จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พยาบาล

1-20 จาก 1502 ผลการ

บริษัท ของขวัญ คลินิก เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เข้าร่วมงานกับทีมแพทย์เตรียมยา และเปิดเส้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 32 ปี ระดับการศึกษ...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด และการทำหัตถการทั่วไป 2. ดูแล ให้คำแนะนำคนไข้ทั้งก่อนการผ่าตัด และห...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

27000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ตรวจในห้องตรวจ- จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการช่วยแพทย์ให้พร้อมใช้งาน- ดูแล ให้การบริ...
4 วันที่ผ่านมา

ธิติกรณ์คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลและให้การช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 2. ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจ และการรักษาพยา...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี

9000 - 14000 บาท
 ...่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ตำแหน่งรับเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์(ผช.พยาบาล)/พยาบาล-เพศ ชาย/หญิง-อายุ 18 ปีขึ้นไป -จบวุฒิ ม.3, ม.6, ... 
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามจัดเตรียมเอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-ปฏิบัติงานบริษัทฯในเครือเกี่ยวกับ ศูนย์สุขภาพครบวงจร -ปฏิบัติการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย และดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทาง แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ / ทันตแพทย์ การติดตามและบริหารคว...
6 วันที่ผ่านมา

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)  -  ตรัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ-ส่งเสริมสนับสุนการดูแลตนเองของผู้...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันชีวิตสุขภาพเอกชน ประสานงานด้านการให้ข้อมู...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามจัดเตรียมเอ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลปฏิบัติงานของแพทย์ / ทันตแพท...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท รมย์รวินท์ เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลจัดเตรียมความพร้อมของลูกค้าก่อนการผ่าตัด เข้าช่วยเหลือแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรีย...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพญาไท 2  -  กรุงเทพมหานคร

มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหัตถการต่างๆทางการพยาบาล และสามารถปฏิบัติหัตถการพื้นฐานได้อย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -คัดกรองผู้ป่วย-ให้การพยาบาลตั้งแต่ การรับ การประเมิน การพยาบาล -ประเมินแนวทางการรักษา-มีความชำนาญใ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ดการเตียงผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ2. ประสานงานกับทีมเเพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ในการนัดหมายผ่าตัดหรือทำหัตถการ หร้อมให้ค... 
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (F...
4 วันที่ผ่านมา

คลินิกสีชมพู  -  นครปฐม

ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการศัลยกรรมต่างๆ ให้คำปรึกษาในด้านสุขภาพความงาม บริหารจัดการในคลินิกในตำเเหน่งIn chargeได้ ...
1 วันที่ผ่านมา

meko clinic  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ช่วยทำหัตถการต่างๆ ในห้องผ่าตัด2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด3.ดูแล...
16 วันที่ผ่านมา