จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรโยธา

1-20 จาก 895 ผลการ

K.E.Group  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างหน้างานให้เป็นไปตามแบบและหลักทางวิศวกรรม2. พาลูกค้าเยี่ยมชมSiteงานก่อ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงานหน้าไซต์งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้- ขับรถยนต์ได้เเละมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค บิวเดอร์ (ประเทศไทย)  -  กรุงเทพมหานคร

- ออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม - สามารถควบคุมก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กำหนด - สามารถติดตาม ตรวจสอบโยธาเบื้องต้นได้ เช่...
4 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. สถาปัตย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ โฟร์แมน/วิศวกรประจำโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. - ...
3 วันที่ผ่านมา

เดอะไนน์ บิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้านที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง2. ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และอื...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการดำเนินงานโครงการให้ถูกต้องตามแบบและตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม / ดูแลการดำเนินการปฎิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย รวมทั้งคุณภาพของงานให...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีส์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป- พัฒนาสินค้า ของบริษัท- ออกแบบโครงสร้าง คสล และ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ - ออกแบ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ...
2 วันที่ผ่านมา

หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง  -  เมืองอุดรธานี

1. Time Line 2. ประสานงานแก้ไขแบบเปลี่ยนสถานที่และเอกสารต่างๆ 3. ประชุม รับนโยบายผู้ว่าจ้างมาประสานกับผู้รับจ้าง 4. ส...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบ จัดทำ BOQ ประมาณราคา- ควบคุมต้นทุนให้ได้ตามแผน- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน- ควบคุมแล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและควบคุมงาน รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างประสบผลสำเร็จ คุณสมบัติ เพศ :...
4 วันที่ผ่านมา

ฟูลเฮ้าส์สโตร  -  ร้อยเอ็ด

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างวางแผนระบบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในระยะเวลาที...
25 วันที่ผ่านมา

ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง  -  ขอนแก่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ การออกแบบและคำนวณ สิ่งก่อสร้าง คำนวณวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง งานที่เกี่ยวข้องได้แก่...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.เอส.เอส. คอนกรีต จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรประจำโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยในโรงงาน ห้องแล็บ การทดสอบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้าง- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์- ประเมินงาน, มูลค่า งานก่อสร้าง (ฺBOQ) คุณสมบ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ อินทีเรีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงานถอดแบบ ประมาณราคา เขียนแบบ วางแผนงาน ควบคุมงาน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - สามารถอ่านแบบ ถอดแ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเซ็พ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ความสามารถในการวางแผนงาน ติดตาม สรุปผลงาน เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ จัดทำ cost control และ mate...
11 วันที่ผ่านมา