รายละเอียดงาน ดูแลความเรียบร้อยของร้านคาร์แคร์ ต้อนรับลูกค้า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เวลาทำง...

Magma Car Detailing

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย • ให้ค...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน: 1. บริหารจัดการโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจ 2. วางเป้าหมาย...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลเอกสารผู้สมัครงาน ติดตาม โทรนัดสัมภาษณ์ นัดเซ็นสัญญา ฯลฯ - จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง แฟ้มประวัติพนัก...

บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จักการทั่วไป บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ในธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ และ...

บริษัท บอน - ซอง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดกลยุทธ์ และวางเป้าหมายให้กับธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2.วางแผนกระบวนการให้สอดคล้องกับ...

ชงเจริญ กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลฐานลูกค้าเดิม แก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากลูกค้า - ขยายฐานลูกค้า...

บริษัท ไวท์เวล เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย...

Jin well selected company

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications - Bachelor- s degree in Hotel Administration, Business Administration or equivalent - 5-10 years of...

SKG Hotel Management

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานในส่วนของการบริการ ที่เกี่ยวกับ Freight Forwarder -มีความรู้ในเรื่องของงานโลจิสติกส์ งานขน...

ไอซี อินเตอร์เฟรท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหาร งานทั้งระบบของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริหารจัดการต้นทุน ดำเนินการ ภายใต้งบประ...

ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม

Suvarnabhumi Suite Hotel

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...ม่รับพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ GM. Job Details ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) - วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้... 

Theatre Residence

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications 1.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 2.บุคลิกดี มีภาวะผู้นำ สุขุม สุภาพ มีความซื่อส...

One One Bangkok

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Welfare Welfare & Benefits 1. 6 Days off per month 2. Service Charge 3. Annual salary adjustment and annual bonus ...

Mida Hospitality Group

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา
 ... วิธีการรับสมัครงาน ส่งใบสมัคร และประวัติโดยย่อ มาที่ คุณชัยวุฒิ ชินศรีวงศ์กูล ผู้จัดการทั่วไป [email protected]

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายของโรงแรม อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้จัดการทั่วไป gm และรองผู้จัดการทั่วไป rm - ฝึกอบรมพนักงานในส่ว... 

JAZZOTEL BANGKOK

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...มที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อาทิ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร - มีประสบการณ์ในด้านบร... 

บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา