จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Audit

1-20 จาก 639 ผลการ

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
1.) ทำบัญชีสต๊อกกับแผนกจัดซื้อ 2.) ตรวจรับสินค้าเข้า 3.) Random check สินค้า ** สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่าง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )  -  ปากเกร็ด

1. รับผิดชอบตรวจมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
 ...งสินค้า, 2.) นับสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.) Audit and QC process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.) ใช้โปรแกร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ- ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ- ปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) ทำบัญชีสต๊อกกับแผนกจัดซื้อ 2.) ตรวจรับสินค้าเข้า 3.) Random check สินค้า ** สามารถใช้โปรแกรม Ex...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ูแลและดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ(IT Audit Process) ตลอดจนมีความรู้ด้านเทคนิคในระบบต่างๆที่ต้องเข้า... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความรู้เรื่องการทำระบบ ISO สามารถ Audit ได้ จัดเอกสารได้ เคยทำงานด้าน DCC- มีประสบการณ์ด้าน ISO ... 
10 วันที่ผ่านมา

Ayudhya Capital Services Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for manage communication media to achieve brand awareness and marketing campain for v...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีเดียเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจสอบและกำกับการปฎิบัติของหน่วยงานภายในขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ- ปฎิบัติงานที่ได...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.เอ็ม.เอส. คาร์ เซลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบรายงานทางบัญชีของสาขา เพื่อเสนอปรับปรุงรายการทางบัญชี- รับนโยบายบัญชีจากส่วนกลาง และนำนโยบ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program) รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสั... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทั่วประเทศขององค์กร- ส...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา จัดทำ และแก้ไข นโยบายหรือ ขั้นตอนปฏิบัติ ระบบงานของฝ่าย IT -ทบทวน ติดตาม และประสานงานทุกฝ่าย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 19000 บาท
 ...บคลังสินค้า, 2.) นับสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.) Audit and QC process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.) ใช้โปรแกรม ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ และร่วม...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอบทานการควบคุมภายใน รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ จัดทำ สรุปประเด็นที่ตรวจสอบพบนำเสนอต่อ - จัดทำรายงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท จีแคป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี-จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน-ตรว...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ม...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการและจัดทำ ตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปเกณฑ์หรือตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น2....
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ Internal Audit คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโ... 
5 วันที่ผ่านมา