จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิทยาศาสตร์

1-20 จาก 228 ผลการ

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการสอน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแผนการสอน ตรวจงาน, ออกข้อสอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม : - ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สายคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ : สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ เคมี- ปริญญาตรี หรื... 
22 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนมณีวิทยา  -  บุคคโล
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : มีความคิดสร้างสรรค์มีความกระตือรือล้นชอบทำงานเป็นทีมดูแลเด็กด้วยความรักจั...
2 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต  -  ประชาธิปัตย์
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร :
34 นาทีที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/เขียนแบบฝึกหัด/ทำแผนการสอน สวัสดิการ : ตามกฎหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตร...
1 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง  -  บางแก้ว, สมุทรสงคราม, ภาคกลาง
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : คุณสมบัติผู้สมัคร : • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ,ครุศาสต...
25 วันที่ผ่านมา
โรงเรียนเอื้ออำพน  -  ละแม
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : ครูสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6คณะวิทยาศาส...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงเรียนปรัชชาธร  -  คันนายาว
 ...ปฐมวัย, ประถมศึกษา, ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, พละศึกษา/กีฬา, ดนตรี + นาฎศิลป์) • มีความตั้งใจแล... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...กษาศาสตร์) เปิดรับสาขาสุขศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพ, ทัศนศิลป์ - จัดทำแผนการเรียนการสอน -... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  ถนนนครไชยศรี
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : - เขียนแผนการเรียนการสอน- ออกข้อสอบ- จัดทำคู่มือครู- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด  -  ถนนนครไชยศรี
วุฒิที่รับ : ปริญญาตรี   รายละเอียดงาน : จัดทำแผนการเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาออกแบบกิจกรรมการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เกิน 25 ปี ปวส.-ปริญญาตรี สาขาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม : - จบปริญญาตรี ( วิศวกรรมศาสตร์ , ครุอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์ )- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...: คุณสมบัติเพิ่มเติม : - จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การขาย หรือการ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
 ...อบ ทำหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี หรือสาขาใกล้เคียงประสบการณ์ทำงานในห้องปฏ... 
3 วันที่ผ่านมา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ... : 3 - 5ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พี ไอ เพลทติ้ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง
 ... ปีขึ้นไป -จบการศึกษา:ระดับ ม.6 - ปริญญาตรี -สาขา: วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิ... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีน เทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บบ IT- ไม่จำกัดเพศ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีความสามารถในก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติม : 1. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ สาขาพอลิเมอร์, บรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. คว... 
3 วันที่ผ่านมา