รายละเอียดงาน 1 จัดทำบันทึกการรับและจ่ายเงินสด 2 คุมค่าใช้จ่ายและปิดบัญชีรายวัน 3 บันทึกรายการซื้อ รายการขาย ลงโป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชีต้นทุน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง # อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิปริญญาตรี บัญชี/การเงิ...

บริษัท กรุงกวี จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและอนุมั...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถทำงานบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวช./ปวส. ขึ้นไป # อายุ 23-40 ปี ไม่...

บริษัท ฟ้าสยาม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงบัญชี รับเข้า ส่งออก จัดทำใบกำกับภาษี Help dest ตรวจตราเอกสารต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # อาย...

บริษัท ฐานทองคอนกรีต 168 จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารPAYMENT VORCHER 3.บันทึกจ่ายชำระหนี้ ค่าสินค้า และผ่านเช็คจ...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 99 - 5ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - Female, age not over 30 ... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
 ... : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 99 - 3ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม :... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
 ... : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตร... 

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา
 ... : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 99 - 2ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม :... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานการบันทึกบัญชี ลงรับ-จ่าย และการปิดงบ 2. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น บิลต่าง ๆ 3. ทำกา...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา
 ...าตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 99 ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม :... 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่บัญชีด้านรับและจ่าย – ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่าย...

บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสาร...

บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน -นำข้อมูลจากโปรแกรมซีเคียว เข้าโปรแกรมวินสปีด -เช็คข้อมูลนำเข้าว่ายอดตรงหรือไม่ -เช็...

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำและตรวจสอบเอกสารการเงินทั้งหมดของบริษัท -จัดทำภาษีซื้อ/ขาย และรายงานประจำเดือน -จัดทำใบกำกับ...

บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา
 ...น # มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ สวัสดิการ - กอ... 

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน การบันทึกรายการเจ้าหนี้ : ตรวจและบันทึกรายการสินค้าหรือบริการที่บริษัท สั่งซื้อจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน...

บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด

ปากเกร็ด
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำภาษี (ยื่น ภงด1,3,53. ภพ.30 ) 2.ทำจ่ายเงินเดือน ยื่นประกันสังคม 3.ดูแลการเบิกจ่ายเงินบริษัท (...

บริษัท สมาร์ท ไลฟ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

บางกรวย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำเอกสารเพื่อยื่นภาษีและประกันสังคม - บันทึกข้อมูลและหรือตรวจทานรายการให้ลูกค้า คุณสมบัติผู...

บริษัท เทพธรรมการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

เมืองนนทบุรี
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกการเบิกเงินสดย่อย บันทึกตั้งหนี้ เจ้าหนี้ 2.บันทึกบัญชีให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด 3.จัดทำ...

บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
 ...ามารถอ่านดูแบบได้ # สามารถทำงานล่วงเวลาได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. เงินค่าล่วงเวลา(OT) *บางตำแ... 

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20 ปี - 30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) # มีความรู้ความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Ai,Ps ... 

บริษัท เวลคัม มีเดีย ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน · สามารถทำบัญชีด้านจ่าย, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี ,ใบเสร็จรับเงิน ,ใบสำคัญจ่าย ,ทำเช็คจ่าย · บันทึกบัญ...

บริษัท เดอะ เวลธ์ พาวเวอร์ ซัพพลายส์ จำกัด

ลำลูกกา
10 วันที่ผ่านมา
 ...ปริญญาตรีขึ้นไป # เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ยังไม่มีประสบการณ์ # สามารถทำงานภายใต้แ... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - ใช้โปรแ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
 ...ิ ปริญญาตรี # สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ยังไม่มีประสบการณ์ # สามารถใช้งาน Micro... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...มบัติผู้สมัคร # ชาย,หญิง # อายุ 19-32 ปี # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ # มีวินัย รับผิดช... 

บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6, ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) สวัสดิการ 1) ประกันสังคม 2) ท่องเที่ยว... 

บริษัท เวลคัม มีเดีย ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...# มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1) ประกันสังคม 2) ท่องเที่ยวป... 

บริษัท เวลคัม มีเดีย ทูเก็ตเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา