จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ฟิสิกส์

1-20 จาก 32 ผลการ

บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นฝ่ายเทคนิค ช่วยsales ในการนำเสนอสินค้าด้านเทคนิคจบฟิสิกส์ วัดคุม เคมี คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ...
26 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชา บ้านวิชากร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ื่อมโยง, ภาษาไทย(เฉพาะสาขาชลบุรี เเละกาญจนบุรี), สังคม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, ศิลปะ(เฉพาะสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เเละเซ็นท... 
24 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก  -  อุดรธานี

 ...งเรียนกวดวิชาหมอสอนลูก รับสมัครครูไทย/สังคม/อังกฤษ/เคมี/ฟิสิกส์ ประจำสาขาอุดรธานี คุณสมบัติ 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านสายครู เช่น คบ., กศ.บ., ศศ.บ. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง3. สอนวิชาวิทยา... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...จบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท สาขา ฟิสิกส์ , ดาราศาสตร์,ฟิสิกส์ดาราศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท วี.อี.ซี.แอล.ไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 25000 บาท
 ...ช. ป.ว.ส. (อิเล็คทรอนิคส์ หรือไฟฟ้า), ปริญญาตรี (ไฟฟ้า, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์), มัธยมปลาย (สายวิทย์) หรือเทียบเท่า- มีปร... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
 ...คว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 30000 บาท
 ...20-40 ปี3. วุฒิการศึกษา: ทุกวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ไบโอเทค เครื่องมือวิเคราะห์ อุตสาห... 
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  จังหวัดพิษณุโลก

 ...พิ่มเติม : - จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา ฟิสิกส์ หรือมีความรู้ทางวิชาฟิสิกส์ เป็นพิเศษ- ชอบงานวิชาการทาง... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ารศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~3. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ Prog... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... ~3. วุฒิปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เตทต้า อี เอเชีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี วิศวกรรม โรงงาน อุตสาหกรรม ทั้งชายและหญิง ~2. เพ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด  -  จังหวัดพิจิตร

 ...คุมคนเป็นจำนวนมาก ~6. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี วิธีการรับส... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ิง อายุ 27-40 ปี ~2. 2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์,เคมี) ~3. 3.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านกองบรรณาธิการสำนักพ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  จังหวัดสุพรรณบุรี

 ... อายุระหว่าง 23-28 ปี ~2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี ~3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้ ~4... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงเรียนกวดวิชา บ้านวิชากร  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วัด สอนได้ขั้นต่ำ ป.6 ในวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ศิลปะ ฯลฯ แบบ... 
24 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนเอกชนใน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  -  จังหวัดสงขลา

ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.ครูสาขาวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คุณสมับติ - จบ ป.... 
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูนีซัน จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ...พิจารณาเป็นพิเศษ ~3. มีความสนใจในงานด้านวิเคราะห์เคมี-ฟิสิกส์ ~4. มีความกระตือรือร้น ขยัน และอดทนต่องานหนัก ~5. ม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...gcse ged และหลักสูตรติวสอบต่างๆ สามารถสอน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์\\r\\nสนใจโทรมาสอบถาม 085-0300735 LINE : test2060\\r\\nห... 
10 วันที่ผ่านมา

สถาบันพัฒนาขีดสุดทางวิชาการ แอมแมท  -  จังหวัดเชียงใหม่

 ...น 6 สายวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา ให้แก่นักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึก... 
1 วันที่ผ่านมา
12