9 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน - วางแผน ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องจักร - ดูแลระบบไฟฟ้า และอาคาร สถานที่ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ค...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน

รายละเอียดงาน บริษัทฯทำธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปวส...

บริษัท เอเซีย คอนกรีต แพลนท์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน จัดทำแผนการเก็บอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการซ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การ...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดงาน 1. ดูแล ซ่อมสร้าง ระบบไฟฟ้าได้ 2. ควบคุมและดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์งานจัดแสดงสินค้า และงานโครงสร้างต่า...

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
1 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค ด่วนมาก

รายละเอียดงาน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค (ร้านสะดวกซักพื้นที่สงขลา)

รายละเอียดงาน บริษัท เอ็นเอ็น เทค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัคร ช่างเทคนิค ดูแลร้านสะดวกซัก ประจำพื้นที่ กรุงเทพฯ...

บริษัท เดอะวัน ไข่หมุน จำกัด

เมืองสงขลา
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Part time ช่วยจัดรายการ ประจำ power buy central หาดใหญ่ ( 13 มิ.ย. 23 - 31 ส.ค. 23)

รายละเอียดงาน - พนักงาน part time ช่วยขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Electrolux - หน้าที่ช่วยงานพนักงาน ประจำ แนะนำขาย (...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา