จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Graphic

1-20 จาก 1856 ผลการ

บริษัท แคนนอน บอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ใบโบว์ชัวร์และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวอร์บีน จำกัด (Were Bean Coffee)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย- คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ Art work ต่างๆทั้งสิงพิมพ์ และโฆษณาผ่าน online marketing และ social media-ออกแบบลายบนผลิตภั...
9 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบงานเพื่อประกอบการนำเสนอลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถเป็นอย่างดีai, psdมีประสบการณ์เท่านั้น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 28000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดีไซน์ผลงานลงบนสื่อต่างๆตามความต้องการของการตลาดและการขายในโปรเจคของบริษัท2. ถ่ายภาพ ตกแต่งภาพสิ...
4 วันที่ผ่านมา

SAMYA TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบ งานกราฟฟิก ที่ใช้ใน เว็บไซด์ / Facebook / Line@- ออกแบบ งานกราฟฟิก Artwork/Banner/Infograp...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Graphic Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่อง label ฉลาก สติ๊กเกอร์ ซอง และอื่นๆอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท อาทิ นิตยสาร,พ็อคเก็ตบุ๊ค,วารสาร,โปรดักส์ และอื่นๆ รว...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพย์ธนาพร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงาน 3D Display เฟอนิเจอร์ บูธแสดงสินค้า รวมถึงออกตรวจงานแบบหน้าร้าน - ออกแบบโลโก้ ลาย Silk...
1 วันที่ผ่านมา

วีนิบิวตี้  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบแพคเกจ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริม- ออกแบบ โฆษณา สิ่งพิมพ์ แบนเนอร์...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และกล่องได้บรรจุภัณฑ์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบงาน 3Dออกแบบ แกะภาพ ดราฟงานโลโก้ ออกแบบงานกราฟฟิค รองรับงานฝ่ายการขายและการตลาด คุณสมบัติ เพ...
4 วันที่ผ่านมา

คนหางาน  -  จังหวัดสระแก้ว

18000 - 22000 บาท
 ...คิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา***หากสามารถทำ Motion Graphic/ตัดต่อวีดีโอได้ จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ คุณสมบัติ ... 
4 วันที่ผ่านมา

0  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ และจัดทำกราฟฟิคเกี่ยวกับสื่อการตลาดต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และสิ่งพิมพ์2.ถ่ายภาพ และตัดต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อะโกร มีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบเลย์เอ้าท์นิตยสารเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่ง เอกสารเสนอลูกค้า แคคตาลอคสิ่งพิมพ์ -ออกแบบคอนเทน...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานออกแบบกราฟฟิคเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และโปรโมทสินค้า โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น นิตยส...
7 วันที่ผ่านมา

บจก.ภคินภวัต ดิจิทัล  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ/เขียนแบบด้านกราฟฟิคตามที่บริษัทมอบหมาย2.จัดทำรูปแบบสื่อต่างๆ3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มิสทิน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ จัดวางความสวยงามในรูปเล่มแคทตาล็อก- ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด- ใช้โปรแกรม Ph...
3 วันที่ผ่านมา