Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ธุรการ กรุงเทพมหานคร

1-20 จาก 908 ผลการ

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชีดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ห...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * งานธุรการ บัญชี ต่างๆ* เตรียมเอกสารทางบัญชีต่างๆ* ประสานงานกับสำนักงานบัญชีภายนอกที่ดูแลงานบัญชีข...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารการจัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร- จัดเตรียมเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ ดำเนินกา...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก (โกดัง)* ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชี, จัดส่ง, จัดซื้อ* สรุปยอดขายร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
1 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร-จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการขายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงาน ตรวจเช็ค ติดตามงานเอกสารนำกลับ , ใบรายการรถกระจาย , เอกสารเวลาการทำงานของพนักงาน ,งานจัด...
6 วันที่ผ่านมา
ไบรเทน กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการต้อนรับผู้มาติดต่อในสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2.คัดแยกจดหมาย ที่ได้รับจากไ...
4 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบวางบิล PO.ร้านค้า2.ตรวจเช็คเอกสารสรุปยอดสต๊อคร้านค้า3.คีย์ยอดขายและตัดสต๊อคร้านค้า4.งานอื่นตา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำงานเอกสาร , รับโทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , ประสานงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 3...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน2 เก็บรายงานต่างๆส่งบัญชี3 ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน4 ดูแลเอก...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูลงานเอกสารเปิดบิลขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี)...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
1 วันที่ผ่านมา
M.K. Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ ประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบบัญชีและการเงินต่างๆ2. เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายทุกประเภท 2.จัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ และรายงานอื่น ๆ 3.ตรวจร...
4 วันที่ผ่านมา