385 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

บาริสต้า ร้านกาแฟ Amazon

รายละเอียดงาน 1.งานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ ตามสูตรของบริษัทฯ 2.ต้อนรับลูกค้า,บริการลูกค้า 3.เปิด-ปิด ทำความสะอา...

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

ฝ่าย Admin เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ปฏิภาณ...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำจังหวัดสงขลา

รายละเอียดงาน -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -รวบรวมข้อมูลพนักงานประจำ,สัญญาจ้าง,พาร์ทไทม์ -ตรวจสอบคว...

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หาดใหญ่
6 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่

รายละเอียดงาน • รับ – เข้าอะไหล่ • ตรวจเช็คและแพ็คอะไหล่ • จัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC Supervisor

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QC 2.ตรวจสอบทุกกระบวนการในการผลิต 3.จัดตารางการเข้ากะของพนักงาน ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ Packing

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานPacking และการจัดเก็บสินค้า - รักษาคุณภาพสินค้า และจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดเวลา - บ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกทำความสะอาด

รายละเอียดงาน วางแผน จัดทำแผนงานและควบคุมพนักงานด้านทำความสะอาด การจัดการของเสียภายในโรงงาน ดูแลความสะอาด ความเป็น...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม.หาดใหญ่

รายละเอียดงาน รับ-ส่งเอกสาร ระหว่างหน่วยงาน จัดเก็บเอกสารแบบออนไลน์ พิมพ์งาน ช่วยงานเอกสารอื่น ๆ คุณสมบัติ...

บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนต์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

รายละเอียดงาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร ให้คำปรึกษาและรับการร้องทุกข์ของพนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน จัดซื้อ สินค้า ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เรารับออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้ากำลังทุกชนิด MDB SDB LP ...

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

นักศึกษาฝึกงาน (ทุกสาขา)

รายละเอียดงาน ประสานงาน คีย์ข้อมูลต่างๆ จัดเรียงเอกสาร หรือ ช่างทุกสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง/ชาย ...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานตรวจเช็คคุณภาพไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการทำงานของพนักงานในการคั...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงาน 7-11

รายละเอียดงาน - นำเสนอขายสินค้า นำเสนอโปรโมชั่น ในร้านสะดวกซื้อ 7-11 - สั่งซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 - จัดเ...

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายน้ำ

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงาน ร้านสวัสดิการบริษัทฯ หน้าที่ชงน้ำขายพนักงานในโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศหญิงอ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลพนักงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลงานระบบส...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานQC

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
15 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายละเอียดงาน – ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนด – จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย – ดำเนินกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์

หาดใหญ่
6 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยละลายปลา

รายละเอียดงาน - ดำเนินการตามแผนผลิตประจำวัน - จัดเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ และพื้นที่ปฏิบัติให้เพียงพอกับแผนการผลิตป...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC โรงเลื่อย

รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

RA Executive ด่วนมาก

รายละเอียดงาน Maintain established quality management system and implement new revised QMS and regulatory requiremen...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา