หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 ...ทักษะการวางแผน การสื่อสารและประสานงานได้ดี # มีความรู้ ISO 9001 , HACCP, GMP Food Safety และมาตรฐานอื่นเป็นอย่างด... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อ

 ... การสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงานได้ดี # มีความรู้ระบบ ISO 9001 HACCP GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะ แล... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต

 ...ร สื่อสาร และประสานงานและติดตามงานได้ดี # มีความรู้ระบบ ISO 9001 HACCP GMP และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # สามารถอ่า... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 ...งแวดล้อมโรงงาน ภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO 14001) - ควบคุมระบบมลพิษของโรงงาน 3 ระบบ คือ น้ำ อากาศ แ... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต (ปิดฉลาก,สโตร์ก่อนส่งมอบ)

 ...ดับดี # มีความรู้ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม GMP,HACCP,ISO # มีทักษะความละเอียดรอบคอบ # สามารถเข้าะกะได้ # มี... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต (ขูดสะอาด-ฆ่าเชื้อ)

 ...ดับดี # มีความรู้ระบบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม GMP,HACCP,ISO # มีทักษะความละเอียดรอบคอบ # สามารถเข้าะกะได้ # มี... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วย /หัวหน้าแผนก ปิดฉลากและบรรจุ

 ...ช้ MS Office power point และอื่นๆได้ดี # มีความรู้ระบบ ISO 9001 HACCP GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดี สว... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Factory Manager

 ...mplicity with Safety Health and environments regulations, ISO 9001, ISO 14001, 11. Conduct risk assessments of ... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฆ่าเชื้อ

 ...อร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office ได้ดี # มีความรู้ระบบ ISO 9001 HACCP GMP และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
6 วันที่ผ่านมา

Utility & Water Treatment Supervisor

 ...บเป้าหมายที่ตกลงไว้ (KPI) 10. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม ISO 9001, 14001 11. จัดเก็บและรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและเป... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

R&D Supervisor/Manager

 ...of management and problem solving skills # Knowledge in ISO 9001 # Able to be flexible in working hours สวัสดิ... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

Assistant Manager Engineer ด่วนมาก

 ...# M&E / Engineering is an advantage. # Knowledge about ISO 9001 & ISO 13485 & ISO14001 & ISO45001, GMP. # Good com... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QA Clerk เอกสารควมคุมคุณภาพ

 ...ภาษามลายูได้ พิจารณาเป็นพิเศษ #5.มีประสบการณ์ด้านเอกสาร ISO พิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน หาดใหญ่ วิธี... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

 ...มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานและคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, Food Safety # อายุ 25-35 ปี สถานที่ปฏิบัติงา... 

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา

Sale

 ...กค้าที่ค้างเปิด PO 19.ติดตาม PO ที่คงค้าง 20.ดูแลระบบ ISO 21.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร คุณสมบั... 

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการทั่วไป

 ...มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานและคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, Food Safety # อายุ ไม่เกิน 45 ปี # สามารถทำงานท... 

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา

Project Engineer

 ...ed practices such as AWS, API, AISC, DNV, ABS, ANSI/ASME, ISO, EN codes. Good command of English To monitor daily c... 

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ด่วน)

 ...มัคร # มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP-HACCP , ISO 9001 # จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร อุตสาหกรรมอาหาร หรื... 

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา

Supervisor ฝ่ายผลิตปลาแล่ต่างประเทศ

 ...ามรู้เรื่องระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหาร เช่น GMP , HACCP , ISO #-มีความสามารถในการเขียน HACCP Plan #-มีประสบการณ์ด้... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา