จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 1439 ผลการ

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โซน เอนจิเนีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบ- งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพน เอเซีย ซัพพลาย จำกัด  -  กาญจนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการต่างๆของบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับกา...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานก่อสร้างในหน่วยงาน- ควบคุมวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด- คำนวณโครงสร้างอาคารได...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ควบคุมก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
1 วันที่ผ่านมา
พันนาลิฟวิ่ง  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง คำนวนแบบโครงสร้าง และค่า ใช้จ่ายในการก่อสร้าง2. สามารถปรับแบบ และเสนอแนว...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานภาคสนาม- ดูแลงานของโครงการด้านโยธา- สามารถใช้กล้องสำรวจ- สามารถคุมงานก่อสร้างโรงงาน คุณ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท- ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านทรัพย์สินบริษัทฯ2.รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่าย วัสดุเข้าหน่วยงาน3.ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานก่อสร้างวางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพแ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านทรัพย์สินบริษัทฯ2.รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่าย วัสดุเข้าหน่วยงาน 3.ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีใบ กว คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ-ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่...
19 วันที่ผ่านมา
ARCON TYPE GROUP CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อผู้ขายประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง และคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดให้กับองค์กร ทั้งในประเทศ และต่างประเ...
16 วันที่ผ่านมา