จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 255 ผลการ

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำความเข้าใจและตีความ แบบก่อสร้าง(Drawings) ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifica...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องจักร 2. ดูแลการบำรุงรักษาระบบ Facilily และระบ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หน้าที่ในส่วนของระดับปฏิบัติการ (Site Engineer) - วางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...หาร คุณสมบัติเพิ่มเติม จบวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า PLC เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง **หากมีประสบการณ์ด้านบริหารจะพิจาร... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษา : ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล หรือด้านสถาปัตยกรรม 2.ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีขึ้นไป ใ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม จบระดับ ปวช.ขึ้นไป มีประ...
12 วันที่ผ่านมา
บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  บางกรวย
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม - ทดสอบผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต ...
26 วันที่ผ่านมา
TOTO (Thailand) Co.,Ltd  -  หนองแค, ภาคกลาง
 ...ศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / แมคคาทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70 มีประสบกา... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล คุณสมบัติเพิ่มเติม - ใช้โปรแกรม Auto CAD ได...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดปริมาณวัสดุ, อุปกรณ์จากแบบก่อสร้าง - เขียนแบบ Shop Drawing - ประเมินราคาเพื่อยื่นเสนอให...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ขึ้นไป 2.จบวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 3.มีความรู้ ความสามารถ ในการซ่อมบ... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท พงศ์ชัยพัฒนา (1977) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้งและซ่อมบำรุงประตูเลื่อนอัตโนมัติ,กล้องวงจรปิดcctv,ไม้กั้นรถอัตโนมัติ,เครื่องทาบบัตรบั...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรออกแบบงานระบบ เครื่องกล ปรับอากาศ ดับเพลิง ในอาคาร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.จบการศึกษา... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา - ศึกษาและควบคุมงบประมาณ...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หน้าที่ในส่วนของระดับขับเคลื่อนทั้งหมด - ผลักดันภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดการงาน ซ่อมบำรุง, งานปรับปรุงพื้นที่ และงานต่อเติม ของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ทรัพย์สินส่...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศ ชาย - อายุ 24 - 30 ปี จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ รับ...
15 วันที่ผ่านมา