เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมการเบิกจ้ายสต๊อกสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2.จัดทำรายการการเบิกจ่ายสินค้าแต่ละวัน 3.จัดท...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กร

รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารของบริษัทส่งสรรพากร 2.จัดทำใบกำกับภาษีและเอกสารซื้อ-ขาย 3.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 4.ทำ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ไอทีซัพพอร์ตและดูแลเว็บไซต์

รายละเอียดงาน 1.แก้ไขเว็บไซต์ของบริษัท(Flash&General) 2.ดูแลอุปกรณ์ไอทีและแก้ไขปัญหาของสำนักงาน 3.วางแผนการตลาดด้า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ช่างเชื่อม

รายละเอียดงาน -สามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสได้ -อ่านแบบได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องจักรม้วนโครงเหล็ก ตลอดจนตรวจรับวัตถุดิบ และตรวจนับสต๊อคในส่วนที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

ตรวจสอบคุณภาพหน้าบ่อลงข้าว

รายละเอียดงาน รับงานจากฝ่ายQC เพื่อลงหน้าบ่อ และตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง # อา...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักสินค้า

รายละเอียดงาน - ชั่งน้ำหนักสินค้าเข้า - ออก - จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - สรุปรายงานส...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ประสานงานขาย (Tele-sale)

รายละเอียดงาน ค่าตอบแทน 1)เงินเดือน ตามความสามารถ 2)ค่าคอมมิชชั่น ตามความสามารถ ***ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานส...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา

ผู้แทนขาย Sales Engineer

รายละเอียดงาน 1.นำเสนอเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับ อาคารสูง / โรงงานอุตสาหกรรม / หรือที่ได้รับมอบหมาย 2.ให้ข้อมู...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
10 วันที่ผ่านมา

ประสานงานขาย (Sales Support)

รายละเอียดงาน จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายสินค้า เตรียมสินค้าและแนะนำคุณลักษณะของสินค้า ตรวจสอบความพร้อมของสินค้า แก้ไขป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐ เฮลท์แคร์ พลัส

สามโคก
10 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - รับคำสั่งในการผลิตจากหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตปรับปรุง ให้ปฎิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง - รับมอบ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ช่างยนต์ (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - ดำเนินงานแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านยานพาหนะ - ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ยานพาหนะ รวม...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร 2.ดูแลงาน Time attendanceและคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3.ดูแลแรงงา...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คนขับรถส่งของ สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1.ขับรถส่งข้าวสารตามออเดอร์ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 - 35ขึ้นไป # วุฒิการศึกษาไม...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance 3. ดูแลแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรง...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า(สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - ควบคุมและตรวจสอบการรับสินค้าเข้าและการจ่ายสินค้าออกให้ถูกต้อง - ดูแลและป้องกัน อันจะเกิดความเสียหาย...

กลุ่มบริษัทเกษม

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานคลังสินค้าสต๊อกข้าวสาร สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1.เช็คสต๊อกสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์ขึ้น - ลงข้าวสาร 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หัวหน้าคลังสินค้า(สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - กำกับดูแลการจัดเก็บสินค้ากระจก อลูมิเนียม ยิปซั่มและอุปกรณ์ตามผังที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบการรับส...

กลุ่มบริษัทเกษม

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน บันทึกบัญชี กระทบลูกหนี้เจ้าหนี้ กระทบbank คุณสมบัติผู้สมัคร # ผู้หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # จ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
หนึ่งเดือนที่แล้ว

ตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน (Financial advisor)

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ # วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีประสบก...

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพQC ทั่วไป

รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามข้อกำหนด 2.จัดทำเอกสารรายงานตา...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

แม่บ้าน / แม่ครัว สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1.ทำความสะอาดบริเวณภายในบ้านต่างๆ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ 2.ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ซักรีดเสื้อผ้...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขานุการ ผู้บริหาร สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน งานวางแผน จัดระบบงาน ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม บันทึกการป...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ช่างสุขาภิบาล - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ดูแลซ่อมบำรุง งานสุขาภิบาลห้องน้ำ งานประปา - ดูแลซ่อมบำรุง ระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ - รวมถึงงานอื่นๆที...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายขายห้องพัก - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ขายห้องพัก,ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าคนไทยและลู...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า (สาขาปทุมธานี) ด่วน

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังค...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ช่างโยธา-สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ดูแล ซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานโยธา - งานดูแลตรวจพื้นที่บริเวณรอบโรงแรม หากพบเจอปัญหาเข้าทำการแก้ไข ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - ร่วมจัดทำ, ดูแล, ควบคุมระบบเอกส...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การเงิน - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - บัญชีลูกหนี้ - ออกใบเสร็จ - ออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา