...ตามหลักการบัญชีและภาษี คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวส. สาขา บัญชี ขึ้นไป # อายุ 25-45 ปี # ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ กา... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ( สำนักงานใหญ่ ...

นครราชสีมา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...รฐานฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี # มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป... 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...พศหญิง อายุ 20-28 ปี # วุฒิปวส.-ป.ตรี สาขาการจัดการ, บัญชี, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # รักงานบริการและมีมนุษย... 

บริษัท บี - ควิก จำกัด

นครราชสีมา
4 วันที่ผ่านมา
 ...ถตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวันของทุกส่วนบริการและ บัญชี กำไร ขาดทุน ในการปฏิบัติงานประจำเดือน 9. สามารถดูแลให้คว... 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นครราชสีมา
10 วันที่ผ่านมา
 ...ุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิมาร์ท - ดูแลงานเอกสาร บัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านมิ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
6 วันที่ผ่านมา
 ...บริหารงานต่างๆภายในสถานี บริการ น้ำมัน - ดูแลงานเอกสาร บัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานี ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
6 วันที่ผ่านมา
 ...สุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านแมกมาร์ท - ดูแลงานเอกสาร บัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านแม... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
6 วันที่ผ่านมา
 ...ักงานในสาขา คุณสมบัติ • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข... 

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
7 วันที่ผ่านมา
 ...อเดอร์ เอกสารแจ้งหนี้ เอกสารสั่งซื้อ ให้เป็นไปตามาตรฐาน บัญชี มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารที่บริษัทกำหนด 5.จัดทำเอกสารแจ้ง... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

นครราชสีมา
6 วันที่ผ่านมา
 ...- 2ปี อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - ปริญญาตรี บัญชี สาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และมีประ... 

บริษัท กราน-มอนเต้ จำกัด

นครราชสีมา
5 วันที่ผ่านมา