จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน บริหาร ก่อสร้าง

1-20 จาก 728 ผลการ

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี 2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บร...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานก่อสร้างวางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพแ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ของ consultant คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
3 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เพศชาย อายุ 28 - 38 ปี2. ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือวศบ.3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 ป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คุมหน้างาน2. วางแผนงานการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแนวทางของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 2...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลงานความเรียบร้อยหน้าไซด์งาน-สามารถออกต่างจังหวัดได้-สามารถขับรถยนต์ได้ -อ่านแบบแปลนงานแล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท- ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บริหารจัดการ และควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร2 ควบคุมงานของผู้รับเหมาโครงการ3 ส่งเรืองทำเบิกค่างวดง...
11 วันที่ผ่านมา
หจก.มิกซ์เอ็นจิเนียริ่งซัพพลายแอนด์เซอร์วิส  -  จังหวัดสมุทรปราการ
เคยมีประสบการณ์การควบคุมงานระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง ขับรถได้ เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ สู้งาน 1.เป็นคนมีความรับผิดชอบต่อหน้า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น2.ใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีความรู้เรื่องงานช่าง งานก่อสร้าง 4.ม...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ Cost Code และ Budget ของรายการขอซื้องานก่อสร้าง- เคลียร์สเปค ประสานงานกับหน้าไซด์งานก่อสร...
3 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และได้ตามแผนงาน- ดูแลการทำงานของคนงาน และ Sub-contr...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานโครงการก่อสร้าง การจัดทำแผนความปลอดภัยโคร...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย2.ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเด...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีโนลร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
•ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากการทำงานจริง •นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต •ฝึกการทำงานเป็นทีมและติดต่...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแมน(ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
งานก่อสร้าง สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ประกันสังคม ปรับเงินเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรี วิ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...อายุไม่เกิน 35 ปี ~2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สถาปัตย์/ก่อสร้าง/หรือเทียบเท่า ~3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานตกแต่งภาย... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.วางแผนงานดูแลงานก่อสร้างตกแต่งภายใน เคลียแบบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2.ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 3....
1 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพบริการการบิน จำกัด  -  บ่อผุด
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้น ม.3 หรือไม่ต่ำกว่าชั้น ป.6 แต่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี คุณสมบัติ คุณ...
3 วันที่ผ่านมา