จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 530 ผลการ

บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดคำนวณ ถอดแบบ ปริมาณราคางานได้- ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงาน- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ด้านสัญญา 1.1 ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำ...
2 วันที่ผ่านมา
Energy Plus Development Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปี2. จบการศึกษาระดับ ปวส./ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-เครื่องกล-พลังงาน หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย3. มีรถยนต์ ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบเท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ชื่อเดิม บร...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ, ระบบท่อ, ถังโลหะ และเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติ ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี.เอส.วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานประจำหน่วยงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม : - มีความรู้ในระบบงานไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิคส์,เครื่องกล- เขียนแบบงานไฟฟ้า , เครื่องกลได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
 ...้นไปวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล มีประสบการณืในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไปสามารถทำงาน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ใช้งาน Autocad ได้- ใช้งาน word excel ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด  -  ลำลูกกา
ควบคุมเครื่องจักร ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซมระบบต่างๆภายในโรงงาน มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านช่างกลโรงงาน ประกันสังคม /เบี้ย...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
 ...: คุณสมบัติเพิ่มเติม : วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบก่อสร้าง(ShopDrawing) อย่าง... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
2 วันที่ผ่านมา
C.C. INTER CO., LTD.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต- วิเคราะห์ประเมินผลงานด้านการผลิต- ตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
3 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ2.งานออกแบบวิศวกรรม ศึกษาวิเค...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัทกลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์  -  เชียงราย
 .../งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 1. -ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/วิศวกรรมอาหาร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. - มีประสบก... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด  -  บางใหญ่ (อำเภอ)
- ตามโครงสร้างบริษัท 1. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทาง JobTH / E-mail / ด้วยตนเองสมัค...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  นครปฐม
 ...เติม : - เพศชาย - อายุ 20 ปี ขึ้นไป - ป.ตรี  /สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า และอื่นๆที่เทียบเท่า   - ประสบการณ์... 
6 วันที่ผ่านมา
S.ANANT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา ...
9 วันที่ผ่านมา