จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Iso

1-20 จาก 889 ผลการ

เทอร์มอลแพค จำกัด  -  ปากเกร็ด

12000 - 15000 บาท
1. ควบคุมเอกสารและบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับงานระบบ ISO 2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพ, 5 ส, KAIZEN 3. จัดบอร์ดปร... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี

 ...่าย เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO- ผลักดันและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนการบริหารงา... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...่ความรับผิดชอบ -ควบคุม แก้ไข เอกสารด้านระบบมาตราฐานคุณภาพ ISO และให้คำปรึกษาด้านเอกสารกับหน่วยงานต่าง ๆ-วิเคราะห์และสรุ... 
2 วันที่ผ่านมา

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 70000 บาท
 ...าที่ความรับผิดชอบ •วิเคราะห์แผนในการจัดทำ และการรักษาระบบ ISO (ISO9001,ISO14001 and 27001) •จัดทำแผนในการควบคุมและสนับส... 
7 วันที่ผ่านมา

Kiatthavee Kramai  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Procedure / Work Instruction - บริหารจัดการ ควบคุม งานด้านเอกสารขององค์กร- วิเคราะห์ข้อมูลต...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 17000 บาท
 ...บบ 7.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบ 8.ร่วมทำระบบ ISO 9001 : 2015 และระบบความปลอดภัย 9.ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหม... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ ซีวิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร ISO- ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO- รับผิดชอบดูแลเอกสารท... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขึ้นระบบงาน ISO และเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดทำ QP, WI, SD และFORM- ทำการแก้ไขแ... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 16000 บาท
 ...บ 5.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ในงานที่รับผิดชอบ ุ6.ร่วมทำระบบ ISO 9001 : 2015 และระบบความปลอดภัย 7.ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหม... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแล และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของบริษัทฯ 2. ให้คำแนะนำในการทำงานพร้อมทั้งให้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) . รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ GMP & HACCP หร...
4 วันที่ผ่านมา

ซีนิท เซ็นทรัล  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...เติมจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 1. มีความรู้ทางด้านงานระบบ ISO เป็นอย่างดี 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิปริญญาตรี 4. สา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้่เป็นไปตามข้อกำหนด- ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่- จัดทำ Proceedure คู่มือคุณภา...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15500 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน**-จัดทำเอกสารการจดทะเบียนมารฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ- ด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและติดตามงานเอกสารระบบต่างๆประสานงานกิจการต่างๆของระบบมาตรฐาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 20000 บาท
 ...ั้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025หน้าที่รับผิดชอบ- จัดทำเอกสาร ISO- ควบคุมดูแลร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจติดตามงานด้านระบบต่างๆประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดูแลแลุควบคุมเอกสารระบบต่างๆ คุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ฉัตรนภารัตน์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ ออกแบบ ดูแล เอกสารและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจรับรอง ISO9001 คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

-ดูแลควบคุมเอกสารออกและเอกสารเข้าของระบบ ISO 9001v2008 ทั้งระบบ -ตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA สวัสดิการ : 1. ค่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว