Search Results: 30 ตำแหน่งว่าง

 ...ำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปตามท...  ...บัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 20 – 45 ปี - วุฒิการศึกษา... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
3 วันที่ผ่านมา
 ...: 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขาย ที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมา...  ...บัติผู้สมัคร : 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี 2.วุฒิการศึ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
2 วันที่ผ่านมา
 ...ู้สมัคร : รับสมัครพนักงาน ขาย (PC True) ประจำร้านมือถือช...  ...องต้น คุณสมบัติ: ชาย หญิง (ทุกเพศ)อายุ 20-35 ปี จบ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ...: 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ขาย ที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมา...  ...บัติผู้สมัคร : 1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี 2.วุฒิการศึ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
2 เดือนที่แล้ว
 ...รงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท(ร้านแมกซ์มาร์ท) ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของร้านแมกซ์มาร์ทใ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ...าน : บริหารงานภาพรวมในสถานี บริการ น้ำมัน 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของสถานี บริการ น... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ...์ลูกค้า เสิร์ฟอาหาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18-30 ปี # วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป # ขยัน อดทน ม... 

เกาะหมากโคโคเคป รีสอร์ท

เมืองตราด
4 วันที่ผ่านมา
 ... รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : รับสมัครพนักงาน ขาย (PC True) ประจำร้านมือถือชั้นนำของประเทศ หลายสาขา หลายจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ... อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 20 ปีขึ้นไป # จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป #*... 

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เมืองตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ...บ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง # สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี # รักงานบริการ # ทำงานบ... 

ลิตเติ้ลมูนวิลล่า

แหลมงอบ
3 วันที่ผ่านมา
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดตราด
1 วันที่ผ่านมา
 ...รถเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 25-35 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิช... 

บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

เมืองตราด
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : - อายุ 20-50 ปีบริบูรณ์ - เพศ หญิง - มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ - มีประสบการณ์ทำงาน ... 

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดตราด
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ทรัพย์สินของบริษัท - ควบคุมดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอนย้าย และการยืมรายการทรัพย์สิน ตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่... 

THUN HOLDING Co., LTD.

เกาะช้าง (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
 ...นอยู่ รายได้ตามความขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง อายุ 21-35 ปี # ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 # มีรถมอเตอร์ไซค์... 

บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เมืองตราด
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ต้องทำงานล่วงเวลา มี OT ให้ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง หรือ ชาย 2. อายุ 25 - 40 ปี 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 4.... 

บริษัท สิริบูรพา จำกัด

จังหวัดตราด
2 เดือนที่แล้ว
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดตราด
2 เดือนที่แล้ว
 .../ คุณสมบัติของผู้สมัคร ー JLPT N2 and above - เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี - ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่... 

บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดตราด
14 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications - เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - สามารถไปปฏิบัติงานเกา... 

High Season Pool Villa & Spa

เกาะกูด (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
Job Qualifications 1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. การศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทางด้านไฟฟ้า งานช่าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้... 

High Season Pool Villa & Spa

เกาะกูด (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา