จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ธุรการ

1-20 จาก 1572 ผลการ

บริษัท ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * งานธุรการ บัญชี / ลงบิลช่าง / คิดค่าแรงช่าง* บันทึกข้อมูลบัญชีต่างๆ* ช่วยเหลืองานบัญชีตามที่ได้รั...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชีดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารการจัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร- จัดเตรียมเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ ดำเนินกา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำงานเอกสาร , รับโทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , ประสานงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 3...
2 วันที่ผ่านมา
Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบวางบิล PO.ร้านค้า2.ตรวจเช็คเอกสารสรุปยอดสต๊อคร้านค้า3.คีย์ยอดขายและตัดสต๊อคร้านค้า4.งานอื่นตา...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลองลัค กรุ๊ป จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเอกสารต่างๆ -เปิดบิลใบกำกับภาษี-วางบิล เก็บเช็ค-ประสานงานภายในบริษัท-พิมพ์เอกสารเสนอราคา และ ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเอกสาร ต้อนรับลุกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป...
8 วันที่ผ่านมา
ไบรเทน กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการต้อนรับผู้มาติดต่อในสำนักงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย2.คัดแยกจดหมาย ที่ได้รับจากไ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเรียงเอกสร2. Key ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารด้านงานธุรการทั่วไป- จัดทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม-เซเว่น (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์จัดเก็บข้อมูลต่างๆพิมพ์เอกสาร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารการจัดซื้อ- อัพเดทข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
SP Consulting Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า2. จัดทำรายงานการตรวจสอบ3. ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานในหน่วยงานและภายนอก / จัดเก็บเอกสาร 2.พิมพ์จดหมาย หนังสือต่างๆ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมา...
2 วันที่ผ่านมา