จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Autocad

1-20 จาก 1250 ผลการ

ALPHA PRECISION UDON CO.,LTD.  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถเขียนใช้งาน ออกแบบ เขียน โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี-สามารถใช้งานและรู้ระบบการทำงานของเค...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing- แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล -ประสานงานกับทางวิศวกรใ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฒนาการทำงาน- มีความรู้ความชำนาญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ทุกระบบ- หากสามารถใช้ REVIT MEP ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเ... 
22 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  นครปฐม
 ...ารณาเป็นพิเศษมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , AutoCAD , Photoshop, Sketch up สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ และต... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มอีพี113 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท บียอน์บอร์นดารี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบงานออกแบบ ตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad-งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติ เ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออกาไนเซอร์ ไอคิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, AutoCAD, Sketchup, Photoshop, Ilustrator, 3D Max ได้ดี มีประส... 
5 วันที่ผ่านมา
Bathroom Design  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์- ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องครบถ้วน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแบบและออกแบบโครงสร้างถนนและสะพาน ทางรถไฟ2.แก้ไขงานหรือแบบที่วิศวกรต้องการ3.มีประสบการณ์และคว...
1 วันที่ผ่านมา
Jasmine International Public Company Limited  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานพาดสาย Fiber optic - ประยุกต์ใช้ภาพ Google Earth ในการช่วยงานเขียนแบบ คุณสมบัติ เพศ :...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...คมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์.- มีความสามารถใช้ Program AutoCAD ได้ดี. สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ทำงา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ Auto cad control solidwork คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา :...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานอลูมิเนียมและกระจก curtain wall, glass wall, cladding, Facade- ทำ shop drawing, cuttin...
2 วันที่ผ่านมา
ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -อ่านแบบ เขียนแบบโลหะแผ่นตามสั่งของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
THS Development  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำ Shop Drawing- เคลียร์แบบกับหัวหน้างานหรือวิศวกร- แก้ไขแบบติดตั้ง จัดทำ As-Built- ดูแลจัดเก็...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ใช้โปรแกรม AUTOCAD ออกแบบและสเก๊ตแบบงานตู้จดหมายได้2.คำนวนแบบและจัดวางขนาดตู้จดหมาย3.ขึ้นแบบชิ้น... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียบแบบ ออกแบบพื้นที่ เพื่อสร้างศูนย์การค้าและนิคมอุตสาหกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบงานระบบ เช่นระบบไฟฟ้า,ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ อาคารขนาดใหญ่-ใช้โปรแกรม Aotocad ได้อย่าง...
1 วันที่ผ่านมา
Jasmine International Public Company Limited  -  นนทบุรี
 ...ิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์- สามารถใช้ AutoCAD ได้ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ พนักงา... 
1 วันที่ผ่านมา