Search Results: 3,412 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ทำงานเอกสารด้านภาษาจีน ติดต่อประสานงาน สื่อสารภาษาจีนกับลูกค้า คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

บริษัท เฟิสท์ บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ - เจ...

บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ะเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้ดี # มีความกระตือรือร้นในการทำงาน อดทน มีไหวพริบด... 

M Bike Motor Sales Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของบริษัท - ตรวจสอบราคา, เจรจาต่อรองราคา, เลือกสินค้าที่มีคุณภา...

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...รถใช้ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับ คนจีนได้ # สามารถใช้ ภาษาจีน ในการสื่อสารกับ คนจีนได้ หรือ ผ่าน HSK4 ขึ้นไป # สามา... 

บริษัท แฮงแทกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหาร มอบหมาย 2. ประสานงาน ดูแล และอ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Develop SATA AE customer in the region, including 4S shop, general garage, chain store garage to reac...

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยงานอื่นๆภายในบริษัท โดยใช้ภาษาไทยและภาษาจีน(HSK)ระดับ5 เป็นหลัก -กรอกเอก...

บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท เช่น งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค สวัสดิการ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เปิดรหัสลูกค้า ทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ประสานงานกับร้านค้าจีนเรื่องร...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำหน้าที่หาสินค้า และสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าฝั่งเมืองจีน เช่น 1688 taobao และอื่นๆ 2.ประสานงานกับร...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
 ...บ requirement รับทราบปัญหาการใช้งาน และเขียน Flow Chart ภาษาจีน ให้ไอทีจีนแก้ปัญหา 3.ทดสอบฟังก์ชั่น requirement ของ u... 

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

สามพราน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง-อุปกรณ์ซ่อมบำรุง และเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์สำน...

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -รับผิดชอบงานนำข้อมูล การเสนอ ขาย บริการ ศัลยกรรม,ทรีทเม้นท์ ตลอดจนสินค้าแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ -ให...

โรงพยาบาลเอเซียคอสเมติก

จังหวัดนนทบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านงานที่เ...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
 ...และรับเรื่องเพื่อการอนุมัติ - แปลเอกสาร และเป็นล่ามแปล ภาษาจีน (แมนดาริน) และภาษาอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีป... 

Concept Speed Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
 ...นักท่อง เที่ยว ที่เข้ามา เที่ยว ชม สามารถ สนทนา ภาษาจีน ได้ดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ และหรือ (มีความ... 

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

จังหวัดชลบุรี
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ● รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลภายนอกที่มาติ...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ร่วมวางแผนระบบงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริหารตามสายง...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา

10590 บาท

รายละเอียดงาน ลักษณะงาน - ดูแลและให้บริการลูกค้า - ส่งเสริม และสร้าง ยอดขาย - จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน - ดูสต๊...

บริษัท ป๊อบ เมดิค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา