งาน นักศึกษาฝึกงาน

1,864 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

US IT Recruiter

Hiring w2 Recruiters with Direct clients Experience. Experience- 2+ years (Must have US IT Experience) Location-...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

Animation Website For IT company

We are looking to create a beautiful website that has custom animations and user experience for our I.T. consulting / ...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

IT Solution Architect IV/Platform Architect

Title: IT Solution Architect IV/Platform Architect Location : 100% Remote Duration: 12 + Months Must have pla...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

IT Field Technician

 Can you Diagnose and Repair network connections?  Are you a person that actually likes working in the field?  R...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

IT SUPPORT ENG. L2 - FREELANCE (SWITZERLAND)

IT SUPPORT ENG. L2 – FREELANCE (SWITZERLAND) The Desktop side Technician will provide client specific IT support to...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

US IT Recruiter

Basic Qualifications Qualifications BA/BS degree in a related field or equivalent experience 3+ years of exper...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

US IT Technical Recruiter

We are looking for a dynamic and enthusiastic Bench Sales Recruiter with knowledge of the US IT Industry to support ou...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

Part Time IT Infra Support

Hand on experience on Microsoft Windows Server,2012 R2, 2016 and 2019. • Planning, designing and implementing Active...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

IT SUPPORT ENG. L2 -(London, UK)

IT SUPPORT ENG. L2 -(London, UK – freelance 1 year contract) Mentioned below job requirements for our respective cl...
งานระยะไกล

RemoteHub

ทำงานระยะไกล
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ IT

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ดูแลฮาร์แวร์/ซอฟ์แวร์ของบริษัท คุณสมบัติ...

โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ อุดรธานี

อุดรธานี
6 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ( HR )

หน้าที่ความรับผิดชอบ - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านเอกสารของแต่ละแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย การประสานงานภายนอก,ภายใน- นักศึก...

บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ -คีย์ข้อมูลเอกสาร-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 18 - 24 ปี ระดับการศึ...

บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัตินิสิต1. นักศึกษาที่จะสมัครฝึกงาน จะต้องเป็นนิสิต - นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ...

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

 ...มวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วุฒิ ปวช.ขึ้นไป 2. ไม่จ... 

บริษัท สุวรรณภูมิ ไพพ์ อินดัสทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน - ทันที

6000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ลักษณะงานตามที่ได้รับการมอบหมายจากทางหัวหน้างาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ...

GrandLine Innovation

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายการเงิน/บัญชี

6000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานด้านการเงิน 2 ตำแหน่งฝึกงานด้านบัญชี 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 -...

บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ( บัญชี การจัดการ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานตามสาขาวิชาที่ต้องการ เพื่อลงทะเบียนหน่วยกิต (สหกิจ)(นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานให้ส่ง Resume ...

บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน ด่วน!! มีเบี้ยเลี้ยงให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อธิบาย Solution ที่จะทำการติดตั้ง ให้กับทีมงาน2. ตรวจสอบ Alarm ก่อนและหลังทำงาน3. ตรวจสอบเรื่...

Bridge Technovation Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ - นักศึกษาฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / ฝึกงานประสบการณ์ด้านเอกสารงานบุคคล การสรรหาพนักงาน ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา