จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พยาบาล

1-20 จาก 62 ผลการ

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

27000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ตรวจในห้องตรวจ- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการช่วยแพทย์ให้พร้อมใช้งาน- ดูแล ให้การบริ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 32000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ2.ดูแล...
17 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี

9000 - 14000 บาท
 ...่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ตำแหน่งรับเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์(ผช.พยาบาล)/พยาบาล-เพศ ชาย/หญิง-อายุ 18 ปีขึ้นไป -จบวุฒิ ม.3, ม.6, ... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลประจำโรงงานจิวเวอรี่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เข้าร่วมงานกับทีมแพทย์เตรียมยา และเปิดเส้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษ...
24 วันที่ผ่านมา

meko clinic  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ช่วยทำหัตถการต่างๆ ในห้องผ่าตัด2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด3.ดูแล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การประเมินสภาพผู้ป่วย 2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3. การวางแผนการพยาบาล 4. การปฏิบัติการพยาบาล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Hertitude Clinic เฮอร์ทิจูด คลินิค  -  กรุงเทพมหานคร

- ช่วยแพทย์ด้านหัตถการ สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2. สวัสดิการทำหน้า 3.สวัสดิการเบิกใช้ผลิตภัณท์และส่วนลด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3  -  กรุงเทพมหานคร

พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก ER สวัสดิการ : สิทธิในการรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว , กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (F...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ สามารถช่วยแพทย์ในการทำหัตการ และตรวจรักษา ตลอดจนให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ไอเบเบี้ เฟอร์ทีลิตี้  -  กรุงเทพมหานคร

งาน พยาบาล บุคคลทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศ : หญิง อายุ 20 -40 ปี ~2. การศึกษา : ปริญญา ตรี พยาบาล ~3... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ศูนย์การแพทย์และความงามเมดดิไซน์  -  กรุงเทพมหานคร

เจาะเลือดและให้น้ำเกลือคนไข้ ให้คำปรึกษาคนไข้ด้านสุขภาพ ดูแลรับผิดชอบการล้างพิษ ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ -สามารถท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด  -  จังหวัดนนทบุรี

-Perfusianist -ดูแลเครื่องปอดเทียม echo , est สวัสดิการ : เบี้ยขยัน รักษาพยาบาล หอพัก คุณสมบัติผู้สมัคร ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

รพ.การุญเวช สุขาภิบาล 3  -  กรุงเทพมหานคร

รับคำสั่งการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ช่วยและอำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาให้แพทย์ มีความอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์โกรธหรือไม่พอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง  -  จังหวัดชลบุรี

 ...่างถูกต้องและเหมาะสม 4.ให้ความร่วมมือประสานงานกับแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาญิ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.ช่วย... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร

- สวัสดิการ : 1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และราคาพิเศษสำหรับครอบครัว 2. หอพักของ ร.พ. สำหรับบุคลากรใน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

- ให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน ( Principle of primary nursing ) และกระบวนการพยาบาล ( Nursing Pro...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

-ควบคุม กำกับ ดูแลงานผู้ประกันตนทุกขั้นตอนตั้งแต่ ประชาสัมพันธ์ ,ลงทะเบียน, key request , รวบรวมผล,แปลผลการตรวจ สวัส...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแลและให้การช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจและการรักษาพยาบา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว