ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร-part-time

1-20 จาก 7065 ผลการ

patRangsit Hospital  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ-จ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์ทั้ง OPD และ IPDและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนนทเวช  -  จังหวัดนนทบุรี

ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ คุณสมบัติผู...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
11 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับ order แพทย์ จัดยา จ่ายยา และให้คำแนะนำกับคนไข้ที่มารับบริการ- ควบคุม กำกับ ดูแลห้องยาของคลินิ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

26000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของวัตถุดิบ,ยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2.ประสานงา...
5 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ  -  จังหวัดเชียงใหม่

20001 - 30000 บาท
ลักษณะงาน -ดูแลการจัดยาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน\\r\\n-กำกับดูแลการเบิกยา-เวชภัณฑ์สำรองใช้ในห้องยาให้เหมาะสม รวมทั้งพิจ...
7 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร

1.ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามใบสั่งยา 2.ตรวจสอบความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา 3.Drug Interaction ให้คำแนะนำวิธีใช้ยาและข้อ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ : ตามระเบียบโครงสร้างของบริษัท...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา3) รวบรวมข...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด  -  ปทุมธานี

- รับคำสั่งใช้ยาจากแพทย์ เตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์  - ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมท...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการจ่ายยาตามใบกำกับการรักษาแก่ผู้มารับบริการ- ให้บริการตอบปัญหาด้านยาทางโทรศัพท์ แก่ผู้ติดต...
14 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลกระบวนการผลิตยาชีววัตถุให้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตปลายน้ำ2. วิจัยและพัฒนาเกี่...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 70000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการยา พร้อมวิธีปฎิบัติ- เสนอแนะนำให้คำปรึกษากับผู้มาใช้บริการในโรงพยา...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 50000 บาท
1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป 2.ให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและการรักษาด้วยยา ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ลิฟวิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง 2. จัดระเบียบควบคุมรักษายาในคลัง 3. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 4.ดูแ...
1 วันที่ผ่านมา