Search Results: 6 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน : การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายโทรศัพท์มือถือ • สรุปยอดขายและเช็คสต็อกสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ PC - Hybrid สามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ รายละเอียดงาน ความรับผิดชอบ 1. นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้... 

Krungsri Consumer

ตรัง
23 วันที่ผ่านมา