จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิทยาศาสตร์

1-20 จาก 194 ผลการ

โรงเรียน เลิศคณิต สมาทเซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสาคร  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สอนเสาร์-อาทิตย์ และสอนเสริมช่วงเย็น วันจันทร์ พฤหัส ศุกร์ หยุดทำการ วันอังคาร-พุธ ผู้จบสายตรงจะพิจ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงาน และ ปิดงานขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์กร- Visit ลูกค้า และ ติดตามแก้ไขปั...
4 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก  -  อุดรธานี

 ...หรือสาชาที่เกี่ยวช้อง 2. สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้ มีป... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ติเพิ่มเติม : - ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สายคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ : สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ เคมี- ปริญญาตรี หรื... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแผนการสอน ตรวจงาน, ออกข้อสอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...กษาศาสตร์) เปิดรับสาขาสุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพ, ทัศนศิลป์ - จัดทำแผนการเรียนการสอน -... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมิคัล(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ารธุรกิจ, สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้าน วิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ฯลฯ * หากมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

 ...อบ ทำหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี หรือสาขาใกล้เคียงประสบการณ์ทำงานในห้องปฏ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด  -  ปากเกร็ด

 ...รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ / เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ผ่านงานบริหารทีมงานคว... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...., กศ.บ., ศศ.บ. ได้แก่ 2.1 ภาษาไทย 2.2 คณิตศาสตร์ 2.3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2.4 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม : -งานด้านสถิติ , คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ สวัสดิการ ~ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการอื่นๆ... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ะดับปริญญาตรี สาขา การตลาด ,ภาษอังกฤษ ,บริหารธุรกิจ , วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- มีทักษะด้านภาษอังกฤษ หรือ... 
8 วันที่ผ่านมา

Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ-สาขาที่ต้องการ พอลิเมอร์/พลาสติก/วิทยาศาสตร์/เคมี สวัสดิการ ประกันชีวิต เงินโบนัสตามผลงาน ... 
13 วันที่ผ่านมา

DENCHAN  -  จังหวัดจันทบุรี

 ...ีในหนึ่งสาขาวิชา ดังนี้ - ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี - สังคมศึกษา - คหกรรม **... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... สาขาการบริหารธุรกิจ,การเงิน,การจัดการ, เศรษฐศาสตร์ , วิทยาศาสตร์, การตลาด , สถิติหรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง 2. มีทักษะใน... 
6 วันที่ผ่านมา

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...ักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีทักษะทางด้าน Computer เป็นอย่า... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ญาตรีทุกสาขา ( บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ )• มีทักษะการเจราจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะ... 
6 วันที่ผ่านมา

Saha Farms Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

16500 บาท
 ...นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : สาขา วิทยาศาสตร์ / เคมี / จุลชีววิทยาหรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

20000 บาท
 ...เกิน 30 ปี-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,อุตสาหกรรมศาสตร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,บริหารคอมพิ... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง2.สามารถทำงานวันจ... 
10 วันที่ผ่านมา