จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 587 ผลการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม -อายุ 28-40 ปี -ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล หรือ ไฟฟ้า -มีประสบการณ์ในงานบริหารอาคาร ดูแลงานระบบ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงา... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร - ประมาณราคา คุณสมบัติเพิ่มเติม - ...
20 วันที่ผ่านมา
บ.เอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ียนแบบงานระบบ ประชุมงาน เคียร์แบบได้ -จบการศึกษา ป.ตรี เครื่องกล, ไฟฟ้า -สามารถเขียนแบบงานระบบได้ -เพศชาย/หญิง -สามารถป... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...-45 ปี • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล/สำรวจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ทำงาน 0-15 ปี... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด  -  ระยอง
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานก่อสร้าง/ติดตั้งและงานตามที่Site Engineerมอบหมายให้เป็น...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชาย/หญิง อายุ  25-35 ปี -วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล - มีประสบการณ์ในงาน อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ~ ปร... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม -ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป - วุฒิป.ตรี ไฟฟ้า / เครื่องกล มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างน้อย 2 ปี - ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท วอเตอร์แปซิฟิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทางด้าน ไฟฟ้า / เครื่องกล / พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาโทประสบการณ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ปี 2.วุฒิ ปวช- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ประมาณราคาไฟฟ้า ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอ็นซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะเอียดของงาน ตำแหน่ง วิศวกร – ต้นทุนงานระบบ, โยธาและส...  ...งด้านวิศวกรรมโยธา/ ไฟฟ้า/ เครื่องกล หรือสถาปัตยกรรม ประส... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน วิศวกร IE สถานที่ปฏิบัติงาน 136 ซ.พระราม ที่ 2 ซอย 54 แยก 4 แขวงแสมดำ แขวงแสมดำ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย วี เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  ศรีสะเกษ
รายละเอียดของงาน วิศวกร / เจ้าหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง / โยธา / เครื่องกล / ไฟฟ้า / ซุปเปอร์ไวเซอร์ สถานที... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  นครราชสีมา
 ...ผิดชอบ - ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ป... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม - มีความรู้ในระบบงานไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องกล - เขียนแบบงานไฟฟ้า , เครื่องกลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ชาย ประสบการณ์ 1-3 ปี ถอดราคางาน , ถอดแบบ, เขียนแบบ , ควบคุมงานระ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ ...
7 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  ปทุมธานี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ
17 วันที่ผ่านมา
บริษัทพีระดล เดคคอร์จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
⁃ เพศชาย ⁃ อายุไม่เกิน 30 ปี ⁃ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ ร.ด. ⁃ สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด ⁃ วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  กระทุ่มแบน
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. เพศชาย 2. อายุ 20...
21 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ