46 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

กุ๊ก

รายละเอียดงาน ปรุงอาหาร เตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำกัดวุฒิ # ชาย/...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

สามโคก
หนึ่งเดือนที่แล้ว

แม่บ้าน / แม่ครัว สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1.ทำความสะอาดบริเวณภายในบ้านต่างๆ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ 2.ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ซักรีดเสื้อผ้...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

ช่างยนต์ (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - ดำเนินงานแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านยานพาหนะ - ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ยานพาหนะ รวม...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด - ตรวจสอบ ว...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขาย(ประจําโครงการ ภัทรแกรนด์ทาวน์ สามโคก-ปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - ต้อนรับลูกค้า และ อธิบายรายละเอียดคอนโดในโครงการให้แก่ลูกค้า - ชี้แจงให้ลูกค้าเห็นจุดเด่นต่างๆของคอ...

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

ธุรการ

รายละเอียดงาน ▪ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในบริษัทและภายนอกบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย ▪ จัดเก็บ/บันทึกคีย์...

บริษัท ฟังก์ชันเฮาส์ จำกัด

สามโคก
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - ใช้โปรแ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การเงิน - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - บัญชีลูกหนี้ - ออกใบเสร็จ - ออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

เลขานุการ ผู้บริหาร สาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน งานวางแผน จัดระบบงาน ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม บันทึกการป...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

HR Supervisor - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - วางแผนเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่าง - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการโครงการ (โครงการภัทรแกรนด์ทาวน์สามโคก-ปทุมธานี-ซอยวัดสิงห์) "งานด่วน"

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลา...

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า (สาขาปทุมธานี) ด่วน

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังค...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเชื่อม

รายละเอียดงาน -สามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสได้ -อ่านแบบได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายขายห้องพัก - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ขายห้องพัก,ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าคนไทยและลู...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า - สามโคก จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดงาน - ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรเครื่องกล (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน - วางแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ - วางแผนการดำเนินงา...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานช่างยนต์

รายละเอียดงาน ตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ที่เข้าใช้บริการและทำการซ่อมบำรุง คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย # อายุ 2...

บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด

สามโคก
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สาขาปทุมธานี)

รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร 2.ดูแลงาน Time attendanceและคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3.ดูแลแรงงา...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบในการควบคุมเครื่องจักรม้วนโครงเหล็ก ตลอดจนตรวจรับวัตถุดิบ และตรวจนับสต๊อคในส่วนที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าสำนักประจำสาขาปทุมธานี

รายละเอียดงาน 1.1กำกับดูแลเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือประจำวันและเก็บรักษา 1.2ตรวจนับเงินส...

กลุ่มบริษัทเกษม

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา