... คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวช/ปวส/ปริญญาตรี เครื่องกล ไฟฟ้า สวัสดิการ -ชุดยูนิฟอร์ม -ประกันสุขภาพ -ประกั... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
24 วันที่ผ่านมา
 ...ึ้นไป # ปวช.ปวส.ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ,ไฟฟ้า สวัสดิการ -ชุดยูนิฟอร์ม -ประกันสุขภาพ -ประกัน... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
24 วันที่ผ่านมา
 ...์ , อุตสาหกรรมศาสตร์ , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เช่นเครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทอนิค อุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผลิต #... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
24 วันที่ผ่านมา
 ...มัคร # วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหการ,ไฟฟ้า , วิศวกรรมโยธา สวัสดิการ -ชุดยูนิฟอร์ม -ประกันส... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
24 วันที่ผ่านมา