จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Autocad

1-20 จาก 3298 ผลการ

บริษัท พีเมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing- แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ฒนาการทำงาน- มีความรู้ความชำนาญในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ทุกระบบ- หากสามารถใช้ REVIT MEP ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยินดา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ยวข้อง 2. มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี 3. มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษย์สัมพันธ์... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล -ประสานงานกับทางวิศวกรใ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบขออนุญาตอาคาร ดังนี้ - แบบสถาปัตยกรรม เช่น ผังบริเวณ แปลนพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายประ...
8 วันที่ผ่านมา
Bathroom Design  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์- ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องครบถ้วน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถออกเเบบตู้ไฟฟ้า DB,MDB,Motor Control ,Automation ได้-สามารถเขียนเเบบเเละประเมินราคาได้ ,make...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad- ถอดแบบงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอาย...
2 วันที่ผ่านมา
Jasmine International Public Company Limited  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานพาดสาย Fiber optic - ประยุกต์ใช้ภาพ Google Earth ในการช่วยงานเขียนแบบ คุณสมบัติ เพศ :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ccessful applicant will have sound working knowledge of AutoCAD, with daily use of this software being paramount in the... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอบีที ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบแสงสว่าง ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึก...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ ประเมินราคา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาต...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแบบและออกแบบโครงสร้างถนนและสะพาน อาคาร 2.แก้ไขงานหรือแบบที่วิศวกรต้องการ3.มีประสบการณ์และควา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บียอน์บอร์นดารี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบงานออกแบบ ตกแต่งภายใน โดยใช้โปรแกรม Auto Cad-งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติ เ...
3 วันที่ผ่านมา
บ้านชัยพรวิถี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities :• สามารถเขียนแบบโดยโปรแกรม ออโต้แคทได้เป็นอย่างดี• สามารถใช้โปรแกรม สเกตอัพ และโฟ...
29 วันที่ผ่านมา
แพนสยาม แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ *เขียนตามผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ*ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์*อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มอีพี113 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ - เขียนแบบงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล และดับเ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ใช้โปรแกรม AUTOCAD ออกแบบและสเก๊ตแบบงานตู้จดหมายได้2.คำนวนแบบและจัดวางขนาดตู้จดหมาย3.ขึ้นแบบชิ้น... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ทางด้านการเขียนแบบ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ~ ประกันสุขภาพ ~ เงิน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Mahajak Development Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบระบบเครื่องปรับอากาศ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ...
23 วันที่ผ่านมา