จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิทยาศาสตร์

1-20 จาก 114 ผลการ

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของบริษัท- นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึง แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแผนการสอน ตรวจงาน, ออกข้อสอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...
4 วันที่ผ่านมา
Zest-Med Co.,LTd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระบบควบคุมคุณภาพ Hygienic product วุฒิปริญญาตรี วทบ. วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานบ... 
23 วันที่ผ่านมา
สยามทรอพพิคอล จก  -  บางรัก, ภาคกลาง
- รายละเอียด : พัฒนาสินค้า มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : 7000 - 9000...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงานในสาย... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
 ...23 ปีขึ้นไป 3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง4.มีความอดทนในการทำงา... 
2 วันที่ผ่านมา
MM Logistics Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
 ...มสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ วุฒิ ป... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหาร, วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา หรือสาชาที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้คอมพิวเต... 
3 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2.อายุ 28- 35 ปี 3.มีประสบก... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...25 - 35 ปี- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพัฒนาบรรจุภัณฑ์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี, มีควา... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน เช่น ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น- มีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรตามว... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี2.จบวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม / เคมีสิ่งแวดล้อม3.สามารถใช้MS Office... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึ้นไป3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาล, วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาส... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ด้เพียง 1 ข้อ 1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ หม้อน้ำ หรือ หม้อต้มน้ำที่ใช้ขอ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หว่าง 18 - 25 ปี - วุฒิการศึกษา  ปวช.ถึง ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์และอุตสาหกรรม) (วิศวกรรมศาสตร์  ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีประสบการณ์ 0-2 ปีสน... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เกิน 25 ปี ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
3 วันที่ผ่านมา
Ethoxy Chemicals Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์(เคมี, ปิโตรเคมี) /วิทยาศาสตร์• หากมีความรู้ด้านวิศวกรรมเคมี, ปิโตรเคมี, Water Treat... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอเจอร์แลบ เน็ตเวิร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ารศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรม /คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเต... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...คำนวณ ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางด้านหลักภาษาเป็นอย่างดี และมีความละเอียดร... 
13 วันที่ผ่านมา