จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Audit

1-20 จาก 1230 ผลการ

บริษัท เจ พี แมนเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรวจสอบรายได้ เอกสารต่างๆ และ ปิดวัน เช็คอิน-เอาท์แขก ดูแลบริเวณแผนกต้อนรับ
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จีไนน์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
-ควบคุมตรวจสอบความสะอาดของห้องพักลูกค้า -วางแผนตรวจสอบ และสรุปผลการปฏิบัติงาน -จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเกี่ย...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... - การตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Audit) - การตรวจสอบด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ (Technical In... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเอกสารทางบัญชี-จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
Assist the Audit Manager in developing an audit work planning which involved with organization of annual audit plan ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบขั้นที่ 1 :1. ตรวจสอบข้อมูลการอัพโหลดของลูกค้าที่ระบบหลังบ้านและดำเนินการตรวจสอบตามข้อกำหนด2...
2 วันที่ผ่านมา
ร้านกิตติศักดิ์เพ็ทมาร์ท  -  ปทุมธานี
 ...ียดของกระบวนการปฎิบัติงานของสาขาแต่ละรูปแบบ สร้างและพัฒนาAudit Program สำหรับตรวจสอบภายในของกลุ่มสาขารูปแบบต่างๆ ดำเนิน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ตรวจสอบด้าน Operation การตรวจสอบว่าแผนกต่างๆได้ทำงานที่ถูกต้องตรงตามกระบวนการที่ได้วางไว้หรือเปล่า -การตรวจสอบตรวจสอบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบรายงานทางบัญชีของสาขา เพื่อเสนอปรับปรุงรายการทางบัญชี- รับนโยบายบัญชีจากส่วนกลาง และนำนโยบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...ำกระดาษทำการ (Working Paper) 4.ประสานงานกับทีม Internal Audit Outsource 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ... 
3 วันที่ผ่านมา
พอสส์ คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร
ทำงานด้านบัญชี หรือ บุคคล มีความซื่อตรงเป็นธรรมในการตัดสินงานต่างๆ ไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้อง สวัสดิการ : - เงิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจสอบและกำกับการปฎิบัติของหน่วยงานภายในขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ- ปฎิบัติงานที่ได...
4 วันที่ผ่านมา
Landco Sport & Musical Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ังสินค้า, 2.) นับสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.) Audit and QC process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.) ใช้โปรแกร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
- Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. - Surve... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ในบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัท...
10 วันที่ผ่านมา
RGF HR Agent Asia  -  กรุงเทพมหานคร
Job Detail Internal Audit (25K-35K) (JO-180212-146980) About this Job Work outline: Prepare and analyze the... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 2. ...
3 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือตรวจสอบภายใน Internal Audit- มีประสบการณ์ 1- 2 ปี - มีความรู้ที่ดีในการตรวจสอบและควา... 
3 วันที่ผ่านมา
aeonfantasy (thailand) co.,ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบการทำงานของสาขา- พัฒนาระบบตรวจสอบภายในของบริษัทฯ- ตรวจสอบการทุจริต- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-งานด้านตรวจสอบภายใน -วางแผนงานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน -สรุปรายงานพร้อมนำเสนอ สวัสดิการ : - ประกันสังคม ...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา