จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 494 ผลการ

บริษัท ได อิ ชิ พลาสติค จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร
 ... 1.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปในสาขาโยธา/ก่อสร้าง 2.ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 3.สามารถมาปฏ... 
3 วันที่ผ่านมา
บจก.โอเค ไนน์ทีน คอนสทรัคชั่น  -  จังหวัดกระบี่
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองโบราณ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสายงานสถาปัตยกรรมโดยตรง/ประสบการณ์อย่างน้อย2ปี/เกี่ยวกับงานไม้โดยเฉ
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอกัสอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ประสพการณ 5 ปี ปริญญา วิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล ประสพการณ์ 5 ปีขึ้นไป ควบคุม เเละบริหารงานก่อสร้างในห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บี.วาย.เค. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติสาขา เทคนิคโลหะ, เครื่องกล, เชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องวุฒิ ม.3, ม.6, ปวช.,ปวส., ปริญญาตรี ขับรถยนต์ได...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง
1.เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป(ผ่านเกณฑ์หารแล้ว) 2.วุฒิ ปวช.ปวส. 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
4 วันที่ผ่านมา
STONEDIVISION  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน ให้เป็นไปตามแผนงาน สามารถอ่านแบบ-เคลียแบบได้ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
-ควบคุมงานติดตั้ง สำรวจ บริการ งานสนาม -ติดตั้งแผ่นคอนกรีต Acon Tank -ถอดแบบประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...อายุไม่เกิน 35 ปี ~2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สถาปัตย์/ก่อสร้าง/หรือเทียบเท่า ~3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานตกแต่งภาย... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานก่อสร้างในหน่วยงาน- ควบคุมวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด- คำนวณโครงสร้างอาคารได...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด  -  ปทุมธานี
จัดซื้องานด้านก่อสร้าง สามารถขับรถยนต์ได้ สวัสดิการ : เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , ฯล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ดูแลการจัดซื้อ- งานก่อสร้าง วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการ...
9 วันที่ผ่านมา
SP ASSET CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี2. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือวศบ.3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ป...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  ปทุมธานี
สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. อายุไม่เกิน45ปี ~2. ไม่มีประสบการณ์แต่มีความรู้ช่าง วิธี...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานภาคสนาม- ดูแลงานของโครงการด้านโยธา- สามารถใช้กล้องสำรวจ- สามารถคุมงานก่อสร้างโรงงาน คุณ...
3 วันที่ผ่านมา