หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานในภายร้าน ที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานให้ได้ตาม มาตรฐานที่บริษัทกำหนด -บริการลูกค้า ส...

BTM (Thailand)

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา