ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

1-20 จาก 337 ผลการ

Zest-Med Co.,LTd  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ระบบควบคุมคุณภาพ Hygienic product วุฒิปริญญาตรี วทบ. วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักงานบ... 
8 วันที่ผ่านมา

SGS (Thailand) Limited  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงาน และ ปิดงานขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์กร- Visit ลูกค้า และ ติดตามแก้ไขปั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย ...
2 วันที่ผ่านมา

คลินิกพระโขนง 48  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติงานตามคำสั่งแพทย์ ปวส. หรือ ป.ตรี วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ... 
25 วันที่ผ่านมา

อ.ปั้น พุทธะ  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

 ...ตรีชั้นปีที่ 4 หรือ ปริญญาโท-เอก ในสาขาวิศวะ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การเงิน-การบัญชี-บริหารธุรกิจ เนื่องจากคนทำงานจำนว... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี-โท ทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม/สุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง ~2. ประสบ... 
3 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนภาษาต่างประเทศ อีซีซี  -  กรุงเทพมหานคร

ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปกำลังศึกษายู่ในระดับอุดมศึกษา หรือวุฒิปริญาตรีขึ้นไปมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีใจรักการสอน รักเด็...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-เพศชาย/หญิง -อายุ 21 ปีขึ้นไป -ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนกวดวิชา บ้านวิชากร  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน : 10 คนสาขาที่รับ : 1.สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (สาย 539, 542 จากอนุเสาวรีย์)2.สาขาเซ็นทรัลเวสเกท...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ (Audit) ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม จัดทำ Prese...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - อาหารกลางวัน คุณสมบัติผ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์และติดตามผลคุณภาพยาในระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พี.เอช.แอล.ทรัพย์ถาวร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- เป็นผู้แทนขายอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องและเครื่องมือแพทย์ทั่วไปให้กับลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน - มีหน้าที่ในการติ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างเกี่ยวกับบ้านจัดสรร - ประสานงานกับผู้รับเหมา- ทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย คุณสมบัต...
3 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง งานกิจกรรม ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด และ บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย -พัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต -บริหารจัดการวัตถุดิบให้สอดคล้...
1 วันที่ผ่านมา

ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซด์โดยใช้ ASP, ASP.NET ,C#.net ,SQL Server คุณสมบัติ เพศ : ช...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล ตรวจเช็คจำนวนสินค้าหน้าร้านที่มีการลงจำหน่าย สินค้า• ดูแลจัดการหน้าร้านให้เรียบร้อยสวยงาม• ป...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที.ที.คาร์ทัน จำกัด และ บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมดูแลระบบการบันทึกต้นทุนมาตราฐานและการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ ควบคุม ตรวจสอบ ต...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกบัญชีรับ - จ่าย- ทำเช็คจ่าย, ติดตามหนี้- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ- งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับ...
2 วันที่ผ่านมา