จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Import export

1-20 จาก 1924 ผลการ

บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านเลขานุการ , มีความรู้ด้านนำเข้า และการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ , สามารถเจ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ ดูแลและจัดการงานด้านนำเข้าและส่งออก Import & Export เช่น Packing List ส่งต่างประเทศ คุณสมบัติ เพศ : ชา... 
4 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองระยอง 25000 - 35000 บาท
*Responsible for mainly import/export and BOI tasks *Delivery control with documentation for import-export related ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ-ติดตามผลการนำเข้าสินค้า-ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าต่างประเทศ-แก้ไขปัญห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงาน Import-Export / Purchasing / Shipping อย่างน้อย 2 ปี - เคยดูแลง... 
14 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองสมุทรปราการ 18000 - 23000 บาท
 ...voicing process and create export document, contacting forwa...  ...e the documents for BOI of import material and submit the ap... 
21 วันที่ผ่านมา
เมเปิ้ล จำกัด  -  วัฒนา, ภาคกลาง
- รายละเอียด : ติดต่อชิปปิ้งในการเคลียร์สินค้าจากท่าศุลกากร , โต้ตอบ FAX หรือ E-MAIL เป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ - ลักษณะ : งา...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท อรนลิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... Load สินค้า/ประสานงานด้าน Export/ประสานงานติดต่อเรือ 2. ติด...  ...่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้าน Import-Export อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไ... 
18 วันที่ผ่านมา
sibling trading co.ltd  -  กรุงเทพมหานคร
- รายละเอียด : work in the import-export section, contact with foreigner , etc. - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดื... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารธุรกิจด้านส่งออกและนำเข้า ( Shipping Documents ) 2.ประสานงานกับ Shipping 3.ประสา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
NAC FIND Recruitment (Thailand) Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 .../ yearly bonus/ OT Job skills required: English, Import / Export Job skills preferred: Management, Sales, Negotia... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บปริญญาตรี -มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป ด้าน Import-Export -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีประสบการณ์ภาษา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
SPG LOGISTICS CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบขนสินค้าขาออก, หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด,เอกสารต่างๆเพื่อการส่งออก และติดตาม status 04 และ...
21 วันที่ผ่านมา
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  -  ชลบุรี 25000 - 35000 บาท
Responsible for all of Import-Export process -Male/Female -Age: 26-35 years old -Bachelor's degree in any fields ... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เจ.ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำเอกสารในการครวจปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ชาย-หญิง อายุ 20-21 ปี...
2 เดือนที่แล้ว
BT Midland Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับผู้ขอซื้อและผู้ขายสินค้า-เปิด P/O สั่งซื้อสินค้า-ตรวจสอบ ติดตามเอกสารนำเข้า และป...
3 วันที่ผ่านมา
Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Import-Export/BOI เพศหญิง ย้ายที่อยู่ได้ ประจำที่นิคมอีสเทิร์... 
19 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองสมุทรปราการ 30000 - 40000 บาท
*Interpreter 3 : Import / Export 7 -Interpreter task -Daily operation in terms of shipment delivery to customers -... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Type of business : Non-manufacturing - Advertising - Design- Event: บริการโฆษณา จัดสัมมนา เผยแพร่สิ...
13 วันที่ผ่านมา
PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Type of business : NON MANUFACTURING - ADVERTISING - ADVERTISING / DESIGN / EVENTบริการโฆษณา จัดสัม...
10 วันที่ผ่านมา