จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน ฟิสิกส์

1-12 จาก 12 ผลการ

บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ัด/ทำแผนการสอน ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เท่านั้น ชาย,หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ยินดี... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถใช้โปรแกรม Indesign ได้คล่อง - เข้าใจระบบสีสำหรับการพิมพ์ ...
24 วันที่ผ่านมา
สถาบันอิงสุดาติวเตอร์ ๔  -  ชลบุรี
รายละเอียดของงาน สถาบันอิงสุดาติวเตอร์๔ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเสม็ด  ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ยูนีซัน จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
 ...การพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสนใจในงานด้านวิเคราะห์เคมี-ฟิสิกส์ 4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทนต่องานหนัก 5. มีมนุษย... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...านสายครู เช่น คบ., กศ.บ., ศศ.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง 3. สอนวิชาวิ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา วิชา เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์, จักษุแพทย์หรือวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, พิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถ... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ไม่จำเป็นต้องมีใบประ... 
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 .... ได้แก่ 2.1 ภาษาไทย 2.2 คณิตศาสตร์ 2.3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2.4 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ 2.5 ภา... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนีซัน จำกัด  -  คลองอุดมชลจร
 ...ือระเบียบบริษัท) 1. เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-ฟิสิกส์ 2. อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 3. มีทัก... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ....  ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า มี... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...-40 ปี 3. วุฒิการศึกษา: ทุกวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไบโอเทค เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาห... 
23 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ