ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ไฟฟ้า

1-20 จาก 1294 ผลการ

บริษัท ศักดิ์สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง

-ดำเนินการดูแลครวบคุมเครื่องจักกลุ่มไฟฟ้ากำลังตามแผนที่กำนดตามที่ได้รับหมอบหมาย -ดูแลงานด้านอาคาร เมื่อมีเหตุต้องซ่อมแซ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง

10000 - 15000 บาท
 ...ศชาย -อายุ20-35ปี -จบวุฒิ ปวช./ปวส.สาขาช่างกลช่างยนต์ ไฟฟ้า เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -หรือมีประสบการณ์ใ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

คุมงานเครื่องกลและไฟฟ้า - เพศชาย - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล
หนึ่งเดือนที่แล้ว

GrandLine Innovation  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) จำนวน 3-5 โครงการ- ควบคุมดูแลการงบประมาณโครงการ- ควบ...
4 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ผ่านงานด้านการประมูลงานจะพิจารณาเป็นอันดับแรก- ถอดแบบราคา ประเมินราคาไฟฟ้า- งานบริหาร งานด้านติดต...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม- ตรวจสอบงานโครงสร้างสถาปัตย์- ป...
2 วันที่ผ่านมา

Sangchai Group  -  กรุงเทพมหานคร

13500 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษากับลูกค้า แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทางโทรศัพท์หรือลงหน้าจริง คุณสมบัติ เพศ : ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานและตรวจสอบผลงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง-ควบคุมผู้รับเหมาและผู้รับเ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด (PONGSILP PLASTIC CO..LTD)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...: 1 - 2ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : ปวส , ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลังหากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็น... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท กลอรี่ สวิฟท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ลมสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้มีความรับผิดชอบ มีวินัย รอบคอบ ขยัน อด...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปานฝัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1.มีควาามชำนาญในงานที่เกี่ยวข้อง 2.สามารถบริหารงานที่ได้รับมอบหมายและบริหารทีมงานในปกครองได้เ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงประจำวันและบำรุงรักษาผลิตผลัณท์ประเภทตู้ล็อกเกอร์ไฟฟ้าของบริษัท • รับผิดชอบจ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV- มีความรู้ด้านไฟฟ้า , อิเล็กทอรนิกส์ , การใช้เครื่องมือวัด- อ่า...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ญิง-อายุ 23-35 ปี-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์เขียนแบบงานระบบอาค... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอ โฮมเซอวิส ดีไซน์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ตกลงกับ บจก. คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดปริมาณวัสดุ, อุปกรณ์จากแบบ- ประเมินราคาเพื่อยื่นเสนอให้กับโครงการ- ประสานงาน, ให้ความร่วมมือกั...
27 วันที่ผ่านมา