รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้ากำลัง ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และสถานีไฟฟ้า (สาย Maintenance) ...

บริษัท ดี - ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้า และ งานระบบ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า - ตรวจสอบและควบคุมงานหน้าไซต์ บริหารจ...

บริษัท ซีทีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด

ปทุมธานี
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงาน...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...รถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ # มีรถยนต์ส่วนตัว # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ... 

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...วเตอร์ # สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ # สามา... 

บริษัท กรีนส์ดี จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 99 - 5ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - Female, age not over 30 ... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / สาธารณูปโภคภายในโรงงาน 2. ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบวิศวกรร...

Advanced Materials Corporation Co., Ltd.

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในอาคารโรงงาน สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าได้ สามารถใช้งาน Microsoft ...

ซีเค ดิสเพนเซอร์ จำกัด

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา
 ... : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 99 - 3ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม :... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เ...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไ...

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา
 ...โทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกรไฟฟ... 

บริษัท เซริ จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน วิศวกรไฟฟ้า - หางาน วิศวกรไฟฟ้า ใกล้ฉัน - หางาน วิศวกรไฟฟ... 

บริษัท ทีเอส เทค วิศวกรรม จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว
 ...) : 1 - 3ปี อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม ...  ...g), วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรอุตสาหกรรม, ส... 

พลาตินัมเคมีคอลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
 ...มความต้องการลูกค้า - วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโป...  ...) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # มีความรู้ความเข้าใจแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไ... 

บริษัท จีไอไอซี จำกัด

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า & เครื่องกล ในอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด แบบรูป และมีต้นทุนที่เหมาะสม ...

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบ คำนวณ ถอดแบบ และประมาณราคาของงานระบบไฟฟ้าโรงงาน 2.จัดทำเอกสาร ถอดแบบ และถอดวัสดุ (BOM) สั่งข...

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย • ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า และการบำรุงรักษา ...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ตารวจสอบและแก้ไขงานระบบไฟฟ้า 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากรณ๊ระบบไฟฟ้ามีปัญหา 4.ต...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานวิศวกรเบื้องต้น ออกแบบระบบไฟฟ้า ร่วมออกแบบและพัฒนาการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมร่วมกับวิศวกรอาวุโส รับ...

บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำลูกกา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ิ ปริญญาตรี # สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ยังไม่มีประสบการณ์ # สามารถใช้งาน Micro... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ปริญญาตรีขึ้นไป # เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ยังไม่มีประสบการณ์ # สามารถทำงานภายใต้แ... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ามารถอ่านดูแบบได้ # สามารถทำงานล่วงเวลาได้ # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ 1. เงินค่าล่วงเวลา(OT) *บางตำแ... 

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...อสร้าง # ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (สำน... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...าขา การเงิน/บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) # สามารถทำ... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ...อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ป... 

บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ... # สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าครอ... 

บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
 ...มบัติผู้สมัคร # ชาย,หญิง # อายุ 19-32 ปี # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ # มีวินัย รับผิดช... 

บริษัท สกายฟลาย ทิกเก็ต จำกัด

ปทุมธานี
12 วันที่ผ่านมา