ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

ประเภทการจ้างงาน

งาน วิศวกร ไฟฟ้า

1 417 งาน

รับงานใหม่ ๆ ผ่านทางอีเมล

วิศวกรสนาม (Site Engineer) สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า (ประจำโครงการกรุงเทพ)

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 ...ย อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจก่อสร้าง หรือวิศวกรรมระบบ 0 - 3... 
กรุงเทพมหานคร
18 วันที่ผ่านมา

วิศวกร(Project Engineer)

Business Services Alliance Co.,Ltd: BSA

 ... ชาย อายุ 23 30 ปี 2. ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือ อุตสาหการ 3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 4. ... 
จตุจักร
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกร Office Engineer ( BOQ )

บริษัท ล้ำคูณ จำกัด

ลักษณะงาน 1. สามารถถอดแบบ ทำรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้ 2. ตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนด เปรียบเทียบราคาวัสดุอุปกร...
จังหวัดเชียงใหม่
8 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)

 ...หม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/แมคคาทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากม... 
ปทุมธานี
9 วันที่ผ่านมา

วิศวกร (site engineer)

บริษัท พ.ศิริพัฒนา จำกัด

วิเคราะห์ และวางแผนงาน จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงและอุปกรณ์ ควบคุมผู้รับเหมาช่วง บริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน จัดทำเ...
จังหวัดจันทบุรี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ใหม่

วิศวกร, Engineer

บริษัท บี.เค.เค.คูลลิ่งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลักษณะการทำงาน : ปฏิบัติงานในโรงงานและดูแลตามไซด์งาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี 2. ...
จังหวัดชลบุรี
6 วันที่ผ่านมา

วิศวกร/Project Engineer

 ... ปี ~2. -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า , อุตสาหการ , เคมี , อาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ... 
กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร, Engineer

บริษัท บี.เค.เค.คูลลิ่งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานในโรงงานและดูแลตามไซด์งาน หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสา...
จังหวัดชลบุรี
6 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร (ระบบประกอบอาคาร) (Site Engineer Electric & Mechanical)

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ศึกษาแบบเพื่อการวางแผนและการเตรียมงาน 2.ถอดแบบจัดทำปริมาณงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน 4.จัดทำ...
กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร (Project Engineering)

THAI SUMMIT GROUP

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ สวัสดิการ - ชุดฟอร์ม/รองเท้า - ค่าอาห...
ปลวกแดง
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

วิศวกร (Automation Engineer)

บจก.บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง

คุณสมบัติมีดังนี้ - เพศชาย อายุ 25-35 ปี - วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,สาขาเมคคาทรอนิกส์,สาขาวิศวกรรมคอมพิว...
หาดใหญ่
12 วันที่ผ่านมา

วิศวกร

บริษัท เคชั่น เพาเวอร์ จำกัด

 ...ม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.สาขา วิศวกรรมเคมี, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมและสาขาเกี่ยวข้อง 2. ภาษาอังกฤษได้ดี 3. ใช้คอ... 
กรุงเทพมหานคร
23 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร (โครงสร้าง,สถาปัตย์) (Site Engineer Structure & Architecture)

บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ศึกษาแบบเพื่อการวางแผนและการเตรียมงาน 2.ถอดแบบจัดทำปริมาณงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณงาน 4.จัดทำ...
กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร (Engineer) - แผนกวิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดำเนินธุรกิจผลิตของเ...
บางปะกง
1 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร

บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะการทำงาน : ช่วยงานด้านวิศวกร จัดเก็บเอกสาร service Reoport อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัค...
จังหวัดสมุทรปราการ
2 วันที่ผ่านมา

R&D Engineer วิศวกร R&D

RGF HR Agent Asia

 ...il R&D Engineer @Saraburi (20K - 30K) (SDG-53100) วิศวกร R&D - This position is in charge of developing new pro... 
พระนครศรีอยุธยา
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิศวกร (Engineer)

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ 2 ดูแลบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตาม...
กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร (Engineer)

บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและติดตามแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ,ระบบน้ำป...
กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร ไฟฟ้า (สามัญ)

บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างระบบต่างๆ ของแต่ละโครงการที่ได้รับผิดชอบ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา
ใหม่

วิศวกร , ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงาน...
จังหวัดนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา