Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ช่างเทคนิค จังหวัดระยอง

1-17 จาก 17 ผลการ

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

9000 - 12000 บาท
- ทำงานทดสอบตัวอย่างประห้องปฎิบัติการ - เป็นผู้ช่วยวิศวกร คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปวช- ป.ตรี ก่อสรา้งหรือเทียบ...
2 วันที่ผ่านมา

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท  -  จังหวัดระยอง

14000 - 20000 บาท
ดูแลงานซ่อมในห้องพักของทางรีสอร์ท และงานอื่นตามที่ได้รับหมาย สวัสดิการ : รับเข้าประกันสังคม มีโบนัสทำงานครบรอบป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11000 - 12000 บาท
ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องจักรกล และระบบท่อต่าง ๆ ให้กับบริษัทปิโตรเคมี สวัสดิการ : 1.เงินเดือนประจำ,เบี้ยเลี้ยง 2....
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

เสนอแผนทำ PM ตามกำหนดระยะเวลา ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม เตรียมความพร้อมเครื่องจักรก่อนเริ่ม...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด  -  จังหวัดระยอง

10000 บาท
ดูแลรักษาเครื่องยนต์ สวัสดิการ : 1.ค่าครองชีพ 900- 1,500 /เดือน 2.โบนัส 3 ครั้ง/ปี 3. ปรับเงินประจำปี 4...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

9500 - 12000 บาท
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สวัสดิการ : สวัสดิก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

10000 บาท
1. ปฏิบัติงานเข้าเวรเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อย 2. ควบคุมการใช้งาน ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด  -  จังหวัดระยอง

15000 บาท
จำนวน 2 อัตรา ลักษณะการทำงาน - มีความรู้งานไฟฟ้าหรือปรับอากาศ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานซ่อม / บำรุงรักษา2. งาน Calibration3. งานปรับปรุงเครื่องจักร4. งานที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

12000 - 15000 บาท
ดูแลซ่อมแซมเครื่อง ยนต์ต่างของบริษัท และ รถประจำบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ม3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ ~2....
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่และความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงทั่วไป ภายในโรงงาน คุณสมบัติ - จบการศึกษา วุฒิ ปวส. ช่างกล ช่างยนต์ - อาย...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี - ควิก จำกัด  -  จังหวัดระยอง

10000 - 12000 บาท
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรัก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท หงม่าวไบโอเคม จำกัด  -  จังหวัดระยอง

1. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างครบถ้วน 2. ตรวจสอบสภาพกา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11000 - 12000 บาท
ดูแลการซ่อมเครื่องมือ และระบบไฟฟ้าในโครงการ สวัสดิการ : 1.เงินเดือนประจำ,เบี้ยเลี้ยง 2.โบนัส 3.ชุดพนักงาน 4.ปร...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ระยองซิตี้  -  จังหวัดระยอง

1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่ 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิน พร็อพเพอตี้ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำ site งาน ที่ปลวกแดง จังหวัดระยอง - เป็นโครงการบ้านจัดสรร สนใจสมัคร...
3 วันที่ผ่านมา