จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 765 ผลการ

บริษัท มิซูยา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กระทุ่มแบน

 ...ระสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟิลเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...มในการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - วิศวกร สิ่งแวดล้อม, เครื่องกล, ไฟฟ้า, ช่างยนต์, เคมี ~2. - มีทักษะการเขี... 
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทำงานโรงไฟฟ้าจากแก๊สขยะ ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดูดแก๊ส ระบบรวมแก๊ส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย,เ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุมงานการทำงานของผุ้รับเหมาจัดทำแผนงาน ถอดปริมาณงานต่างๆ ตรวจสอบแบบ Shop Drawing คุณส...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
4 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดงานด้านวิศวกรรม- ไฟฟ้า- เครื่องกล- โยธาแยกกันไปตามแต่ละงาน เพื่อดูแลเครื่องจักร และงานอื่นๆ ... 
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร- บริหารงานวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของฝ่า...
8 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ใช้โปรแกรม Autocad ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถเขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า เคลื่องกล 3. มีความละเอียด รอบคอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูไนเตต็ดฟีดมิลล์ จำกัด  -  หนองแค, ภาคกลาง

ทำงานภายใต้การกำกับดูแลห่าง ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ดูแลการทำงานของวิศวกรที่ทำหน้าที่พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาเครื่อ...
2 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม- ระบบไฮดรอลิกส์ - เครื่องสูบน้ำ- ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน- งานอื่นๆ ตา...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบไฟฟ้า และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...uto Cad ได้อย่างดี- มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า , เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี สวัสดิการ ประกันชีวิต ประกันสังคม... 
12 วันที่ผ่านมา

โครงการละแมโมเดิร์นเฮ้าส์  -  ละแม

ทำหน้าที่วิศวกรประจำโครงการบ้านจัดสรร รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิปริญญา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ จะพิ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮาซันซัพพลาย 1433 จำกัด  -  จังหวัดเชียงใหม่

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าและประปาสุขาภิบาลและงานลิฟท์ 2.สามารถถอดแบบเขียนแบบงาน...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบหลัก:• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่าง...
3 วันที่ผ่านมา