ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 1027 ผลการ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน- ประสานงานกับตัวแทนลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวบข้อง เพื่อเร่งรัด...
9 วันที่ผ่านมา

0  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำ Shop Drawing และตรวจสอบ Combined กับงานอื่นๆ ทุกระบบ เพื่อใช้ในการดำเนินการ2.ติดตาม/วางแผนง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พลาสแมท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย-คุมผู้รับเหมาก่อสร้าง-ทำBOQ-ทำใบส่งงวดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล และซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการ เพื่อส่งมอบสาธารณูปโภคให้คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามแ...
3 วันที่ผ่านมา

MAA Consultants Co.,LtD.  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงาน โครงการศึกษาออกแบบผังแม่บทและสถาปัตยกรรม พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อรองรับ EECi จำ...
3 วันที่ผ่านมา

Saraff Infotech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
 ... organization skills• BS degree in Civil Engineering / วิศวกรโยธา สวัสดิการ ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท ประ... 
5 วันที่ผ่านมา

SWAN&MACLAREN; (Thailand) Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้รับอนุมัติจา...
11 วันที่ผ่านมา

48 เมนเทนแนนซ์โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ1.ปฏิบัติงานวิศวกรรมที่หน่วยงานมอบหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างไซด์งานต่างๆให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยดูแลและออกแบบการทำงานของโฟว์แมนให้เป็นไปอย่างมีร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำงานในส่วนโครงการวิจัยและพัฒนา- คำนวนค่าการก่อสร้าง รวมทั้งวางแผนและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม- ประสา...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ :...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและแบบก่อสรา้ง,เคลียร์ Shop Drawing วางแผน,วิเคาะห์,ตรวจสอบคุณภาพงาน, และส่งมอบงาน, แก้ไขปัญ...
1 วันที่ผ่านมา

ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถออกไปหน้างานเพื่อดูระบบ และมีใบกว สามารถเซ็นต์ได้ และช่วยทางฝ่ายขายปิดการขายของลูกค้าได้ คุณส...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สินการช่าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการประสานงานกับหัวหน้า project หน่วยงาน ต่างๆ รวมทั้ง Sub-contractor เพื่อให้โครงการดำเนิน ง...
7 วันที่ผ่านมา

Saraff Infotech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน• ตรวจสอบงานและรายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ• ดูแลค...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ติดตั้งและควบคุมคนงานไปติดตั้งงานตามไซต์งาน คอนโด หรือสถานที่ลูกค้าต้องการ คุณสมบัติ เพศ :...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม / ดูแลการดำเนินการปฎิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของงานให...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด- ควบคุม และดูแลการก่อสร้างให้เป็นไป...
9 วันที่ผ่านมา

พันนาลิฟวิ่ง  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...
4 วันที่ผ่านมา