จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Audit

1-20 จาก 1108 ผลการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการตรวจสอบของแต่ละโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ-เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน ที่ได้รับจาก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการปฎิบัติงานตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท และสาขา- ควบคุมตรวจสอบระบบการทำงานของสาขาต่างๆ อย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ2. บริหารจัดการงานเอกสาร สต๊อคสินค้า งานคลังสินค้า3. งานอื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบงานบัญชี การเงิน ภายในองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบรายได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่/รายละเอียดงาน- ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำกับดูแล และสนับสนุนการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต2.ติดตามปัญหาการทำงานในการผลิต โดยห...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเอกสารทางบัญชี-จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงท...
2 วันที่ผ่านมา
เดอะคลีนิกค์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์-จัดทำรายงานการตรวจสอบ ประเมินผล, ติดตาม เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบ...
3 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์กระบวนการและระบบ , ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...il ลูกค้าที่ขอจองล่วงหน้า4. ตรวจสอบเอกสารต่างๆเช่น Night Audit report, daily report etc.5. ตรวจเช็คสมุด log Book / สุ่ม... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ3. ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สเตรกา จำกัด STREGA CO.,LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข Complaint case ต่างๆโดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานและหาทาง...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บคลังสินค้า, 2.) นับสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.) Audit and QC process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.) ใช้โปรแกรม ... 
2 วันที่ผ่านมา
Central Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานขายและแผนกรับ-ส่งสินค้าของสาขา - ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบบัญชีอย่างน้อย 1 ปีมีประสบการณ์ด้านการ์เมนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัต...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน :1. ควบคุม ตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แล...
2 วันที่ผ่านมา