จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ก่อสร้าง

1-20 จาก 388 ผลการ

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานก่อสร้างวางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพแ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
4 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี2. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือวศบ.3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท- ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
3 วันที่ผ่านมา
หจก.มิกซ์เอ็นจิเนียริ่งซัพพลายแอนด์เซอร์วิส  -  จังหวัดสมุทรปราการ
เคยมีประสบการณ์การควบคุมงานระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง ขับรถได้ เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ สู้งาน 1.เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- เคลียร์สเปค ประสานงานกับหน้าไซด์งานก่อสร...
3 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และได้ตามแผนงาน- ดูแลการทำงานของคนงาน และ Sub-contr...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีโนลร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย2.ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเด...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.วางแผนงานดูแลงานก่อสร้างตกแต่งภายใน เคลียแบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2.ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3....
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...อายุไม่เกิน 35 ปี ~2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สถาปัตย์/ก่อสร้าง/หรือเทียบเท่า ~3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานตกแต่งภาย... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ดูแลการจัดซื้อ- งานก่อสร้าง วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
-ควบคุมงานติดตั้ง สำรวจ บริการ งานสนาม -ติดตั้งแผ่นคอนกรีต Acon Tank -ถอดแบบประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด  -  ปทุมธานี
จัดซื้องานด้านก่อสร้าง สามารถขับรถยนต์ได้ สวัสดิการ : เงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , ฯล...
5 วันที่ผ่านมา