งาน วิศวกรไฟฟ้า นครปฐม

1-20 จาก 23 ผลการ

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนโปรแกรม PLC omron ได้ 2.ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า3.มีประสบการณ์ อย่างน้...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ของโครงการ- ดูแลควบคุมงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัมปาก้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งาน-และอื่นๆตามที่ได้รับมอบห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง • ควบคุม ดูแล การจั...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
มีความรู้และประสบการณ์ไฟฟ้า สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. มีปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด  -  นครปฐม
เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.ที่พัก (บางตำแหน่ง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
1. ด้านการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ 2. ด้านการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบ 3. ด้านการออกแบบการทำงานระบบงาน...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
1. ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC Omronได้ 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้า / มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 3. มีความ...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยีแอนด์ดีไซน์ จำกัด  -  นครปฐม 10000 - 18000 บาท
ทำหน้าที่ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน- ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด คุณสมบ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
 ...ครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจักร - ว... 
1 วันที่ผ่านมา
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บัณฑิตทาวน์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ Foreman / Engineer- ผลักดันความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างตามแผนงานและทันตามที่กำหนด- ดูแลให้ผลผลิตมี...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  นครปฐม
ลักษณะงาน : บริหารควบคุมงานก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สวัสดิการ : ประ...
1 วันที่ผ่านมา
ET Consulting Co., Ltd.  -  นครปฐม
บริษัทลูกค้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชั้น นำของประเทศ เราจำหน่ายอุปกรณ์ ส่งก...
4 วันที่ผ่านมา
12