จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ธุรการ

1-20 จาก 1207 ผลการ

The Royal Bangkok Sports Club  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร ดูแลงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมาย- ประสานงานภายในฝ่ายอาหาร...
6 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานโครงการทั้งภายในและภายนอกองค์กร-จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนการขายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โกลเด้น คอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานเอกสารคีย์ข้อมูล2.ติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนเทนเนอร์ชัพพลาย ( 1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลกับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟบีที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดพิมพ์เอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ระ...
1 วันที่ผ่านมา
ชญาสิริ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บงานเอกสารต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย2.ทำงานเอกสารของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัมภาพันธุ์กิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบงานด้านเอกสาร2.ดูแลและต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ3.ประสานงานกับทุกผ่าย ๆ ได้ดี4.รับผิดชอบงา...
1 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิดแลนเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์ข้อมูลงานเอกสารเปิดบิลขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
9 วันที่ผ่านมา
Click Development Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ติดต่อประสานงาน 2) เก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 3) จัดทำใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในหน่วยงานและภายนอก / จัดเก็บเอกสาร / คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับกา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel Word ได้- จัดทำเอกสาร ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์แองเจิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้าจัดทำใบเสนอราคา คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลองลัค กรุ๊ป จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเอกสารต่างๆ -เปิดบิลใบกำกับภาษี-วางบิล เก็บเช็ค-ประสานงานภายในบริษัท-พิมพ์เอกสารเสนอราคา และ ...
6 วันที่ผ่านมา