จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 293 ผลการ

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี 25000 บาท
-ทำใบเสนอราคา, ควบคุมงาน, จัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้ัรับเหมา -ดีไซน์แบบ และ เขียนแบบ (3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ถอดแบบประเมิน...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 40000 บาท
- สำรวจและออกแบบ, ถอดแบบงานโครงการก่อสร้าง - วางแผนควบคุม, คิดปริมาณงานก่อสร้าง, ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงาน ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ดูแลงานผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานงานก่อสร้ง - ดูแลสภาพโครงการและบริการหลังการขาย ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบ ถอดแบบ ทำเอกสารเสนอราคา ประสานงานกับลูกค้า และ ผู้รับเหมา และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ปริญญาตรี วิศวกร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ท.ไทก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน และต้นทุนที่กำหนดไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 30 ป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  จังหวัดระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมหน้างานประเภทโครงสร้าง งานคอนกรีตโครงการต่างๆ เช่น งานโรงไฟฟ้า, งานอาคารสูง, งานพลังงานทดแท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของบริษัทดูแลงานพัฒนาธุรกิจ (ด้านงานก่อสร้าง)ประสานงานหน่วยงานราชการ คุณสมบัติ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท คุณสมบัติ เพศ :...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ :...
4 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule) ส่งวิศวกรโครงการและ ผู้จัดการโครงการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและดูแลงานการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระบบของบริษัทฯ -ถอดแบบประเมินราคา ดูแบบการก่อสร้าง ติดต่อแ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด  -  จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ / เขียนแบบ2.ควบคุมงานก่อสร้าง3.ดูแลงานด้านบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พลาสแมท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย-คุมผู้รับเหมาก่อสร้าง-ทำBOQ-ทำใบส่งงวดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นวิศวกรผู้ช่วยประจำหน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ร่วมวางแผน ติดตาม ควบคุม ออกแบบ และเขียนแบบงานโครงส...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดตามงานก่อสร้างสถานีแก๊ส โรงบรรจุแก๊ส คลังแก๊ส และงานวิศวกรรมอื่นๆให้เป็นไปตามแผนงาน-ควบคุมคุณภา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เอส.เอส. คอนกรีต จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรประจำโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารและสาธารณูปโภคดูแลงานหน้าไซด์งานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับการก่อสร้างงานเสาส...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่ประสานงานลูกค้างานโครง,งานควบคุมผู้รับเหมา,งานตรวจโครงการก่อสร้าง,งานดูแลแบบก่อสร้างโครงกา...
2 วันที่ผ่านมา