จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Audit

1-20 จาก 3960 ผลการ

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน :1. ควบคุม ตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แล...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซอคเก้อร์โปร แบงค์ค๊อกซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้3.จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพ ของระบบ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program) รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์กระบวนการและระบบ , ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ3. ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายใน, -ดำเนินการตรวจสอบภายในตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ไ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่/รายละเอียดงาน- ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาท...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการและจัดทำ ตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปเกณฑ์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น2....
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีแคป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี-จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน-ตรว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ ลาดพร้าว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไขและพัฒนาระบบคุณภาพให้กับบริษัท-เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตรวจประเ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอข...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท เกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงท...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อระบบภายในบริษัทมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ(มีประสบการณ์ Audit โดยตรง)** หากมีใบประกอบผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ** คุ... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน2. ประเมินความเสี่ย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงาน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเสี่ยง พร้อมทั้งควบคุมจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดท...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเอกสารทางบัญชี-จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบขั้นตอนการปฏบัติงานสาขาตามรอบที่กำหนดในกรุงเทพฯและปริมณฑล- สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วย...
1 วันที่ผ่านมา
Villamarket JP  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของสาขา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมระบบงานมาตรฐานคิดและพัฒนาระบบมาตรฐานทดลองและปรับปรุงงานมาตรฐาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
2 วันที่ผ่านมา