จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิทยาศาสตร์

1-20 จาก 102 ผลการ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ังกฤษ ภาษาไทย) สังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สา... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่เกิน 25 ปี ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา ,วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, บริหาร, หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน มีประสบ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานใน... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  -  พระประแดง
 ...่มเติม - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ด้านระบบคุณภาพที่ใช... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด  -  นครราชสีมา
 ...ม 1. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
 ...2-28 ปี ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี มีทักษะในกา... 
10 วันที่ผ่านมา
ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด  -  ชลบุรี 15000 บาท
 ...ร,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านอุตสาหก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
 ...30 ปี -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,อุตสาหกรรมศาสตร์ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ,บริหารคอ... 
3 วันที่ผ่านมา
SC GROUP  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / บริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
 ...ายุ 21 ปีขึนไป การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที...  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุไม่เกิน 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ 1-... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโฟม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 23 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ วิศวกรรม สาขาเคมี ถ้ามีประสบการณ์ทางด... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนคร็อป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มัคร วุฒิการศึกษา วทบ. (วิทยาศาสตร์เกษตรทุกสาขา) , วิทยาศาสตร์ , การตลาด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีใบอนุญาตขั... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์/วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานเขียนภาษาไทยดี และภาษ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...28 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , บริหารธุรการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย... 
18 วันที่ผ่านมา
M.I.P. (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 1.เพศ ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี... 
3 วันที่ผ่านมา
WE fitness company limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อายุระหว่าง 24 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ คอมฯ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / วิศวะคอมฯ หรือสาขาอื่นๆ ที... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)  -  ราชบุรี
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในสายงาน Logistic มีความเป็นผู้นำ มี... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...8 ปีขึ้นไป - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , บริหารธุรการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ย... 
1 วันที่ผ่านมา