ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร-r&d

1-20 จาก 634 ผลการ

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา3) รวบรวมข...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

26000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของวัตถุดิบ,ยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2.ประสานงา...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
6 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

1.จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ช่วยแก้ปัญหายาที่มีปัญหาด้านคุณภาพ 3.รับผิดชอบการพัฒนายาใหม่ที่มีคุณภาพ 4.จัด...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.ไทยฟู้ดโปรดักท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดสูตรอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
19 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับ order แพทย์ จัดยา จ่ายยา และให้คำแนะนำกับคนไข้ที่มารับบริการ- ควบคุม กำกับ ดูแลห้องยาของคลินิ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานบริการให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับลูกค้า 2. รับสินค้า...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

34000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์- ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับพนั...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  -  เมืองราชบุรี

1. เภสัชกรประจำฝ่าย QA รับผิดชอบการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และการปล่อย ผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งจำหน่าย 2. เภสัชกรป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน

- วิจัย และพัฒนา สูตรตำรับยา ค้นคว้าข้อมูลตัวยา - แก้ไขและพัฒนาสูตรตำรับเดิมที่มีปัญหาให้มีคุณภาพเหมาะสม - ปฎิบัติงา...
18 วันที่ผ่านมา

patRangsit Hospital  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ-จ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์ทั้ง OPD และ IPDและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการจ่ายยาตามใบกำกับการรักษาแก่ผู้มารับบริการ- ให้บริการตอบปัญหาด้านยาทางโทรศัพท์ แก่ผู้ติดต...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

22000 - 28000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Research & Developmentพัฒนาผลิตภัณฑ์ CosmeticsEyes Shadow Eyes LinersMascaraFoundationsPowdersBlush...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แกรนด์เอเชียอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์2. จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก3....
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...ึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ด้านงาน R&D ในอุตสาหกรรมเหล็ก- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และการคว... 
6 วันที่ผ่านมา