ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 311 ผลการ

บริษัท เค บิวเดอร์ (ประเทศไทย)  -  กรุงเทพมหานคร

- ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม - สามารถควบคุมก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กำหนด - สามารถติดตาม ตรวจสอบโยธาเบื้องต้นได้ เช่...
4 วันที่ผ่านมา

PDa​ House​(ปรีดาเฮาส์)​  -  แก้งคร้อ

18000 บาท
ควบคุมงาน​ ประจำโครงการ วศบ.โยธา
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไตรกรุ๊ป รัชดา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 30000 บาท
คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

25000 บาท
-ทำใบเสนอราคา, ควบคุมงาน, จัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้ัรับเหมา -ดีไซน์แบบ และ เขียนแบบ (3 D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ถอดแบบประเมิน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 40000 บาท
-ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกร -เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป -ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

1.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ เทียบเท่า 2. เพศ ชาย/หญิง 3. อายุ 20-35 ปี 4. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบ...
11 วันที่ผ่านมา

หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง  -  เมืองอุดรธานี

1. Time Line 2. ประสานงานแก้ไขแบบเปลี่ยนสถานที่และเอกสารต่างๆ 3. ประชุม รับนโยบายผู้ว่าจ้างมาประสานกับผู้รับจ้าง 4. ส...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงานถอดแบบ ประมาณราคา เขียนแบบ วางแผนงาน ควบคุมงาน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สามารถอ่านแบบ ถอดแ...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธนมาศ 1569 จำกัด  -  ปทุมธานี

25000 - 45000 บาท
-เพศชาย -อายุ 30-45 ปี -จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา/สำรวจ -มีประสบการ์ณการทำงานก่อสร้างโดยตรง 3 ปีขึ้นไป -มีควา...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงาน โครงการศึกษาออกแบบผังแม่บทและสถาปัตยกรรม พื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพื่อรองรับ EECi จำ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล และซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการ เพื่อส่งมอบสาธารณูปโภคให้คณะกรรมการหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามแ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูสถานที่ก่อสร้าง/รับฟังคำชี้แจงแบบ/สอบถามปัญหาเกี่ยวกับแบบ- ประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น- ถอด...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด- ควบคุม และดูแลการก่อสร้างให้เป็นไป...
3 วันที่ผ่านมา

เมฆา - เอส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Schedule) ส่งวิศวกรโครงการและ ผู้จัดการโครงการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท พลาสแมท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย-คุมผู้รับเหมาก่อสร้าง-ทำBOQ-ทำใบส่งงวดงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการก่อสร้างแพล้นท์ คอนกรีต2. สามารถเขียนแบบเบื้องต้นได้3. มีใบประกอบวิชาชีพ4. จัดหาสินค้าใ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและควบคุมงาน ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย-เขียนแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ- ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบ...
12 วันที่ผ่านมา

โกลเด้นเวลธ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รายงานแผนงานก่อสร้าง- ควบคุมดูแลตรวจสอบงานในโครงการ- รายงานแก้ไขปัญหางานก่อสร้างในสนาม- ประสานงาน...
10 วันที่ผ่านมา