จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน พยาบาล

1-20 จาก 82 ผลการ

บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่กำหนดไว้2. ให้ความช่วยเหลือแพทย์ใน...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลจัดการตารางนัดผ่าตัดและประสานงาน confirm แพทย์และทีมวิสัญญีด รวมถึงการเตรียมคนไข้ก่อนผ่าตั2.ด...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง - รับเวรและตรวจเยี่ยมผู้ป่วย- ตรามแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย- ติดต...
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พยาบาลวิชาชีพ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)1. ให้การดูแลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามแผ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลห้องพยาบาล- ให้บริการพนักงานที่มาใช้บริการ ฯลฯ- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำ และจ่ายยา/เวชภัณฑ์ แก่พนักงาน2. ตรวจสอบคุณภาพยาและเวชภัณฑ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลตรวจสุขภาพผู้เข้ารับการพักฟื้น-จัดยาให้ทานตรงเวลา-บันทึกข้อมูลผู้เข้าพักฟื้น เพื่อประเมินสถานก...
2 วันที่ผ่านมา
TRSC International LASIK Center  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบเครื่องมือและจัดเตรียม Set อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมในการทำผ่าตัด - ตรวจเช็คและดูแลรักษาเครื่องมื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
 ...่ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ตำแหน่งรับเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์(ผช.พยาบาล)/พยาบาล-เพศ ชาย/หญิง-อายุ 18 ปีขึ้นไป -จบวุฒิ ม.3, ม.6, ... 
28 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การบริการตรวจและทำหัตถการทางจักษุวิทยาและหัตถการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแพทย์ ตามมาตรฐานวิ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลผู้ป่วยและแนะนำ package ให้กับลูกค้า - รวมทั้งดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ คุณสมบัติ เพศ : ชา...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลและตรวจสอบรายละเอียดการตรวจรับเวชภัณฑ์ 2. ดำเนินการบริหารการจัดรับ-จ่าย เวชภัณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามระบบ (FE...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กองจู คลินิก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ 2 สามารถล้างแผล ตัดไหมได้ 3 ให้คำปรึกษาลูกค้าในเคสต่างๆได้ 4 อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. - เพศ...
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
พยาบาล (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน) - เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ - การรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบคร... 
11 วันที่ผ่านมา
ไอเบเบี้ เฟอร์ทีลิตี้  -  กรุงเทพมหานคร
งาน พยาบาล บุคคลทั่วไป 1. เพศ : หญิง อายุ 20 -40 ปี 2. การศึกษา : ปริญญา ตรี พยาบาล 3. มีประสบการณ์ทำงาน รับพิจารณาเป็นพ... 
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด  -  นนทบุรี
-Perfusianist -ดูแลเครื่องปอดเทียม echo , est เบี้ยขยัน รักษาพยาบาล หอพัก 1. วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2. ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
บริหารค่าใช้จ่ายในคนไข้สิทธิ์ประกันสังคม โบนัส, ปรับเงินประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงช...
13 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค  -  กรุงเทพมหานคร
ดูแลผู้ป่วยหนักประเภทผู้ป่วยมีโรคหัวใจ 1. จบ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 2. มีประสบการณ์ทางด้าน CCU 1.สมัครด้วยตนเองที่ สำนัก...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.เตรียมเครื่องมือหัตถการให้ลูกค้า 2.ให้คำแนะนำ ดูแลลูกค้า ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม เบิกยากรณีเจ็บ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
-ควบคุม กำกับ ดูแลงานผู้ประกันตนทุกขั้นตอนตั้งแต่ ประชาสัมพันธ์ ,ลงทะเบียน, key request , รวบรวมผล,แปลผลการตรวจ โบนัส, ป...
2 วันที่ผ่านมา