จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิทยาศาสตร์

1-20 จาก 90 ผลการ

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแผนการสอน ตรวจงาน, ออกข้อสอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้(สสร.)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ังกฤษ ภาษาไทย) สังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์) สา... 
11 วันที่ผ่านมา
สยามทรอพพิคอล จก  -  บางรัก, ภาคกลาง
วิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง : เคมีวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ - รายละเอียด : พัฒนาสินค้า มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 1.เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี 2.จบวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม / เคมีสิ่งแวดล้อม 3.สามารถใช้MS Off... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ไอ.เอฟ. เมตัล เวิร์ค จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เพศหญิง/ ชาย วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 2.อายุไม่เกิน 30 ปี (หากเป็นชายต้องผ่านการเ... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.อายุ 28- 35 ปี 3.มีปร... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ป 3.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาพยาบาล, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.  สาม... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  ปากเกร็ด
 ...คำนวณ ปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางด้านหลักภาษาเป็นอย่างดี และมีความละเอีย... 
15 วันที่ผ่านมา
M.I.P. (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม 1.จบการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา , วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ในส... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ีขึ้นไป 2. การศึกษาปริญญาตรี พยาบาล,อุปกรณ์การแพทย์,วิทยาศาสตร์ , เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบกา... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สมบัติเพิ่มเติม 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะฯคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยว... 
6 วันที่ผ่านมา
โกลเด้นเวลธ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม - จบปริญญาตรี สาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาโท สาขาเกษตร - มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจ... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ ,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงานใน... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัด... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ จำกัด  -  กระทุ่มแบน
 ...ิเพิ่มเติม - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการทำงานสายง... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เพียง 1 ข้อ 1. จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับ หม้อน้ำ หรือ หม้อต้มน้ำที่ใช้ขอ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
 ...ศึกษา  ระดับ  ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ,วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์ - สุขภาพแข็งแรง  คล่องแคล่ว ว่องไว - มีความรับผิดช... 
9 วันที่ผ่านมา
SC GROUP  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปี - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / บริหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้... 
1 วันที่ผ่านมา
smile bull marketing.co,Ltd  -  บางบัวทอง
 ...พิ่มเติม -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีการผลิต,เคมี หรือสาขาที่เกี่ย... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่เกิน 25 ปี ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
6 วันที่ผ่านมา