จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 402 ผลการ

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสายงานสถาปัตยกรรมโดยตรง/ประสบการณ์อย่างน้อย2ปี/เกี่ยวกับงานไม้โดยเฉ
20 วันที่ผ่านมา

SP ASSET CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงานตามแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์2.ถอดปริมาณจากแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์3.เขียนใบขออนุมัติซื้อ Purcha...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
6 วันที่ผ่านมา

พันนาลิฟวิ่ง  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง คำนวนแบบโครงสร้าง และค่า ใช้จ่ายในการก่อสร้าง2. สามารถปรับแบบ และเสนอแนว...
8 วันที่ผ่านมา

0  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
10 วันที่ผ่านมา

ฟูลเฮ้าส์สโตร  -  ร้อยเอ็ด

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างวางแผนระบบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในระยะเวลาที...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการ...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานภาคสนาม- ดูแลงานของโครงการด้านโยธา- สามารถใช้กล้องสำรวจ- สามารถคุมงานก่อสร้างโรงงาน คุณ...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฐิติภัทร 2016 คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการทำงานประสานงานดูแล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป...
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟอร์คอม เดคอเรทีฟ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครโฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน คุณสมบัติและความสามารถ 1. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมงานตกแต่งภายใน 2. ม...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครช่างซ่อม ก่อสร้าง ไฟฟ้า ติดต่อ 02-002-7
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอกัสอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

วุฒิ ประสพการณ 5 ปี ปริญญา วิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล สุขาภิบาล ประสพการณ์ 5 ปีขึ้นไป ควบคุม เเละบริหารงานก่อสร้างในห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บรัษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
- วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานและแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม - ควบคุมและปฏิบัติการตามมา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง

1.เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป(ผ่านเกณฑ์หารแล้ว) 2.วุฒิ ปวช.ปวส. 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเ...
20 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Inspector) งาน Retail - Bank คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- เคลียร์สเปค ประสานงานกับหน้าไซด์งานก่อสร...
1 วันที่ผ่านมา

ARCON TYPE GROUP CO.,LTD  -  ปทุมธานี

15500 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อผู้ขายประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง วัตถุดิบ และคัดเลือกผู้ขายที่ดีที่สุดให้กับองค์กรทำการเปรียบเทียบ...
17 วันที่ผ่านมา