วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน ตรวจสอบความปลอดภัยของ อาคาร ไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน คุณสมบั...

บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน : ออกแบบและ เขียนแบบ งานระบบ ไฟฟ้า / สื่อสาร ในงานอาคาร ทำงาน จันทร์-ศุกร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : ...

บริษัท เซริ จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก สามารเริ่มงานได้เลย)

รายละเอียดงาน 1.วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงาน...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิศวกรขายงานสอบเทียบ (Sale Engineer)

รายละเอียดงาน : 1. ต้องมีประสบการณ์ ขาย งานสอบเทียบ ในโรงงานอุตสาหกรรม (เท่านั้น) อย่างน้อย 1 ปี 2. วิ่งงาน ขาย ใ...

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว

วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ออกแบบ ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง และใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ...

ยูคอร์ป จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / สาธารณูปโภคภายในโรงงาน2. ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบวิศวกรร...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

Project Engineer - แนวราบ ประจำโครงการ รังสิต-ติวานนท์ (ด่วน!!!)

รายละเอียดงาน - วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกรไฟฟ้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับงานระบบประกอบอาคาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เ...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ปทุมธานี
17 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยออกแบบงานระบบไฟฟ้า ช่วยถอดปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง ค่าก่อสร้างของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในโ...

NY FINE CABLE

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การดำเนินงานทั้งหมดในส่วนงานระบบปรับอากาศของโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างม...

ทิป ท็อป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา

Project Engineer (Solar Project) ปฏิบัติงานที่หมู่บ้านเอ็น.ซี.ออนกรีนฌาร์ม (ต.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี)

รายละเอียดงาน : 1.บริหารงานโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดและให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 2.ตรวจสอบควา...

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา

Planning Engineer วิศวกรวางแผนการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนผลิต1. นำแผนผลิตหลักแต่ละสถานี มาจัดเรียงลำดับการผลิต2. เสนอแผนการผลิตให้หัวหน้างานอนุม...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา

Civil Engineer ( วิศวกรโยธา )

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่่การทำงานแต่ละช่วงงาน- ตรวจสอบแผน...

บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

ปทุมธานี
11 วันที่ผ่านมา

Service Engineer DA (วิศวกรบริการ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงาน Commissioning ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุม , งานบริการ และงานซ่อม2. ควบคุม / จัดการ / ดูแล กา...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา

วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) สาขาปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Vacuum Pump , Air compressors- ดูแลลูกค้าโซนปทุมธานี- รับผิดช...

บริษัท พีเอชเอ ออโตเมชั่น จำกัด

ปทุมธานี
8 วันที่ผ่านมา

Design Engineer - สาขา วิศวโยธา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบเบื้องต้นเพื่อคิดปริมาณวัสดุ (BOQ) เพื่อเสนอราคา สำหรับงานโครงหลังคา , แป C/Z Purlin , De...

บริษัท นาสป้า เอเซีย จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Casting Engineer, Assistant Manager (นิคมนวนคร ปทุมธานี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลกระบวนการ die casting (Aluminium)- Management of the overall manufacturing process. - Analyz...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Design Engineer /คลองหลวง ปทุมธานี /ใช้เครื่องจักร CNC

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรมควบคุมการผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Cam Tool ,CAD-CAM, และ Solid work - Set ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Senior Electrical Design Engineer (วิศวกรออกแบบไฟฟ้าอาวุโส)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ/ คำนวณ/ ตรวจสอบแก้ไขรายละเอียดความถูกต้อง ตามมาตรฐานทางด้านการออกแบบที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟ...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา

วิศวกรวางแผน ผลิต/โลจิสติก (Planning Engineer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา

Design Engineer, ประสบการณ์ CNC (คลองหลวง ปทุมธานี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ โรงงานผลิตแม่พิมพ์เหล็ก โลหะ สำหรับผลิตกระป๋อง- เขียนโปรแกรมควบคุมการผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ โดยใช้โป...

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโครงการ (Site Engineer) โซน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ได้แก่ แผนงาน,งบประมาณการก่อสร้าง,อุปกรณ์,ทีมงาน และผู้รับเหมา- ติดตามและ...

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Reliability Engineer : วิศวกรซ่อมบำรุง สายการผลิตประจำโรงงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิตประจำโรงงาน- ดูแลระบบ SAP/PLC- ดูแลรับผิดชอบเครื่อง...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co.,Ltd.

ปทุมธานี
21 วันที่ผ่านมา

Sales Engineer (โซล่าเซลล์) ประจำลำลูกกาคลอง7 ด่วนๆๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท- จัดเตรี...

Alla Public Company Limited

ปทุมธานี
22 วันที่ผ่านมา

Maintenance Engineer มีประสบการณ์ Metal Press ประจำนิคมนวนคร ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ Maintenance EngineerMaintenance (Metal press, If none, Plastic) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) ... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Service Engineer ประจำคลองหนึ่ง ปทุมธานี (ทำงานจ-ศ, ส่งไปเทรนงานที่ญี่ปุ่น)

 ... 35 ปี- จบการศึกษาด้านวิศวะ - หากมีประสบการณ์ service engineer ในธุรกิจเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีใบขับขี่และมี... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Supervisor Production Engineer-ปทุมธานี สนใจติดต่อพลอย 098-2591483

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ Position : Supervisor Production Engineer- ดูเเลและควบคุมกระบวนการผลิต ตัดกลึง ขึ้นรูปชิ้นงาน- ป... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา

Sales Engineer (วิศวกรขาย) นวนคร ) ค่าสึกหรอ 9,000.- (+ค่าน้ำมัน,ทางด่วนเบิกได้)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำยอดขายให้ได้เป้าหมายประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดำเนินการแก้ไขปัญห...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา