จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน การเงิน

1-20 จาก 1885 ผลการ

บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุไม่เกิน 40 ปี- วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้ Microsoft Office ไ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท้อปซายน์เมด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บัญชี รับจ่าย เจ้าหหนี้ ลูกหนี้ ผ่านโปรแกรม เอกซเพรส-ออกบิล แจ้งหนี้ -ธุรการ ฝ่ายขาย คุณสมบัติ เพ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกข้อมูลรายงานการขายประจำวัน- บันทึกการทำรายการเข้าระบบบัญชี- ตรวจสอบยอดขายของสาขา- จัดเตรียม...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l,word,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน- มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ- มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ และพร... 
4 วันที่ผ่านมา
Belle Candles Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อยของบริษัท2.กระทบยอดเงินใน Statement ทุกเดือน3.ทำเบิก และจ่ายเงินสด หรือ จ่...
9 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบด้านงานการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมด ภายใต้การกำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม : -วุฒิิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน-มีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ-มีความละเอียด... 
2 วันที่ผ่านมา
ฮาฮามา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำกระแสเงินสดเพื่อประมาณการเงินสดให้เพียงพอต่อการจ่าย2. จัดทำเช็ค และเตรียมการจ่ายเช็ค 3. คุม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทร์คูน เซนเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชีรับ-บัญชีจ่าย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วน เอเบิล รับเบอร์พาทส์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้- ลงบัญชีรับ-จ่าย- มีความรู้ด้านภาษีอาการเช่น ภ.ง.ด.3,53และภ.พ.30 รวมทั้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอพิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ -ลูกหนี้ / ตั้งหนี้และจ่ายชำระเงิน , จัดทำใบสำคัญจ่าย ,รับวางบิล2.ดูแลเงินสดย...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชี- จัดทำแบบแสดงรายการภาษี- จัดทำเอกสารการจ่ายชำระต่างๆ - จัดเก็บและติด...
2 วันที่ผ่านมา
THAIHUA RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่าย การเงินและบัญชี แบ่งงานเป็น 4 งาน 1. งานการเงิน2. งานบัญชีและงบประมาณ 3. งานเร่งรัดและติดตามหน...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ทำเอกสารต่างๆ การชำระเงินและ Clear port คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.เอส.เค.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคลค่ะ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูมเมอแรง ออนไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบยอดเงินของลูกค้า- ติดตามหนี้- ตรวจสอบ Statement - จัดทำใบกำกับภาษี- จัดทำเอกสารวางบิล ค่าค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีบอร์น แอท เกาะกูด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการทำบัญชี2. ดูแลความถูกต้องของข้อมูล พร้อมกับสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับข้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกรฟาส (2008) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับวางบิล/ ทำใบสำคัญจ่าย /ภาษีขาย/ หัก ณ.ที่จ่าย- ทำค่าใช้จ่าย ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าตึก ของทุกเดือน...
2 วันที่ผ่านมา
รีเบิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ • จบปริญญาตรี ปริญญาโท • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี • อายุไม่เกิน 38 ปี • เงินเดือน 25,000 ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟค คลีน แอนด์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางบิล - รับเช็คหน้าที่อย่างอื่นที่ได้รับตามมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระ...
11 วันที่ผ่านมา