จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 426 ผลการ

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- ควบคุมก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท- ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานก่อสร้างในหน่วยงาน- ควบคุมวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด- คำนวณโครงสร้างอาคารได...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลิศพัฒนาวิศวการ จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิศวกรโครงการ-มีความเป็นผู้นำ-ควบคุมการก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงการติดตามงาน-ออกแบบโครงสร้าง...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารและคอนโดมีเนียม บ้านพักอาศัย สามารถเดินทางไปมาระหว่าง Site ได้ สา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท 35 ลายน์ อินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสบการณ์ด้านวิศวกร ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น- มีควา... 
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  สุราษฎร์ธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานฐานรากอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. -...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อมสร้าง เดอคคอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ -ทำรายการรับ-จ่ายวัสดุในแต่ละวัน-ติดตามรายการของที่จะจัดส่งก...
2 วันที่ผ่านมา
SP ASSET CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี2. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือวศบ.3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ-ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง• จัดทำสรุปรายการวัสดุของเข้าที่ทาง บริษัทฯ จัดให้ผู้รับ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง 1. ปริญญาตรี 1.มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2.ส่งใบสมัครผ่าน คลิ๊กเพื่อสมัครงานตำแหน่งนี้ออนไลน์
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  ปทุมธานี
สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
- เขียนแบบก่อสร้างโยธา/งานสถานี/งานโครงสร้างเหล็ก ด้วย Auto Cad - ตรวจแบบ,จัดทำแบบ,ถอดปริมาณงานก่อสร้าง โยธา - ประสานง...
2 วันที่ผ่านมา