จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ฟิสิกส์

1-20 จาก 48 ผลการ

โรงเรียนกวดวิชา บ้านวิชากร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ื่อมโยง, ภาษาไทย(เฉพาะสาขาชลบุรี เเละกาญจนบุรี), สังคม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ศิลปะ(เฉพาะสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เเละเซ็นท... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...1-30 ปี ~2. -วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ~3. -มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office,... 
22 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี  -  กรุงเทพมหานคร

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปกำลังศึกษายู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวุฒิปริญาตรีขึ้นไปมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีใจรักการสอน รักเด็ก ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...คว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ... อายุ 24 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

9000 - 10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมวัตถุดิบ และวัสดุประกอบในความรับผิดชอบ ให้ฝ่ายผลิต2.ชั่งแม่สี และสารเคมี ให้ฝ่ายผลิต3.คว...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ศศ.บ. ได้แก่ 2.1 ภาษาไทย 2.2 คณิตศาสตร์ 2.3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2.4 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ 2.5 ภาษาอ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงาน และ ปิดงานขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์กร- Visit ลูกค้า และ ติดตามแก้ไขปั...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการทำงานของพนักงานชั่งสี/เคมี2. วางแผนการชั่งสี/เคมีตามแผนการผลิต3. ตรวจสอบความถูกต้องของก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...้องของต้นฉบับวิชาการในหมวดต่างๆ (ตามความถนัด) เช่น คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของบริษัท- นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึง แก้ไขปัญหาและตอบสนองความ ต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
 ...ช. ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า- มีปร... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านสายครู เช่น คบ., กศ.บ., ศศ.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง3. สอนวิชาวิทยา... 
3 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  -  จังหวัดราชบุรี

วุฒิที่รับ : ไม่กำหนด   สงวนลิขสิทธิ์ : สองศูนย์หนึ่งแปด-หนึ่งศูนย์-หนึ่งหนึ่งเวสองสาม:ห้าเก้า:ศูนย์สองไอพีแปดแปดจ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ2.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา3.วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวข...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจวิเคราะห์ยาในกระบวนการผลิต2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมเคมีที...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีเอสซี กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด -ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต -จัดทำสรุปผลการตรวจสอบวัตถุดิ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท อควา โกล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน - ปฎิบัติการทางห้องแล็บไมโคร - ตรวจเช็คทางไมโครเครื่องสำอางตามข้อกำหนด GMP โรงงานเคร...
2 วันที่ผ่านมา

Quality Report Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รมศาสตร์(อิเลคทรอนิกส์,ไฟฟ้า) หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์,เคมี) -มีประสบการณ์การซ่อมด้านเครื่องมือวัด เครื่องมือ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดสุพรรณบุรี

 ...23-28 ปี ~2. 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี ~3. 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ~4. 4.มีความละ... 
9 วันที่ผ่านมา
123