Search Results: 963 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า - รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไทยธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ีมจัดส่งให้ลูกค้า ความรู้เบื้องต้น 1.รังสีการแพทย์ 2.เคมี, เคมีวิเคราะห์ 3.ประสบการณ์ในงานรังสีการแพทย์ 4.เภสัชรั... 

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านงานเคมี 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 3. ทำยอดขาย...

บริษัท ซายน์เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ เพศชาย # สำเร็จก...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบงาน QC (IQC และ IPQC) 2.วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ และเสนอแนวทางการแก้ไข 3.ปร...

บริษัท คิวรอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ิง -อายุ 21 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา ฟิสิกส์ ,เคมี,ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ม... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สมัคร # เพศหญิง อายุ22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ เคมี /จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะด้านการวิ... 

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงานหลัก 1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสาเร็จรูป ภายในโรงงาน 2. อนุมัติผลวิเคราะห์ตามระบบ...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ... # เพศชาย อายุ 21-29 ปี # ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (เคมี) # สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Word Excel # มีคว... 

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลำลูกกา
2 วันที่ผ่านมา
 ...นไป # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมี และพอลิเมอร์ # มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี # ส... 

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สอนวิชาวิทยาศาตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า # มีปร...

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ตะกั่วทุ่ง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรับผิดชอบต่องาน สวัสดิการ ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด

นครชัยศรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.Audit Process 2.Audit Product คุณสมบัติผู้สมัคร #1.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป #2.มีประสบการณ์ด้านการ...

บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา
 ...สมบัติผู้สมัคร #*เพศชาย* วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีความรู้ความเข้าใจด้านการ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
 ...-หญิง # ไม่เกิน 40 ปี # วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขา เคมี หรือ เคมีอุตสาหกรรม # สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พู... 

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภา...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแลคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
4 วันที่ผ่านมา
 ...จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์, เคมี และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ # ... 

บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พุนพิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลคุณสมบัติทางเคมีของน้ำยาชุบ ควบคุมการผลิต ขั้นตอนการชุบ เพื่อให้ได้สอดคล้องกับแบบและได้ตามการผลิ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน วิเคราะห์คุณภาพงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุ...

บริษัท ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา