จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกร เครื่องกล

1-20 จาก 973 ผลการ

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงานสั... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...35 ปี2.วุฒิ ปวช- ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ประมาณราคาไฟฟ้า เคร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบเครื่องกล- ไฟฟ้า เบื้องต้นได้ใช้โปรแกรม Auto cad E-mail.com /Internet โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้น...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ งานระบบภายในอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
2 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนงานระบบของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามมาตรฐาน- ควบคุมงบประมาณโคร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัน จูปิเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล การอำนวยติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในด้า...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
ทำงานโรงไฟฟ้าจากแก๊สขยะ ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดูดแก๊ส ระบบรวมแก๊ส คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย,เ...
2 วันที่ผ่านมา
ตรี 24 วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ นำเสนอโครงการ ประชุมปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ ควบคุมหน้างาน เคลียร์แบบ จัดทำแบบ As built ...
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจธนันต์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...- เสาร์ 6 วันต่อสัปดาห์ ~6. มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปี วิธีการรับสมัครงาน : ส่งใบส... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำหน่วยงานก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาสรุปรายงานและแก้ไขปัญหาหน้างานมีประสบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
2 วันที่ผ่านมา
C.C. INTER CO., LTD.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต- วิเคราะห์ประเมินผลงานด้านการผลิต- ตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดจ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถซ่อมแซมและดูแลระะบบเครื่องกล/ไฟฟ้าซ่อมบำรุงระบบลิฟต์ แก๊ส บันไดเลื่อนดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอสทีม 106 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หน้าที่ในส่วนของระดับขับเคลื่อนทั้งหมด- ผลักดันภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำ Pre-Budget วัสดุอุปกรณ์หลักส่วนงานเครื่องกล เมื่อได้รับ Cost พร้อมข้อมูลจากฝ่ายขาย พร้อมสอบเท...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้า-ซ่อมอื่นๆงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยามสกุลช่าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปว... 
10 วันที่ผ่านมา