุณสมบัติ1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี 2. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.ด้านบัญชี 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท สไปเดอร์ ออโต้ อิมพอร์ท 2015 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน 2. ทำ Cass Flow ได้ 3. จัดทำกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือนและบันทึกบัญชีเกียวกับ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มดีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำการเงิน- รับจ่าย สวัสดิการ : งด/ปกส/ ชุด พนง./สัมมนา/อบรม/ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ประสบการณ์ ฝ่ายการเ...
4 วันที่ผ่านมา
ลา กราซ คลินิก  -  จังหวัดนนทบุรี
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย บันทึกทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกการจ่ายชำระค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิวเจอร์เทคอินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ช่วยเหลืองานเอกสารด้านบัญชี-การเงิน สวัสดิการ : ตามกฎหมายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. 1.เพศหญิง อายุ 2... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานในฝ่าย โดยแบ่งเป็นแผนกบัญชี - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ,ปิดงบส่งผู้บริหารแผนกการเงิน-ดูแลตรวจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l,word,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน- มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ- มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ และพร... 
4 วันที่ผ่านมา
pteintergroup  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินของสาขา- ตรวจสอบเอกสารบัตรเครดิตกับรายงานสรุปประจำวัน- ตรวจสอบเอกสารการผ่อ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
กระทบยอด STATEMENT บันทึกรายการผ่านเช็ครับ-จ่าย บันทึกตั๋วสัญญาใช้เงิน บันทึกรายการเกี่ยวกับ BANK STATEMENT ต...
4 วันที่ผ่านมา
Vistech Engineering Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบและสโตร์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักงานกฏหมาย อิตัลไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เพิ่มเติม : - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านบัญชี/การเงิน- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน- สามารถใช้งานค... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอท โฟน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี- เปิดหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 - มีความรู้เ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและติดตามการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม2.รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำเอกสารพิมพ์งาน,รับเงิน,ออกใบเสร็จ,ติดต่อประสานงาน สวัสดิการ : โบนัสตามผลงาน งานเลี้ยงประจำปี ท่องเที่ยวประจำป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมสไตลิช จำกัด  -  นครปฐม
ดูแลงานบัญชีทั้งหมดขอบบริษัท เปิดบิล ขาย บิลซื้อ เอกสารแจ้งหนี้ วางบิล และเอกสารอื่นๆ ติดตาม ประสานงาน ลูกค้า ...
2 วันที่ผ่านมา
Amarit and Associates Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเอกสาร GL และจัดเก็บเอกสาร-ตรวจเอกสารเจ้าหนี้(ก่อนจ่ายเงิน)-ติดตามประมาณการจ่ายเงินเจ้าหนี้ ภ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ล้อหมุน จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
เป็นพนักงานประจำออฟฟิศ รับผิดชอบงานในส่วนงานบัญชี และการเงิน: จัดทำเบิกเงินสดย่อย ใบรับ-จ่าย วางบิล ออกใบเสร็จ ใบกำกั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสเทติค พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ด้านภาษีอากร งานบัญชีทั้งหมด สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ คอมมิชชั่น ปรับเงินเดือนทุกปี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรแมช (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
ทำบัญชี Express คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ทำบัญชีด้วยโปรแกรม express ได้ วิธีการรับสมัครงาน : ส่งใบสมั...
8 วันที่ผ่านมา