จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน Online

1-20 จาก 794 ผลการ

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ามรับผิดชอบ •To work with High-rise marketing team and Online Media agency to plan. •Monthly media planning. •Ad h... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเว็บไซต์บริษัทฯ และสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรทางสื่อออนไลน์ทุก...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารกลุ่มสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมวางแผนงานด้านการตลาดกั...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00น.18.00น. หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแล Online Marketing ทุก Product ของบริษ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...e with bloggers and community portals to build Priceza’s online reputation • Assist with other local digital marketing... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกลยุทธ์ และคิดไอเดียสร้างสรรค์กิจกรรมและการใช้สื่อออนไลน์ให้...
10 วันที่ผ่านมา
อาคารเดอะเทรนดี้ (สุขุมวิท 13)  -  กรุงเทพมหานคร
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอสตัน ปาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ - บริหารจัดการด้าน Social...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ - Work with clients service to develop online media strategic to meet with clients’ objective. - Pre... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง - วิเค...
4 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการตลาดออนไลน์ • สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Soci...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานการตลาดของบริษัทในเครือ - ทำกลยุทธ์ด้านการตลาด ดูแ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดไทม์ไลน์ในแฟนเพจ - ตรวจสอบ วิเคราะห์กลุ่มคนเข้าถึง - กำหน...
2 วันที่ผ่านมา
ไทยโปรเฟอร์นิเจอร์  -  สมุทรสาคร 15000 - 20000 บาท
รายละเอียดของงาน - ทำการตลาดออนไลน์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจืด  ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดของงาน 1. วางแผนและทำการตลาด online ผ่าน Social Media ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัท ...
6 วันที่ผ่านมา
JAPARA Brand  -  กรุงเทพมหานคร 12000 บาท
รายละเอียดของงาน - วางแผนและดูแล Social Media เพื่อทำ Social Marketing - คิด Content และกิจกรรมต่างๆบนสื่อ Social...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - เสนอความคิดเห็นพัฒนาเว็บไซต์ / หาข้อมูลและคิดพัฒนา Website, E-comm...
6 วันที่ผ่านมา
เวอร์ซาไทล์ ฮาวส์  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินงานทางการตลาดด้าน Online Marketing เพื่อ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผสมผสานกับว...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังส...
4 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ