จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Online

1-20 จาก 496 ผลการ

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินงานตามแผน การตลาดออนไลน์ -อัฟเดทข้อมูลบน online channel - ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตชิโน ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ -ติดต่อร้านค้าออนไลท์เพื่อขายสินค้า คุณสมบัติเพิ่มเติม -มีทักษะ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ (เน้นสื่อสิ่งพิมพ์,หนังสือ,นิตยสาร) ผ่าน Online,Soci...
4 วันที่ผ่านมา
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนจัดทำ สื่อ และโปรโมชั่น ออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจในความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความสั...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนเนื้อหา เขียนบทความ ตัดแต่งรูป ตกแต่งรูป update เนื้อหา website Facebook IG...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางกลยุทธิ์และสร้างสรรค์กิจกรรมและการใช้สื่อออนไลน์ให้น่าสนใจ -จัดทำโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมก้า คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการตลาดออนไลน์ - สร้างประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Line ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์แทร็คเตอร์ (1996) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ความเข้าใจการตลาดออนไลน์ อาทิ GDN , FB , Line@ , Instagram, Youtube , SEO , และอื่นๆ ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเพิลฟู เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลสื่อโฆษณาประชาสัมพัธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ 2.สร้างเนื้อหาการตลาดและช่องทางการประชาสัมพัธ์เนื...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัทเอชบีดี คอนเน็คท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงาน Artwork เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทางสื่อ Online - คิด Copy ของCampaignต่างๆ ดึ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล web site ของบริษัท เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้า และ update ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท ในรู...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนบทความและโฆษณาในแฟนเพจและเว็บไซต์ของบริษัท - ปฏิบัติงานทางด้าน Online Marketing เพื่อเพ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอขายวัสดุทดแทนไม้ งานตกแต่งและการก่อสร้าง - งานตกแต่งและการก่อสร้าง -สามารถขายสินค้าท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพสชั่นเอโตะไดมอนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จิตใจดีงาม กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม ชอบเล่น Social media ทุกแบบ โดยเฉพาะ iG FB ชอบข...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาณิชยการแห่งประเทศไทย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัท ทำสื่อและทำการตลาดออนไลน์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ใช้ภาษาอังกฤษได้ด...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท สกิน ทเวนตี้วัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - อัพเดตข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ ผ่าน Social Media ทุกช่องทาง - วางแผนแคมเปญ โปรโมชั่นในการขาย ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) ,Asset Bright Public Compa...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียน Content ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 2. ดูแลด้าน Media ขององค์กรทั้งหมด เช่น Website ,...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Social Media ทั้งหมดของบริษัท เช่น Website, Facebook, Instagram, Line และสื่ออื่นๆ - ปร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ พัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แดร์มี (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่ง Online Marketing/Graphics รายละเอียดงาน - ติดต่อinfluencerเพื่อโปรโมทสินค้า(you...
3 วันที่ผ่านมา