จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ฟิสิกส์

1-20 จาก 32 ผลการ

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี  -  กรุงเทพมหานคร

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปกำลังศึกษายู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวุฒิปริญาตรีขึ้นไปมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีใจรักการสอน รักเด็ก ...
3 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก  -  อุดรธานี

15000 - 25000 บาท
 ...งเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก รับสมัครครูไทย/สังคม/อังกฤษ/เคมี/ฟิสิกส์ ประจำสาขาอุดรธานี คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงเรียนกวดวิชา บ้านวิชากร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ื่อมโยง, ภาษาไทย(เฉพาะสาขาชลบุรี เเละกาญจนบุรี), สังคม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ศิลปะ(เฉพาะสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เเละเซ็นท... 
6 วันที่ผ่านมา

สถาบันพัฒนาขีดสุดทางวิชาการ แอมแมท  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...น 6 สายวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ให้แก่นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึก... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...เตรียมสอบ (Freelance) เช่น วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)- วาดภาพประกอบได้- สามารถออกแบบ Template 1 ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีสปิริท จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

17000 - 20000 บาท
 ...ัติเพิ่มเติม : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติ/คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี หรือใกล้เคียง- ขยัน/ อดทน/ สามารถทำงานภายใต้สภาวะก... 
23 วันที่ผ่านมา

DENCHAN  -  จังหวัดจันทบุรี

 ...วิชา ดังนี้ - ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี - สังคมศึกษา - คหกรรม ** ไม่มีใบประก... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...้องของต้นฉบับวิชาการในหมวดต่างๆ (ตามความถนัด) เช่น คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ... อายุ 24 ปีขึ้นไป- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...ศศ.บ. ได้แก่ 2.1 ภาษาไทย 2.2 คณิตศาสตร์ 2.3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 2.4 สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ 2.5 ภาษาอ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีสปิริท จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 20000 บาท
 ...บัติเพิ่มเติม : -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติ/คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมีหรือใกล้เคียง-ขยัน/อดทน/สามารถทำงานภายใตสภาวะกดดันไ... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... 20-30 ปี- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท ในสาขา เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง- สนใจงานด้านวิชาการแ... 
7 วันที่ผ่านมา

2U MARKETING (THAILAND)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...น รัสเซีย และอื่นๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา สมัครโดยส่งจดหมายสมัครงานเข้ามาที่เว็บ... 
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
 ...ช. ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า- มีปร... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านสายครู เช่น คบ., กศ.บ., ศศ.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง3. สอนวิชาวิทยา... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...นไป ~2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์ , ฟิสิกส์ , ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ~3. มีควา... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 30000 บาท
 ...20-40 ปี3. วุฒิการศึกษา: ทุกวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไบโอเทค เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาห... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดสุพรรณบุรี

 ...23-28 ปี ~2. 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี ~3. 3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ~4. 4.มีความละ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...คว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... ~3. วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่... 
2 วันที่ผ่านมา
12