จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน พยาบาล

1-20 จาก 102 ผลการ

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด (สาขา 3)  -  ปทุมธานี
- สามารถคัดแยกอาการ และประเภทผู้ป่วยได้ 1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 3. มีใบปร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลประจำโรงงานจิวเวอรี่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ2.ดูแล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิบไทย จำกัด และบริษัท ฯ ในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการทางด้านการพยาบาลทั้งในสถานที่และนอกสถานที่(กรณีออกบูธ), ช่วยเหลือแพทย์ ในการให้บริการแก่ผู้เข...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิภาราม - ชัยปราการ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาล Wardพยาบาล ER คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้... 
19 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
 ...่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ตำแหน่งรับเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์(ผช.พยาบาล)/พยาบาล-เพศ ชาย/หญิง-อายุ 18 ปีขึ้นไป -จบวุฒิ ม.3, ม.6, ... 
3 วันที่ผ่านมา
meko clinic  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ช่วยทำหัตถการต่างๆ ในห้องผ่าตัด2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด3.ดูแล...
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำกับดูแลวางแผนงานประจำวัน2. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและการรายงานเรื่องความ ปลอดภัยในการปฏิบัติง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการดานอาช ้ ีวอนามยแก ั ่บุคลากรของวางแผนงานและบริหารจดการ ั Occupational ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนดไว้2. ให้ความช่วยเหลือแพทย์ใน...
18 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ตรวจในห้องตรวจ- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการช่วยแพทย์ให้พร้อมใช้งาน- ดูแล ให้การบริ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท รมย์รวินท์ เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลจัดเตรียมความพร้อมของลูกค้าก่อนการผ่าตัด เข้าช่วยเหลือแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรีย...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เข้าร่วมงานกับทีมแพทย์เตรียมยา และเปิดเส้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ณรวีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลให้บริการตามหลักการพยาบาลตามหลักการพยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้น...
18 วันที่ผ่านมา
บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ-ส่งเสริมสนับสุนการดูแลตนเองของผู้...
23 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร
OPD IPD ศัลยกรรมตกแต่ง อายุรกรรม สวัสดิการ : 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และราคาพิเศษสำหรับครอบครัว 2...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
พยาบาล (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) สวัสดิการ : - เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ - สวัสดิการการร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กองจู คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบการให้บริการ Treatment ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ ให้บร...
5 วันที่ผ่านมา
รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3  -  กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER สวัสดิการ : สิทธิในการรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว , กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ย...
5 วันที่ผ่านมา