Search Results: 128 ตำแหน่งว่าง

10000 บาท

รายละเอียดงาน - รับส่งเอกสารสำคัญ - ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของเอกสาร - งานอื่นๆ ตามประเภทของการรับส่งเอกสาร ...

บริษัท ไพวอท จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา
 ...กฎหมายแรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง .ระยอง วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครด่วน!!! สามารถติด... 

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

บ้านฉาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : คิดเงินทอนเงินให้ลูกค้า / ทำความสะอาด ร้าน / ติดป้ายสินค้า / เช็ค สต๊อค สินค้า / จัดเรียงสินค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
1 วันที่ผ่านมา
 ...385948 สถานที่ปฏิบัติงาน Dtac coco ซีเคพลาซ่า .ปลวกแดง .ระยอง วิธีการรับสมัครงาน วิธีสมัครงานหรือฝากประ... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

ปลวกแดง
4 วันที่ผ่านมา
 ... สถานที่ปฏิบัติงาน (บุญถาวร สาขาระยอง ใกล้ ร.ร.ทับมา .เมือง .ระยอง) วิธีการรับสมัครงาน - Walk In - สมัครผ่านทา... 

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองระยอง
7 วันที่ผ่านมา
 ...ได้ และมีความรับผิดชอบในงาน สถานที่ปฏิบัติงาน - .เมืองระยอง .ระยอง เงินเดือน - ตามโครงสร้างบริษัทและประสบกา... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

จังหวัดระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : คิดเงินทอนเงินให้ลูกค้า / ทำความสะอาด ร้าน / ติดป้ายสินค้า / เช็ค สต๊อค สินค้า / จัดเรียงสินค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
2 เดือนที่แล้ว
 ...์ : (***) ***-**** ที่อยู่ : 625/29-30 ม.1 ต.ปลวกแดง .ปลวกแดง .ระยอง 21140 อีเมล : [email protected](อีเมลนี้ใช้สำ... 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ปลวกแดง
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Review and summary of KPI indicators -Internal audit -Coordination with each department -Annual r...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา
 ...สบการณ์ด้านวางแผนอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป สามารถทำงานประจำที่ .แกลง ได้ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ตามข้... 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
 ...งานติดตามหนี้ภาคสนาม) ประจำจังหวัดระยอง มีความชำนาญพื้นที่ .ปลวกแดง ขอคนในพื้นที่และชำนาญเส้นทางทั้งอำเภอค่ะ คุณสมบัติ... 

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

จังหวัดระยอง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพ และงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : แก้ไขปัญญหาและวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ ซ่อมอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ วิ่งเวอร์วิสให้กับร้านสาขา ...

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

จังหวัดระยอง
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและดูแลระบบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตส่งลูกค้าให้ได้มาตราฐาน คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 35 ...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำรายงานสรุปเป้าหมายฝ่ายวางแผนการผลิตประจำวัน-เดือน 2.วางแผนการผลิตประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ส...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการรับ ตรวจสอบ และจัดเก็บสินค้า - ดำเนินการควบคุมการเบิกและตรวจสอบสินค้าก่อนกำรส่งมอบ - คว...

บริษัท เจ.เจ. แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดระยอง
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ประสานงาน ติดต่องานขายอะไหล่แอร์รถยนต์กับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ออกพื้นที่ดูแลฐานลูกค้าเก่...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

แกลง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์หน้าที่เขียนและทดสอบรหัสหรือโค...

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

จังหวัดระยอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหาร จัดการ และพัฒนา ตลาดนัด ในด้านต่างๆ เพื่อให้ เกิดการขาย-การซื้อ (ผู้ขาย-ลูกค้า) ได้รับประโย...

บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลเอกสารต่างๆของสาขา เช่น ใบกำกับภาษี ใบรายงานการขาย สรุปยอดขาย รับออเดอร์ลูกค้า 2. ปฏิบัติงานอื...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

บ้านฉาง
8 วันที่ผ่านมา