จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 999 ผลการ

เค.อี.รีเทล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบและหลักทางวิศวกรรม2. พาลูกค้าเยี่ยมชมSiteงานก่อ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- บริหาร ควบคุมงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง ให้เป็นไปตามแผนงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยในโรงงาน ห้องแล็บ การทดสอบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระ...
6 วันที่ผ่านมา

ฟูลเฮ้าส์สโตร  -  ร้อยเอ็ด

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างวางแผนระบบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในระยะเวลาที...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และงานวิศวกรรมภายในโรงงาน- ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้- ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเซ็พ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ความสามารถในการวางแผนงาน ติดตาม สรุปผลงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำ cost control และ mate...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอเรกอน อลูมิเนียม จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ถอดแบบ จัดทำ BOQ และประเมินราคางานก่อสร้าง2. วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ :...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

25000 บาท
-ทำใบเสนอราคา, ควบคุมงาน, จัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้ัรับเหมา -ดีไซน์แบบ และ เขียนแบบ (3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ถอดแบบประเมิน...
5 วันที่ผ่านมา

Sinohydro (Thailand) Co,.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 65000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานก่อสร้างที่ไซต์งาน รับผิดชอบต่อการติดต่องานกับเจ้าของโครงการ มีความคุ้นเคยอย่างดีกับ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการ...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท คุณสมบัติ เพศ :...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านวิศวกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา / Site Engineer 1. *เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโย... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 40000 บาท
-ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกร -เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป -ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ...
16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและเสร็จตามแผนงานที่กำหนด2. ตรวจสอบแบบงานก่อสร้าง...
8 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  จังหวัดเชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและให้ความเห็นการขออนุมัติ (Shop Drawing) โครงการ2. จัดทำข้อซักถามแบบ (RFI) แจ้งต่อทางผู้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
2 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Inspector) งาน Retail - Bank คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาออกแบบ, ก่อสร้างให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง• ประสานงาน...
6 วันที่ผ่านมา