ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Internal audit

1-20 จาก 4177 ผลการ

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด  -  ปทุมธานี

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายในองค์กร ดานงบประมาณ บัญชีและวัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหล...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด  -  บางรัก, ภาคกลาง

-เข้าตรวจติดตาม และควบคุมการเข้าตรวจติดตามผล และจัดทำรายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน -ปฏิบัติงานตรวจสอบ กิจกรรมต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1. กำหนดแผนงานตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ประกอบการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ 2. วางแผนงานและเตรียมง...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอสพี ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ตรวจสอบงานด้าน Operation โดยตรวจสอบงานแผนกต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามกระบวนการทำงาน -การตรวจสอบบัญชี การเงิน -อื่นๆ ตามท...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับบลิว.เอ็น ฟู๊ดส์ แอนด์ เบฟเออเรจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
1. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 2. ทำการตรวจสอบและสรุปผลตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติประ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ำกระดาษทำการ (Working Paper) 4.ประสานงานกับทีม Internal Audit Outsource 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด  -  เมืองนครปฐม

-ควบคุมกำกับดูแลการปฎิบัติงานทีมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาวิชาชีพ -จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี -จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ทำรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานตรวจนับสินค้าในศูนย์บริการ - จัดทำทะเบียนคุมสินค...
1 วันที่ผ่านมา

Buraphavat Communication  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่วมวางแผนงานตรวจสอบ(Audit Program)2. ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน3. ตรวจทานกระ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- รับผิดชอบการรตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบ และกรณีทุจริต และร่วมประสานงานและติดตามง... 
5 วันที่ผ่านมา

Liberty Insurance  -  กรุงเทพมหานคร

 ...independent and objective audit services to evaluate the ...  ...eness of Liberty Mutual’s internal control environment.   Ac... 
5 วันที่ผ่านมา

All Discount Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Participate in annual audit planning- Performing and completing day to day audit work- Preparing... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการภายในเพื่อรองรับการตรวจโรงงานจากหน่วยงานต่าง ๆ2. พัฒนาระบบภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตร...
6 วันที่ผ่านมา

RGF HR Agent Asia  -  กรุงเทพมหานคร

Job Detail Internal Audit (25K-40K) (SDG-24372)  Perform audit tests and prepare working papers in accordance wi... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ผลิตเอทานอล)  -  จังหวัดลพบุรี

 ...่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี2.จัดทำแนวทางในการตรวจสอบ (Audit Program) โดยคำนึงถึงกระบวนการทำงานแต่ละกระบวนการ ข้อจำกั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

PRTR  -  เมืองสมุทรสาคร

 ... Establishing risk-based audit programs. Determining ...  ...iewing the suitability of internal control designs. Condu... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด  -  เมืองกาญจนบุรี

ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ ทุกแผนกให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบรายงานตรงแก่ผู้บริหา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

PwC  -  กรุงเทพมหานคร

 .... ~2 – 5 years of work experience in risk management, auditing or accounting field. (CIA, CPA are preferable). ~ Str... 
19 วันที่ผ่านมา

ARISTO GROUP  -  เชิงทะเล

ระดับการศึกษา ปริญญา คุณสมบัติ -มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานมาอย่างน้อย 3-5 ปี คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณHuman Res...
8 วันที่ผ่านมา