Search Results: 42 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.เช็คสต๊อกสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์ขึ้น - ลงข้าวสาร 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกรายการรับ-จ่าย ตรวจรับวัตถุดิบ จัดทำรายงานประจำเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร # จบการศึกษาระดั...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขายห้องพัก,ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าคนไทยและลู...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คส...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามข้อกำหนด 2.จัดทำเอกสารรายงานตา...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -สามารถเชื่อมเหล็กและสแตนเลสได้ -อ่านแบบได้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับเครนขึ้นลงสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์การ 2 ปี ขึ้นไป # สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด

สามโคก
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีการชงกาแฟ - จัดเตรียมเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ในคำแน...

บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด

สามโคก
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำความสะอาดบริเวณภายในบ้านต่างๆ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างห้องน้ำ 2.ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆ ซักรีดเสื้อผ้...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ดำเน...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยภายในบริษัท เข้า2กะ กะล่ะ1-2คน 07.00-19.00 , 19.00-07.00 น. สว...

บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลงานเอกสารสาขาเพื่อสรุปส่ง สนญ สรุปขาดลามาสายพนักงาน ช่วยดูแลสำนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒ...

กลุ่มบริษัทเกษม

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2. รู้เรื่องระบบแอร์ , ท่อน้ำประปา , เครื่องทำน้ำอุ่น ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance 3. ดูแลแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรง...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัท BOSS OUTSOURCING SERVICE RECRUITMENT เปิดรับ : พนักงาน PC ประจำแบรนด์ Hisense ประเภทสินค้า ( ...

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

สามโคก
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - วางแผนเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่าง - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ ...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดำเนินงานแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านยานพาหนะ - ดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ยานพาหนะ รวม...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับส่งเอกสาร รับเช็ควางบิล คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 45 ปี # วุฒิการศึกษา ม....

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลือกบุคลากร 2.ดูแลงาน Time attendanceและคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3.ดูแลแรงงา...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลซ่อมบำรุง งานสุขาภิบาลห้องน้ำ งานประปา - ดูแลซ่อมบำรุง ระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ - รวมถึงงานอื่นๆที...

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด

สามโคก
1 วันที่ผ่านมา