จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Iso

1-20 จาก 1429 ผลการ

Standard Manufacturing Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและตรวจติดตามงานด้านระบบต่างๆประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดูแลแลุควบคุมเอกสารระบบต่างๆ คุณ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้่เป็นไปตามข้อกำหนด- ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่- จัดทำ Proceedure คู่มือคุณภา...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมระบบเอกสาร ISO- แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน- ทบทวนระเบียบปฎิบัตืที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน- ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีความรู้ ความสามารถในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 GMP- มีความ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 14001 / OHSAS 18001 และระบบการจัดการพลังงาน คุณสมบัติ เพศ : ชา... 
4 วันที่ผ่านมา
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าที่ความรับผิดชอบ •วิเคราะห์แผนในการจัดทำ และการรักษาระบบ ISO (ISO9001,ISO14001 and 27001) •จัดทำแผนในการควบคุมและสนับส... 
2 วันที่ผ่านมา
Standard Manufacturing Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและติดตามงานเอกสารระบบต่างๆประสานงานกิจการต่างๆของระบบมาตรฐาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน ควบคุม ดูแล การตรวจประเมินระบบ ISO 9001 OHSAS 18001 2. ประสานงานในการตรวจประเมินภายใน (Inter... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่- ควบคุมและบันทึกเอกสารของฝ่าย...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการนัดหมายทีมงานAuditor แจ้งกำหนดการต่างๆ2.ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ Internal Audit3.อบ...
2 วันที่ผ่านมา
Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ั้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025หน้าที่รับผิดชอบ- จัดทำเอกสาร ISO- ควบคุมดูแลร... 
3 วันที่ผ่านมา
Dplus Intertrade  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ผนกโครงสร้างของบริษัท- วางระบบการควบคุมมาตรฐานรับรองคุณภาพISO/ระบบเอกสารให้กับบริษัท- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้กับหน่อยงา... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย, ค่าเดินทาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- ประสานงานจองห้องประชุม, จองรถ- จัด...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมเอกสารในระบบ ISO9001,14001 และOHSAS/TIS180012.ติดตามขึ้นทะเบียนกฎหมายและประเมินความสอดคล้อง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนีค อินดัสเตรียล แพ็ค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแล และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายของบริษัทฯ 2. ให้คำแนะนำในการทำงานพร้อมทั้งให้...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้าน ISO อย่างน้อย 1 ปีสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอ... 
15 วันที่ผ่านมา
เอสเธติก คอนซัลแทนท์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุมเอกสารในระบบคุณภาพของบริษัทฯให้เป็นตามข้อกำหนอในระบบงาน ISO 9001 ดังนี้1.งานควบคุมเอกสาร2.งานระบบเอกสารและควบคุมบันทึ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเอกสารงานบริหารงาน ISO 9001:2015 , GMP2.ดูแลเอกสารตรวจสอบสอบคุณภาพทุกระบบ3.ดูแลเอกสารงานตรวจ... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเนี่ยน โค้ทติ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ระบบบริหารคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ TS16949 2) QA ในสายงานผลิตชุบสี และ พ่นสีในชิ้นส่วนยานยนต์3) จัด...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดทำ QP, WI, SD และFORM- ทำการแก้ไขแ... 
6 วันที่ผ่านมา