ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 1988 ผลการ

THS Development  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ิเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,(หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)2.ประสบการณ์ในการประมาณราคา 5 ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ออกแบบเครื่องยนต์ เครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์จักรกลต่างๆ วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้ และการซ่อม กำหนด...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ2 ดูแลบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตามระ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำรายละเอียดประกอบการจัดจ้างงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสูบส่งน้ำและอุปกรณ์ระบบท่อส่งน้ำประจำ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ และประสานงานซัพพลายเออร์เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งงาน...
3 วันที่ผ่านมา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 34000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่จัดเตรียม Standard Operation Procedure งานด้านวิศวกรรมอาคาร2.จัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบทั...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษาสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา ควบคุมการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา- ศึกษาและควบคุมงบประมาณงานก่อ...
9 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งระบบแอร์ ประปา ไฟฟ้า ป้องกันอัคคีภัย ในงานก่อสร้างโรงแรม คอนโดมิเนียม และอาคารสูง...
3 วันที่ผ่านมา

ASIATECH POWER CONTROL  -  กรุงเทพมหานคร

คุมSITEงานระบบเครื่องกล คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ชาย ~2. มีประสบการณ์ ~3. จบเครื่องกล วิธีการรับสมัคร...
3 วันที่ผ่านมา

Mid-West Dental Group.CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ และเขียนแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โปรแกรม Solid Work คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ร...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มอีพี113 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
4 วันที่ผ่านมา

D-Net Solution .Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรติดตั้ง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - QA, QC ระบบงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
3 วันที่ผ่านมา

Ventilation Engineering Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 60000 บาท
 ...่มเติม : คุณสมบัติ- วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี ขึ้นไป สาขา เครื่องกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- เพศชาย 25 ปี ขึ้นไป - มีประส... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์จักรกลหนัก - ซ่อม วิเคราะห์ ,แก้ไข จัดการระบบบำรุงรักษา- มีควา...
26 วันที่ผ่านมา

INTRONICS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ดูแลจัดทำ Bill of Material (B...
4 วันที่ผ่านมา