จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Iso

1-20 จาก 392 ผลการ

บริษัท เดอะควอลิตี้ไวร์ จำกัด  -  พระสมุทรเจดีย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้าน ISO ทั้งหมด คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่า... 
11 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ความรับผิดชอบ •วิเคราะห์แผนในการจัดทำ และการรักษาระบบ ISO (ISO9001,ISO14001 and 27001) •จัดทำแผนในการควบคุมและสนับ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดำเนินการนัดหมายทีมงานAuditor แจ้งกำหนดการต่างๆ 2.ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพ Internal Aud...
4 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 14001 18001 2. ดูแลดำเนินการใบ DAR ใบ CAR เอกสารระเ... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด  -  น้ำปาด
หน้าที่ความรับผิดชอบ -บริหารจัดการเอกสารต่างๆตามระบบ ISO -จัดทำสารบรรณ หนังสือ เอกสารระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานอ... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด  -  สามพราน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลเอกสาร ISO 9001:2015, GMP 2.ดูแลเอกสารงานตรวจสอบสภาพโรงงานทุกหน่วย 3.ปฏิบัติตามคำสั่ง... 
4 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ขอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) ปรับปรุงข้อมู...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  บางบ่อ
 ...ายงานการตรวจติดตามให้ QMR/EMP -จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IS 16949 -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 
18 วันที่ผ่านมา
เกียรติทวี ค้าไม้  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Procedure / Work Instruction - บริหารจัดการ ควบคุม งานด้านเอกสารขององค์กร - วิเคราะ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ ความสามารถในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007 GMP - ม... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด  -  บางเลน, นครปฐม, ภาคกลาง
 ... Management Review, จัดพิมพ์เอกสาร 4. งานด้านควบคุมระบบ ISO 9001:2015 5. งานด้านควบคุมระบบ ISO14001:2015 6. การจัดก... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด  -  นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
 ...ี่เกี่ยวข้อง กับระบบควบคุมเอกสารและข้อมูลในระบบคุณภาพ (ISO 9000) เพื่อให้ - มั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะถูกดูแลรักษาให้... 
20 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองชลบุรี 15000 - 25000 บาท
*Responsible for ISO and administrative functions *Documentation for ISO related things *Correspond about audit *... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เนินกิจกรรมคุณภาพองค์กร -ประสานงานการให้ความรู้ด้านระบบ ISO และกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 
16 วันที่ผ่านมา
STAMFORD SPORT WHEELS CO.,LTD  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ To maintain an ISO 9001 and ISO/TS 16949 certification by implementing, maintaining and contin... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 หน้าที่รับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร ISO - คว... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ - ควบคุมและบันทึกเอกสาร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผน ดูแล และจัดการระบบคุณภาพและ5 ส. - ประสานงาน และทบทวนรวมถึงการการพัฒนาให้ค...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย - หญิง อายุ 22  ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปี ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Window ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำระบบ ISO 14001 /TS-16949 update สารต้องห้ามให้กับลูกค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีควา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว