จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Import export

1-20 จาก 1038 ผลการ

Kase Shipping (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำใบขนขาเข้า-ขาออก- Enter B/L กับสายเรือ- Paperless- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า แจ้งค่าใช้จ่าย และป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้าน IMPORT - EXPORT ทั้งหมด - นำเข้าและสั่งปล่อยวัตถุดิบ - ติดต่อประสารงานด้านเอกสารกับห... 
18 วันที่ผ่านมา
Chilindo Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications:- Knowledge in Import and Export- Knowledge about TISI ( Thai Industrial Standards ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี สาขาโลจิสติกส์,บริหารทั่วไป3.มีประสบการณ์ทำงานด้านImport + Export อย่างน้อย 1 ปี4.มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอ... 
5 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทแบงเทรดดิ้ง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำ PO สั่งซื้อต่างประเทศ ประสานงาน และติดตามสินค้าพร้อมเอกสาร2. ประสานงานกับ Freght Forwarder...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเท็กซ์ ลิฟวิ่ง สแควร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อลูกค้าและ ซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล์และ โทรศัพท์ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร...
2 วันที่ผ่านมา
NGG Timepieces Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้านงาน Import-Export / Purchasing / Shipping อย่างน้อย 2 ปี- เคยดูแลงานบร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Sourcing, Purchasing, Import in local and oversea• Contact with supplier in ordering and due abou... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก-ประสานงานนำเข้า-ส่งออกสินค้า-ติดต่อประสานงานกรมศุลกากร-...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารธุรกิจด้านส่งออกและนำเข้า ( Shipping Documents ) 2.ประสานงานกับ Shipping3.ประสานงานรับ...
27 วันที่ผ่านมา
GTL (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำใบขนขาเข้า และขาออก (Paperless) คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...
23 วันที่ผ่านมา
แมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี- สามารถพูด/เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)- ปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พี.วี.เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานด้านเลขานุการ , มีความรู้ด้านนำเข้า และการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ , สามารถเจรจาก...
28 วันที่ผ่านมา
Goldenduck International Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Coordinate with freight forwarder for all incoming and outgoing shipment to and from Bangkok.2. ...
2 วันที่ผ่านมา
SPG LOGISTICS CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำใบขนสินค้าขาออก, หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด,เอกสารต่างๆเพื่อการส่งออก และติดตาม status 04 และ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารส่งออก (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)2.ติดต่อประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอก3....
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ชลบุรี
 ...correct customs tariff and import regulation and execute any...  ...with procedure Sea freight export & import shipping คุณสมบัต... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บลาโลบา (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...production with the material arrangement4. Prepare import and export reports คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ALPS LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ งานประจำสำนักงาน ที่กรุงเทพAir Export & Air Import 1 ตำแหน่ง ประสานงานกับลูกค้า ทำเอกสารขาออก เช่น P... 
23 วันที่ผ่านมา
INTEGRA LOGISTICS CORPORATION LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับลูกค้าและสายเรือ เพื่อรับบุ๊คกิ้ง (seafreight & airfreight) และเตรียมเอกสาร B/L และจั...
16 วันที่ผ่านมา