ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์-วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสา...

เปปเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จังหวัดชลบุรี
6 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านกาแฟ (Operation Manager)

รายละเอียดงาน ลักษณะงานที่ทำ 1. บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย 2. บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้...

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

เมืองสงขลา
15 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ไกด์ (operation manager)

รายละเอียดงาน : ดูแล มอบหมาย ตรวจสอบ หน่วยงานกี่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมาย ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย - หญิง...

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

จังหวัดชลบุรี
25 วันที่ผ่านมา

Logistic Operation Manager (ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล)

รายละเอียดงาน 1.บริหารจัดการคลังสินค้า Express งานรับสินค้า คัดแยก และจัดส่งสินค้าพัสดุภายในประเทศ รวมไปถึงงาน Fullfi...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Operation Manager, Department Manager ประจำ จ.ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว

 ...ติงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของ Operation Goal 12.รับผิดชอบการเป็น Duty Manager และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสระแก้ว
8 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ภาคกลาง)

รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนก Customer Experience -Customer complaint & Compliment, VOC score -N...

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน 1.บริหารจัดการ ดูแลการทำงานของแผนกต่างๆในส่วนโรงงาน 2.บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละแผนกให้เป็น...

บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด

เมืองตรัง
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เซฟตี้/Operation

รายละเอียดงาน : 1.สุ่มตรวจสอบสารเสพติดพนักงาน ขับรถ และพนักงาน คลังสินค้า 2.สุ่มวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน ขับรถ...

บริษัท แอล เอส ที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด

จังหวัดชลบุรี
11 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน (Operation Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล และบริหารจัดการงานด้านส่วนงานบริหารบุคคล และสำนักงาน บริษัท แลนดี้ โฮม จำกัด และบริษัทในเคร...

Landy Home (Thailand) Co., Ltd

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานOperation ประจำสำนักงานจ.กรุงเทพฯ ด่วน!!!

รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อ ประสานงาน กับผู้ว่าจ้าง/User และพนักงานแรงงาน Outsource 2. ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ...

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Operation

รายละเอียดงาน ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ในการประสานงาน วิเคราะห์ แก้ไข แก้ปัญหา การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละสา...

บริษัท ซีดี ทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Operation Manager ธุรกิจอาหารญี่ปุ่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) วิเคราะห์และทำความเข้าใจเป้าหมาย(TARGET) ที่ได้รับ และกำหนดงบประมาณการบริหารร้าน 12 สาขา และค่า...

บริษัท มิกะฟู้ดส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

Operation Engineer (วิศวกรแผนกโรงไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน ทำงานด้านเอกสารแผนกผลิตไฟฟ้าประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล คุณสมบัติผู้สมัคร # ป.ตรี พลังงาน หรือเกี่ยวข้อง ...

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

โพทะเล, พิจิตร, ภาคกลาง
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และดูแลงานขายประกันภัยรถยนต์ (Customer Relationship Operation & Car Insurance)

รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของงาน 1.สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ (Customer Loyalty ) ...

บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด

สระแก้ว
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Operation Manager (ร้านค้าปลีกเครื่องสำอาง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ **งานบริหารพื้นที่ - บริหารพื้นที่ขาย / พื้นที่ให้บริการ / พื้นที่ส่วนกลางให้อยู่ใน สภาพที่เหมา...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานOperation ประจำสำนักงานจ.กรุงเทพฯ ด่วน!!!

รายละเอียดงาน 1.ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/User และพนักงานแรงงาน Outsource 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ก...

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Assistant Operation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ1. ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละสาขา2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier และ Delive...

บริษัท ฟู้ด แอนด์ ดริ๊งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

หัวหน้างานปฏิบัติการ (Shift Operation Supervisor) ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุณสมบัติผู้สมัคร # จบ ป.ตร...

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

ถลาง
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แผนก Sale Operation (ประจำสำนักงานใหญ่นางเลิ้ง) ด่วน

รายละเอียดงาน - จัดทำข้อมูลรายละเอียดของงานบัญชี - งานตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)...

บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

SPS Operation อยู่ระหว่าง (Mrt สีลม และ mrt ลุมพินี)

10000 บาท

รายละเอียดงาน : • ติดต่อและ ประสานงาน กับลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำลูกค้า สำหรับการ บริการ ของ ธนา...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Operation (สำนักงานใหญ่)(ดูแล PC ที่สาขาต่างจังหวัด)

รายละเอียดงาน -ดูแลพนักงานขาย และบริหารยอดขายร้านค้า เช่น ร้าน Golf Challenge ,Adidas ,Converse ,Sketcher ,Reebok -...

บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Area Manager (ผู้จัดการเขต) ธุรกิจร้านอาหาร โซนภูเก็ต

 ...ดีขึ้น - รับผิดชอบในการตรวจสุขลักษณะของร้าน (Standard Operation) ในส่วนของแผนก เพื่อให้ได้ มาตรฐานของบริษัทฯ ที่กำหน... 

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

จังหวัดภูเก็ต
20 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการปฏิบัติการ Operation Manager (ธุรกิจแบรนด์อาหารญี่ปุ่น Japanese Brand)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดประจำปี 1.1. วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมาย ที่ได้รับ พร้อ...

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ -พัฒนาและใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงผลผลิต ประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพในโรงงาน-วางแผนและจัดการตารา...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา

Sale Manager(พูดภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษได้)

รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์เกี่ยวกับยานยนต์ ปฏิบัติงาน :อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

อุทัย (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

sales manager (ธุรกิจโลจิสติกส์)

รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: โลจิสติกส์ ปฏิบัติงาน : อาคารเซ็นทรัล ซิตี ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวง บางนาเหนือ เขตบา...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

Project Manager (ธุรกิจด้านการฝึกอบรม)

รายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ: ฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วันและเวลา...

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการเขต (Area Manager)

รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานคลินิกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท 2.วิเคราะห์ปั...

บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา