จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ไฟฟ้า

1-20 จาก 378 ผลการ

บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV - มีความรู้ด้านไฟฟ้า , อิเล็กทอรนิกส์ , การใช้เครื่องมือวั...
4 วันที่ผ่านมา
แพ็คฟู้ด จำกัด มหาชน  -  สมุทรสาคร
 ...มบัติเพิ่มเติม -มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร ไฟฟ้า สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันชีวิต ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง -ควบคุมผู้รับเหมาและผ...
26 วันที่ผ่านมา
Saraff Infotech Co.,Ltd  -  เขาพนม
 ...พิ่มเติม - มีความรู้ ความชำนาญในสายงานช่างเครื่องยนต์ ไฟฟ้า - หากมีประสบการณ์ในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น จะได้รับพิจารณาเป... 
4 วันที่ผ่านมา
เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิการศึกษาร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม -ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิป.ตรี ไฟฟ้า มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 2 ปี - มี... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท สตาบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจ / ติดตั้ง ( เวลาออกต่างจังหวัด มีเบี้ยเลี้ยงให้ ) คุณสมบัติเพิ่มเติม ผ่านการเกณฑ์ทหา...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับมอบแผนงานขายหลักเพื่อจัดทำแผนงานการดำเนินงานแผนงานก่อสร้างฯ, ตรวจสอบ/เปรียบเทียบ/คัดเลือก/สร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  เชียงราย
 ... -อายุ 23-35 ปี -วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์เขียนแบบงานระบบ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบการติดตั้งนอกสถานที่ - งานอื่นๆ ตามที...
22 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิด วิเคราะห์งาน, จัดคนเข้าทำงานตามงานที่ได้รับ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกรวมทั้งผู้รั...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานขาย ,รับส่งอีเมล์ต่างประเทศ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
อ่านวงจรระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบ วงจรไฟฟ้าพร้อมแก้ไขระบบ PLC มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ, แก้ไขแบบคอนโด ระบบเครื่องกล, ประปา, แอร์,ปรับอากาศ คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิ ปวช....
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ชาย อายุ 24-35 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. ขึ้นไป / เครื่องกล/ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ ไ... 
29 วันที่ผ่านมา
Saranmotor  -  ปทุมธานี
หัวหน้าช่างแอร์รถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ซ่อมกล่องECU ซ่อมไดชาร์ท ไดสตาร์ทได้ มีประสพการณ์ และชำนาญงาน เป็นหัวหน้าช่างแล...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด  -  ปากเกร็ด
 ...ที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไปเกี่ยวกับ ไฟฟ้า ประปา และงานอาคารสถานที่ คุณสมบัติเพิ่มเติม มีความก... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป พ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ...
7 วันที่ผ่านมา
Light Balance Shop  -  กรุงเทพมหานคร 10000 - 12000 บาท
ดูแลงานการติดตั้งอุปกรณ์ Led ในรถ Big Bike หรือตามมอบหมาย และ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน - เพศชาย - ไม่เน้นระด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
 ...ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน 4.มีทักษะซ่อมงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา (โครงการหมู่บ้านจัดสรร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ... 
2 วันที่ผ่านมา