จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 257 ผลการ

บรัษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานและแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม - ควบคุมและปฏิบัติการตามมา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

25000 บาท
-ทำใบเสนอราคา, ควบคุมงาน, จัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้ัรับเหมา -ดีไซน์แบบ และ เขียนแบบ (3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ถอดแบบประเมิน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด  -  เมืองชลบุรี

1.สามารถติดต่อประสานงานผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ 2.สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ 3.ประสานงานและ ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล และซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการ เพื่อส่งมอบสาธารณูปโภคให้คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามแ...
3 วันที่ผ่านมา

TPS Construction & Consultants Co.,Ltd.  -  จังหวัดระยอง

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมงานภายในโครงการที่รับผิดชอบ2.งานสร้างโรงงาน3.ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับโครงการ4.จัดสรรผู...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ :...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบถนน, สะพาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงานถอดแบบ ประมาณราคา เขียนแบบ วางแผนงาน ควบคุมงาน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สามารถอ่านแบบ ถอดแ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - เคยผ่านงานควบคุมคุณภาพงานอาคาร / โรงแรม / คอนโด ห้างสรรพสินค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบภาพรวมโครงการ วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามห...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ ซีวิล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนและวิเคราะห์การทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอน2. ประสานงานและควบคุมการทำงานที่หน่วยงานก่อสร้าง คุ...
3 วันที่ผ่านมา

บอริส  -  ปทุมธานี

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการประเมินการปริมาณและราคากลางวัสดุก่อสร้าง - จัดเก็บราคา จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในก...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ติดตั้งและควบคุมคนงานไปติดตั้งงานตามไซต์งาน คอนโด หรือสถานที่ลูกค้าต้องการ คุณสมบัติ เพศ :...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเอ อาร์คิเทคท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และตามแผนงานที่กำหนด-ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

19000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงาน-ติดตามงาน-เร่งรัดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ป...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานภาคสนาม งานวางท่อน้ำประปาและงานซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา2. ออกแบบ เขียนแบบ การก่อสร้าง3.วางแผ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เน็ทเทล เอ็นยิเนียริ่ง จำกกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดต้นทุนวัสดุเพื่อประมาณการก่อนก่อสร้าง,จัดทำBOQ,ควบคุมงานก่อสร้าง,ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ คุณ...
2 วันที่ผ่านมา

48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ1.ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่หน่วยงานมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ร...
10 วันที่ผ่านมา