จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน บริหาร ก่อสร้าง

1-20 จาก 613 ผลการ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานและบริหารงาน โครงการ ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 36 - 35...
2 วันที่ผ่านมา

บรัษัท ซี แอนด์ พี (กรุงเทพฯ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
- วางแผนควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานและแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม - ควบคุมและปฏิบัติการตามมา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท- ...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานภาคสนาม- ดูแลงานของโครงการด้านโยธา- สามารถใช้กล้องสำรวจ- สามารถคุมงานก่อสร้างโรงงาน คุณ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมและบริหารโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 34 ปีขึ้นไ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานบริหารงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาต...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านทรัพย์สินบริษัทฯ2.รับผิดชอบดูแล เบิก-จ่าย วัสดุเข้าหน่วยงาน3.ตรวจรับวัสดุ เครื่องมือ เ...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพน เอเซีย ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการต่างๆของบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 36 ปีขึ้นไป ระดับกา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานก่อสร้างวางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พิมพ์เอกสารและจดหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้า-ออก และไฟล์งานให้เป็นระบบ 3.รับ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท กรุงสยาม เซ็นเตอร์ วิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานก่อสร้างในหน่วยงาน- ควบคุมวางแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด- คำนวณโครงสร้างอาคารได...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

EMS Consultants Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Site Inspector) งาน Retail - Bank คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว