จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 215 ผลการ

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
4 วันที่ผ่านมา
เมฆา - เอส จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รวบรวมจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มในการใช้งานที่จำเป็นให้กับพนักงานโครงการ 2.รวบรวมบันทึกรายงานประจ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเ...
2 วันที่ผ่านมา
เทวกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและจัดการงานก่อสร้าง ประจำหน่วยงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานก่อสร้างในหน่วยงาน- ควบคุมวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด- คำนวณโครงสร้างอาคารได...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
2 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานระวา่งลูกค้ารและฝ่ายก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า- บันทึกข้อมูลลูกค้าระหว่างก่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส พาร์ค ทู จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำราคาก่อสร้าง BOQ. -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้าง-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างของ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ-ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีใบ กว คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
2 วันที่ผ่านมา
Saha Pathanapibul Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน : - ควบคุมงาน วิศวกรโยธา/ก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ- ตรวจสอบสำรวจและติดตามโครงการที่มาเสนอขาย...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเจ เมทัลลิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุมงานก่อสร้างสำนักงาน Officer และบ้านพักผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารและคอนโดมีเนียม บ้านพักอาศัย สามารถเดินทางไปมาระหว่าง Site ได้ สา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ2 .บริหารบุคลากรในการทำงานของแผนกให้เหมาะสม3 .จัดทำต...
13 วันที่ผ่านมา
รังสิต พลาซ่า  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ช่วยงานก่อสร้างอาคาร 2.ซ่อมแซมอาคารต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 19 - 28 ปี ระดับการศึกษา...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน (งบการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน) 3 จัดระเ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...3 อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : 1.ชาย-หญิง2.ปวช - ป.ตรี ก่อสร้าง 3.มีประสบการณ์ในงานเขียนแบบก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี สวัสด... 
27 วันที่ผ่านมา