จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ฟิสิกส์

1-14 จาก 14 ผลการ

โรงเรียนกวดวิชาผลเจริญรัตน์  -  บางแค, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
- รายละเอียด : 1. รับผิดชอบงานสอนที่ได้รับ2. รับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน3. ฝึกฝนตนเองให้เกิดความเช...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ช. ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า- มีปร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...โท สายคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ : สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟิสิกส์ เคมี - ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สายศิลปศาสตร์-สังคมศาสตร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วาลิเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม : เพศ หญิง 25-32 ปี ปริญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี) ทำงาน 5 ปี มีประสบการณ์งาน ขาย อย่างน้อย 2 ปี พูด... 
3 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด โซลูชั่น กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม visual studi... 
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูนีซัน จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
 ...การพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความสนใจในงานด้านวิเคราะห์เคมี-ฟิสิกส์ 4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทนต่องานหนัก 5. มีมนุษย... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนีซัน จำกัด  -  คลองอุดมชลจร
 ...ือระเบียบบริษัท) 1. เพศหญิง วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-ฟิสิกส์ 2. อายุไม่เกิน 30 ปี บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 3. มีทัก... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ทำงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 1. ปริญญาตรี/โท สาขาเคมี / ฟิสิกส์ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2. มีความละเอียดรอบคอบ 3. มีทักษะกา... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถ ... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...20-40 ปี3. วุฒิการศึกษา: ทุกวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไบโอเทค เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาห... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  ไร่ขิง
 .... อายุ 23 ปีขึ้นไป 3. 3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์ /หรือที่เกี่ยวข้อง 4. 4. สามารถใช้ Computer ได้เป็นอย่า... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 18000 บาท
 ...นะภาพ โสด 2.ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ประสบการณ์:1-2 ปี ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงเรียนทิวไผ่งาม  -  บางพลัด
 ...าขาวิชา ดังต่อไปนี้- อนุบาล - ประถมศึกษา- วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทย์ทั่วไป )- คณิตศาสตร์- ภาษาไทย- ภาษาต... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคชั่น  -  พญาไท
 ...ัติอื่นๆ : ~ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ GO หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ~ สนใจการค้นคว้าหาข้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว