ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิทยาศาสตร์ ตรัง

1-11 จาก 11 ผลการ

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

ควบดุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...าบริหารธุรกิจ,วิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์) โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ~4. มีความสามารถด้านภาษาอังก... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ... ~1. อายุ30 ปี ขึ้นไป ~2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม การจัดการอ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...าตรี สาขาเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~2. มีประสบการณ์... 
2 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

15000 บาท
 ...ติผู้สมัคร เพศชาย ปริญญาตรี สาขาเกษตร พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถเด... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ... ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป ~3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม การจัดการอ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...ญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ~4. หาก... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...้นไป ~2. เพศ ชาย/หญิง ~3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พอลิเมอร์ เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...ปีขึ้นไป ~2. ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง วิธีการรับส... 
2 วันที่ผ่านมา

บจก.ตรังการพิมพ์  -  ตรัง

 ...ชาย/หญิง 2. อายุ 23-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีความละเอียดรอบคอบ  แม่น... 
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

 ...าตรี สาขาเทคโนโลยียาง พอลิเมอร์ เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~2. สามารถทำงานเป็น กะ ... 
2 วันที่ผ่านมา