จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Iso

1-20 จาก 1584 ผลการ

Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ั้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025หน้าที่รับผิดชอบ- จัดทำเอกสาร ISO- ควบคุมดูแลร... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้าน ISO อย่างน้อย 1 ปีสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 .... มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี เกี่ยวกับงาน DCC , ISO 4. มีความรู้พื้นฐานด้านนโยบายและระบบมาตรฐานคุณภาพ 5. มีคว... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 14001 / OHSAS 18001 และระบบการจัดการพลังงาน คุณสมบัติ เพศ : ชา... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นดำเนินกิจกรรมคุณภาพองค์กร-ประสานงานการให้ความรู้ด้านระบบ ISO และกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการนัดหมายทีมงานAuditor แจ้งกำหนดการต่างๆ2.ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ Internal Audit3.อบ...
9 วันที่ผ่านมา
Johnson Health Tech (Thailand) Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลและจัดทำเอกสารในระบบการจัดการISO9001:2008ควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก2.ควบคุมและดำเนินการจั...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเอกสาร ISO 9001:2015, GMP 2.ดูแลเอกสารงานตรวจสอบสภาพโรงงานทุกหน่วย3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บั... 
21 วันที่ผ่านมา
Omotenashi Association Recruitment Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษณะงาน-ทำเอกสาร ISO9001, ISO14001-รักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานISO-ติดต่อและประชุมกับหน่วยงานราชการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ... 
2 วันที่ผ่านมา
เกียรติทวี ค้าไม้  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Procedure / Work Instruction - บริหารจัดการ ควบคุม งานด้านเอกสารขององค์กร- วิเคราะห์ข้อมูลต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด  -  บ้านเป้า
- วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายใน - ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน / ระบบคุณภาพของบริษัท...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  ตราด
- Make internal quality audit plan. - Coordinate to all section for audit. - Internal quality audit. - Summary audit ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการเอกสารต่างๆตามระบบ ISO-จัดทำสารบรรณ หนังสือ เอกสารระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เก... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ส่งรายงานการตรวจติดตามให้ QMR/EMP-จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IS 16949-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่- ควบคุมและบันทึกเอกสารของฝ่าย...
2 วันที่ผ่านมา
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าที่ความรับผิดชอบ •วิเคราะห์แผนในการจัดทำ และการรักษาระบบ ISO (ISO9001,ISO14001 and 27001) •จัดทำแผนในการควบคุมและสนับส... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน ควบคุม ดูแล การตรวจประเมินระบบ ISO 9001 OHSAS 18001 2. ประสานงานในการตรวจประเมินภายใน (Inter... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด  -  บ้านบึง
 ...3 ปี 2. มีประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 3. จับประเด็นได้ดี มีความเชี่... 
16 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผน ดูแล และจัดการระบบคุณภาพและ5 ส.- ประสานงาน และทบทวนรวมถึงการการพัฒนาให้คำปรึกษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคนิคกราเวียร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ผิดชอบ - ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ (KPI , GMP, ISO, 5ส.)- ปรับปรุงข้อมูลในบัญชีควบคุมเอกสารและทะเบียนควบคุมก... 
3 วันที่ผ่านมา