จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Audit

1-20 จาก 333 ผลการ

Asset World Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
**Responsible for undertaking the audit work requested by HoA/Asst. HoA/Audit Manager :** **1. Perform duties necessar... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ion, write terms of reference to communicate and discuss audit objectives, audit scope, and audit period with managemen... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...g and management for all activities relavant to internal audit department 2.Evaluates the adeqacy of techniques to ma... 
3 วันที่ผ่านมา
Hrmazars  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ent over a portfolio of clients and deliver high quality audit services, including preparing and reviewing audit work.... 
2 เดือนที่แล้ว
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/Internal Audit รายละเอียดของงาน 1. งาน Compliance Audit สถานที่ปฏิบัติงา... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายละเอียดของงาน - วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ประเมินควา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.เอ.ซี.ที แอคเคาทติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ch a team to provide professional internal and external auditing advisory and services to customers, 2. Develop and ma... 
25 วันที่ผ่านมา
Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park  -  กรุงเทพมหานคร
 ...they work with and understand these processes. Performs auditing and accounting functions specifically in the areas of a... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Internal Audit Officer รายละเอียดของงาน - วางแผนงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แ... 
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Internal Audit Officer รายละเอียดของงาน 1. ดำเนินการตรวจสอบขั้นตอน วิธีการปฏิบ้ติงาน หรือระบบงานของหน่ว... 
14 วันที่ผ่านมา
Bonny International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ation, Positive Thinker, High Responsibilities, Internal Auditตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอ... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ... ประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในระบบงานต่างๆ 2. จัดทำ Audit Program และออกแบบ Working Paper 3. สอบทานระบบงาน ตามผล... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รายละเอียดของงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในองค์ก... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายใน, -ดำเนินการตรวจสอบภายในตามโปรแกรมการตรวจสอ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sup ส่งสินค้าให้กับบริษัท รับสำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ ตรวจเช็คสินค้าแ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพลินวาน จำกัด  -  ประจวบคีรีขันธ์
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามการตรวจสอบภายในด้านคุณภาพสินค้า สต็อกสินค้า ตรวจสอบเรื่องราคา ต...
23 วันที่ผ่านมา
Hrmazars  -  กรุงเทพมหานคร
Job Description: ~Assist audit team with the preparation of financial statements and audit reports ~Gain exposure to ... 
2 เดือนที่แล้ว
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบงานบัญชี การเงิน ภายในองค์กร คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ร...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่าง ๆ ในบร...
25 วันที่ผ่านมา
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ Audit Program กิจกรรมต่างๆ 2. รับผิดชอบในการวางแผนการตรวจสอบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว