9 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หัวหน้าส่วนผลิต ประจำสาขาหาดใหญ่ (คลองแงะ)

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมกระบวนการการผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ติดตามตรวจสอบ...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
4 วันที่ผ่านมา

ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์/ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า STGT-PS สาขาสะเดา

รายละเอียดงาน 1.ดูแลตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่องจักรใน Line การผลิต รวมถึงโครงสร้างของ Line ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏ...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HD)

รายละเอียดงาน - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเห...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
16 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำสาขาสะเดา จ.สงขลา (NHR)

รายละเอียดงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
4 วันที่ผ่านมา

Project /Building Technician

รายละเอียดงาน 1.ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าเครื่องกล 2.ดูแลบำรุงรักษาอาคาร 3.ดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องส...

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม ประจำสาขาสะเดา จ.สงขลา (NHR)

รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการวางแผนงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ

รายละเอียดงาน ขับรถโฟล์คลิฟประจำแผนกบอยเลอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร # ประถมศึกษาขึ้นไป # สามารถขับรถโฟล์คลิฟ และ มี...

บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรทั่วไป STGT-PS (สาขาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา)

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบชิ้นส่วน / เครื่องจักร /อุปกรณ์ ต่าง ๆ 2.ควบคุมเอกสารและแบบต้นฉบับ 3.ควบคุม โครงการติดตั้งต...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
3 วันที่ผ่านมา

ช่างกรอบพระ ประจำสาขาโลตัสสะเดา จ.สงขลา (เฉพาะผู้ชาย)

รายละเอียดงาน 1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงา...

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

สะเดา
3 วันที่ผ่านมา