จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน การเงิน

1-20 จาก 1073 ผลการ

บริษัท ซีเอสเอส คลีนนิ่ง แอนด์ แซนนิไทส์ซิ่ง โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน • จัดทำเอกสารการเงินต่างๆและติดตาม ทวงถามเอกสาร อาทิเช่น ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย , ...
11 วันที่ผ่านมา
PT Blossom  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอ...
6 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...5 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรู้ และสามารถใช้ ภาษอังกฤษได้ดีวุฒิการศึกษา สาขาบัญชี, การเงิน สวัสดิการ ไม่ระบุ สวัสดิการอื่นๆ ชุดฟอร์ม, กอง... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญาตรี สาขา บัญชีหรือการเงิน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - หากมีประสบการณ์การหาวงเงินสินเชื่อจา... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...์ และ ประเมินความสามารถบุคคล - ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การเงิน,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์อย่างน้อย ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน โก เอเชีย คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เงิน/เช็คจากลูกค้า และวางแผนงาน -รวบรวมเอกสารทางบัญชี-การเงิน จัดเก็บใส่แฟ้ม และนำส่งสำนักงานบัญชี -อื่นๆ ที่ได้รับม... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ord,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน - มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ - มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ แล... 
9 วันที่ผ่านมา
Chuo Seiko (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน -Monthly Accounting (Financial Statement) สถานที่ปฏิบัติงาน Near BTS SURASAK แขว...
5 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท วายแอลจี กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานด้านระบบบัญชี/การเงิน/ภาษี/การตรวจสอบ มีประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี ปิดงบบ... 
22 วันที่ผ่านมา
AGC Techno Glass (Thailand) Co., Ltd.  -  ชลบุรี
 ...หญิง อายุ 22-25 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน มีประสบการณ์การทำงานในสาขาบัญชี/การเงิน อย่างน้อย ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 12500 - 13500 บาท
จนท.การเงิน คียร์เอกสาร การเงิน ใบสำคัญจ่าย , ใบจ่ายเงินสดย่อย , คียร์ข้อมูล -เพศ.หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาการเ... 
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... อายุ 22 - 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ด้านบัญชี - การเงิน มีความรู้ด้าน Excel เป็นอย่างดี มีความสามารถพ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงาน - มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้... 
4 วันที่ผ่านมา
Bangkok Glass Co., Ltd.  -  ปทุมธานี 16000 - 20000 บาท
 ... บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน อายุ 23 - 28 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ด้านระบบบัญชี / การเงิน / การตรวจสอบ - จัดทำเอกสารยื่นภาษีให้ถูกต้องทันเวลา ... 
12 วันที่ผ่านมา
S.B.P. Intercommercial Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ * ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในองค์กร * จัดทำใบวางบิล - ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลติเมท เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชี สรุปรายรับ รายจ่าย จัดการรายละเอียดภาษี สรุปงบการเงิน ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส 39 ฟิช มาร์เกต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ก่อนทำเช็คจ่ายเงิน ก่...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชี - จัดทำแบบแสดงรายการภาษี - จัดทำเอก...
6 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ