Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรไฟฟ้า นครปฐม

1-20 จาก 26 ผลการ

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

16000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับใบแจ้งซ่อมแบละออกใบแจ้งซ่อม2.เก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง ข้อมูลการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุง การวิเครา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ของโครงการ- ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม

มีความรู้และประสบการณ์ไฟฟ้า สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีปร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง • ควบคุม ดูแล การจั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

1. ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC Omronได้ 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า / มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3. มีความ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงชัยรีฟริเจอเรชั่น จำกัด  -  นครปฐม

รับผิดชอบการติดตั้งลูกย่อยในตู้คอนโทรล อ่านแบบไฟฟ้า การตรวจสอบคุณภาพตู้ก่อนการจัดส่งให้ลูกค้า สวัสดิการ : ชุดฟอ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  -  นครปฐม

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค "ปลาหมึกเต่าทอง" คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ~2. มีประสบก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธารณูปโภค- ทำ PM เครื่องจักร- อื...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงน้ำแข็ง ไพฑูรย์ (1999) จำกัด  -  นครปฐม

ปรับปรุง และซ่อมแซมในโรงงาน , ตรวจเช็คการทำงาน ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และบันทึกการทำงาน สวัสดิการ : ปร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติทำงาน: 6 วันต่ออาทิตย์ (จ-ส) ...
1 วันที่ผ่านมา

P.Audio System Co., Ltd.  -  นครปฐม

เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม

บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Ensure the QA Standard base on customer standard & requirement- Set up quality standard, issue do...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและพัฒนากระบวนการชุบเครื่องประดับ- ลดปริมาณการใช้น้ำยา- แก้ไขปัญหาในกระบวนการชุบ- พัฒนากระบวน...
11 วันที่ผ่านมา
12