ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ฟิสิกส์

1-20 จาก 21 ผลการ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี  -  กรุงเทพมหานคร

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปกำลังศึกษายู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวุฒิปริญาตรีขึ้นไปมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีใจรักการสอน รักเด็...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด  -  พระสมุทรเจดีย์

1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี-ฟิสิกส์ 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเครา... 
25 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร  -  อุดรธานี

ลักษณะงาน :: มีทั้งแบบประจำ และ Part Time มีทั้งแบบประจำ และ Part Time แบบประจำ -สอนพิเศษทำงาน 6 วันต่อสัปดา...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด  -  ปากเกร็ด

 ...ิญาโท วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม,เคมี ,ฟิสิกส์ ,Food Industry สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เพศ ชาย อายุ 2... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...-เพศชาย/หญิง -อายุ 21 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
 ... อายุ 24 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, วัสดุศาสตร์, วิศวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... ~3. วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

 ...คำปรึกษาเรื่องคอร์สเรียนและระบบการเรียน วิชาต่างๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ - งานอื่นๆ ที่ไ... 
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านสายครู เช่น คบ., กศ.บ., ศศ.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง3. สอนวิชาวิทยา... 
1 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่  -  จังหวัดเชียงใหม่

9001 - 10000 บาท
 ...ณะงาน สามารถสอนหลักสูตรไทย และ อินเตอร์ สอน เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ IGCSE GED SAT II และหลักสูตรติวสอบๆได้\\r\\nสนใจโทรมาสอ... 
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
 ...ช. ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า- มีปร... 
1 วันที่ผ่านมา

International Laboratories Co., Ltd.  -  จังหวัดตราด

 ...ิ.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, วิศวกรรม สาขาวิชาเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์ หรือสาขาประยุกต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 18000 บาท
 ...ุ 25 ปีขึ้นไป ~3. 3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ /หรือที่เกี่ยวข้อง ~4. 4. สามารถใช้ Computer ได้เป็... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ~4. สามา... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...คว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอ... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ิญาโท วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม,เคมี ,ฟิสิกส์ ,Food Industry สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~2. เพศ ชาย อา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ศรีนครินทร์

 ... วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ... 
19 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนดาวนายร้อย  -  จังหวัดสงขลา

 ...- วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีภาวะเป็นผู้นำ บุคลิกดี น่าเ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด สาขา 0...  -  เมืองสมุทรสาคร

 ...ว,จุลชีว,สถิติ1และ2,เคมีเบื้องต้น Organic chem,bio chem,ฟิสิกส์,calculus1-2 (ส่วนวิชาอื่นๆดูประกอบ) - สามารถใช้โปรแกร... 
27 วันที่ผ่านมา

บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด สาขา 0...  -  เมืองสมุทรสาคร

 ...ุลชีว,สถิติ1และ2, เคมีเบื้องต้น organic chem, bio chem, ฟิสิกส์ Calculus1-2 ส่วนวิชาอื่นๆดูประกอบ 2.Computer skill : ... 
8 วันที่ผ่านมา
12