จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พยาบาล

1-20 จาก 1576 ผลการ

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
 ...่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ตำแหน่งรับเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์(ผช.พยาบาล)/พยาบาล-เพศ ชาย/หญิง-อายุ 18 ปีขึ้นไป -จบวุฒิ ม.3, ม.6, ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ2.ดูแล...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลประจำโรงงานจิวเวอรี่ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ตรวจในห้องตรวจ- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการช่วยแพทย์ให้พร้อมใช้งาน- ดูแล ให้การบริ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิภาราม - ชัยปราการ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาล Wardพยาบาล ER คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ณรวีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลให้บริการตามหลักการพยาบาลตามหลักการพยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้น...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอสมาแคร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลเครื่องมือแพทย์ อบรมพนักงานผู้ช่วยแพทย์เรื่องการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ,ดูแลห้อง OR...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร
OPD IPD ศัลยกรรมตกแต่ง อายุรกรรม สวัสดิการ : 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และราคาพิเศษสำหรับครอบครัว 2...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ สามารถช่วยแพทย์ในการทำหัตการ และตรวจรักษา ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์...
20 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
พยาบาล (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) สวัสดิการ : - เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ - สวัสดิการการร... 
1 วันที่ผ่านมา
Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค  -  กรุงเทพมหานคร
- ช่วยแพทย์ด้านหัตถการ สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2. สวัสดิการทำหน้า 3.สวัสดิการเบิกใช้ผลิตภัณท์และส่วนลด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนดไว้2. ให้ความช่วยเหลือแพทย์ใน...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ดูแลและให้การพยาบาลบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน - ออกหน่วยกับรถ AMBURANCE รับ-ส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน คุณสมบัติผู้สมัคร ...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไอเบเบี้ เฟอร์ทีลิตี้  -  กรุงเทพมหานคร
งาน พยาบาล บุคคลทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศ : หญิง อายุ 20 -40 ปี ~2. การศึกษา : ปริญญา ตรี พยาบาล ~3... 
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วยหนักประเภทผู้ป่วยมีโรคหัวใจ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ~2. มีประสบการณ์ทางด้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญิง ~2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป ~3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(พยาบาล) ~4. ประจำศูนย์บริการ 5 สาขา(สามารถเลือกสาขาใกล้ที่พัก... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กองจู คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบการให้บริการ Treatment ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์ในการทำหัตถการพิเศษ ให้บร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ช่วยแพทย์เตรียมยา,เปิดเส้น สวัสดิการ : 1. เงินปรับประจำปี 2. โบนัส 3. คอมมิชชั่น 4. เบี้ยขยัน 5. ประกันสั...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท กองจู คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ 2 สามารถล้างแผล ตัดไหมได้ 3 ให้คำปรึกษาลูกค้าในเคสต่างๆได้ 4 อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณส...
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (F...
1 วันที่ผ่านมา