จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Online

1-20 จาก 3306 ผลการ

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

23000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์ก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท รีวิโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่หลัก:- SEO - SEM และ Google adwords - Facebook Adverts- Instagram Adverts- คิดโปรโมชั่นและกล...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หาช่องทางการขายสินค้าใหม่ๆทางE-Commerceถ่ายรูปสินค้า + แต่งรูปภาพ เพื่อลงในสื่อออนไลน์ดูแลเว็ปไซต์บ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูเคเค อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -developing marketing plans and strategies-developing marketing campaigns-managing customer relatio...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดการ/ดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสนับสนุนประสานงานด้านการตลาดตามที่ได...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการตลาด ติดต่อ ประสานงาน เพิ่มช่องทาง สื่อการตลาดด้านเว็ปไซต์ ออนไลน์ อี-มาร์เกตติ้ง - Update ข...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook / Line@ / etc2.รู้จัก และเข้าใจเทคนิคต่างๆ ของสื่อออน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สร้าง คอนเทนต์ ให้ความรู้กับกลุ่มผู้มุ่งหวังสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และการวัดผลเชิงปริมาณเกี่ย...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี่ ฟูดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลในระบบ online / ตอบข้อซักถามลูกค้า / จัดทำ Promotion / iy[zbf=v[pvf-kp.olj;o...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมคเวิร์ธ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Manage company products in online market- Create and post new products and content to online mark... 
4 วันที่ผ่านมา

Sahl International (Bangkok) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมระบบบริหาร Online Marketing ทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลเพจ ไลน์กลุ่มลูกค้า แจ้งโปรโมชั่น ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ได้-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์็ -ท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการตลาดสินค้าความงาม ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์1. วางแผนการโฆษณา2. ควบคุมดูแลงานโฆษณาให้ออกมาตามช่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิชิเวิร์ล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • มีประสบการณ์การทำ Online ทั้ง Website, Social Media และอื่นๆ• สามารถเขียน content ได้ (มีประสบการ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ร้อคกรีต คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตลาดออนไลน์ (,Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน พัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด และกิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์2.ดูแลการตลาดออนไลน์ ทาง ...
7 วันที่ผ่านมา

Blue Leaf Corporation Co.,Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำการตลาดออนไลน์ ในการเเจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สินค้าใหม่ โปรโมชั่นประจำเดือน กิจกรรมข...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลช่องทางออนไลน์ทั้งหมด- ตอบปัญหาหรือแนะนำงานบริการของบริษัท- ประสานงานกับหน่วยงาน/ฝ่ายต่างๆที่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์2.สร้างเนื้อหาการตลาดและช่องทางการประชาสัมพัธ์เนื้อหาก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • Plan and develop online marketing such as social media marketing, viral youtube video marketing, ... 
2 วันที่ผ่านมา