ติวเตอร์ สอน คณิตฯ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ อื่นๆ หลายสาขา

รายละเอียดงาน : สอนติวเตอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร : ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปกำลังศึกษายู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวุฒิปริ...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

อาจารย์สอนกวดวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 1 ปี 2. จบ ปริญญาตรี 3. รักการสอน 4. รักเด...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ติวเตอร์สอนเสริม เพิ่ม เกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อินเตอร์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

รายละเอียดงาน : ติวเตอร์สอนเสริม เพิ่ม เกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ภาคไทยและอินเตอร์ สาขาเ...

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี

จังหวัดนนทบุรี
2 เดือนที่แล้ว

Sale & Product Specialist

 ...อายุ24-35ปี ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา, เคมี, ฟิสิกส์ , นิวเคลียร์เทคโนโลยี เภสัช หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ... 

บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

วิศวกรโยธา

 ...ควบคุมคนเป็นจำนวนมาก # มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี # มีใบประกอบอาชีพว... 

Mahajak Engineering Group

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

นักวิชาการวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 ...าย / หญิง -อายุ 21 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขา ฟิสิกส์ ,เคมี,ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

ครูฟิสิกส์

รายละเอียดงาน : ครู สอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ และ ฟิสิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบ ปริญญาตรี ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสต... 

โรงเรียนระเบียบศึกษา

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมปลาย)

 ...ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง # ไ... 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เทคนิค

17500 บาท

 ...ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเริ่มงานได้ทันที สามา... 

I&E Consultant (Thailand) Co.,Ltd.

จังหวัดลำปาง
27 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ( QA , QC)

 ...ิญาโท วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม,เคมี ,ฟิสิกส์ ,Food Industry สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #อายุ 23 ปี ขึ้... 

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา

ติวเตอร์ วิชาฟิสิกส์

รายละเอียดงาน : ติวเตอร์ วิชา ฟิสิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู... 

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก

อุดรธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 ...2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (วทบ.) จุลชีววิทยา,เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพ... 

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่ง...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

 ...งานกลึง 4.มีประสบการณ์ผลิตงานเงิน งานทอง5.จบด้าน เคมี ฟิสิกส์6.มีประสบการณ์ผลิตงานตัวอย่าง ประเภทเครื่องประดับ7.สาม... 

Salamander jewelry Co.,Ltd

นครปฐม
24 วันที่ผ่านมา

ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา (ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย)

 ...ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง- ไม่... 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

พนังานขาย(เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี น้ำยา สำหรับห้องแล็ปและโรงพยาบาล)

9000 บาท

 ...0-40 ปี3. วุฒิการศึกษา: ทุกวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไบโอเทค เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาห... 

บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

นักวิชาการ สาย STEM (วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี,วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ )

 ...คว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอ... 

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

Sales Engineer อุปกรณ์ห้อง lab สารเคมี (ห้วยน้ำตก ระยอง 25-35k + คอมมิชชั่น)

 ...ารศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ / เคมี / ฟิสิกส์- มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ แ... 

บริษัท คิว อีลิทเทซ จำกัด

จังหวัดระยอง
9 วันที่ผ่านมา